Nyerteseknek, hazaérkezést követően - zárás

Campus Mundi mobilitás zárása

1. A Tempus Közalapítvány felé

A Campus Mundi záródokumentumok beadásával a hallgató teljesíti a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit az elszámolásra vonatkozóan, egyben igényeli maradványösztöndíjának kifizetését.

A záró dokumentumokat a mundi.scholarship.hu felületere kell feltölteni.

  • Időtartam igazolás: Mobilitás zárásánál a Tempus Közalapítvány (TKA) saját időtartam-igazolás sablonját (Confirmation form) kéri a hallgatóktól. A sablon elérhető a TKA honlapján (Dokumentumok szakmai gyakorlathoz/részképzéshez / Confirmation form). A koronavírus helyzetben a fogadó egyetemnek egyértelműen elkülönítve kell megadnia a fizikai és az online időszakot (az erre vonatkozó formanyomtatvány megtalálható a Tempus Közalapítvány honlapján). Abban az esetben, ha csak online kurzusokat volt lehetősége végezni, a teljesítésigazoláson felül szükség lesz a kiutazás és hazatérés dokumentálására (pl. repülőjegy, beszállókártya, stb.), valamint a külföldi szállásköltség mobilitás időszakára vonatkozó igazolására.
  • Transcript of records/ Traineeship Certificate: mely tartalmazza a hallgató a fogadó intézményben elvégzett minden kurzusát/szakmai tevékenységét, valamint azok kredit értékét, a fogadó intézmény aláírását/pecsétjét stb. A ToR dokumentum helyettesíthető a Learning Agreement After the Mobility dokumentummal.
  • A Tempus Közalapítvány saját kérdőívének kitöltése.

További információ: Kaszt Márta (marta.kaszt@tpf.hu)

2. Az ELTE felé

Erasmus+ programországba (Európa) irányuló részképzés és szakmai gyakorlat, az ELTE Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetemein folytatott részképzés, valamint az egyetem Európán kívüli, kétoldalú szerződései alapján megvalósuló részképzés esetén a hallgatók az ELTE felé is igazolják kint végzett tanulmányaikat/szakmai tevékenységüket. A hiánytalanul összeállított dokumentumcsomagot 1 db lezáratlan borítékban adják le kari koordinátoruk részére postán vagy személyesen, a hazaérkezést követő 1 hónapon belül. A kialakult helyzetre való tekintettel a szükséges dokumentumokat elektronikus úton kérjük eljuttatni a kari koordinátor részére.

  • Az Erasmus+ programországba irányuló részképzés és szakmai gyakorlat zárásához szükséges dokumentumok itt találhatóak. Érdemes odafigyelni arra, hogy a Tempus Közalapítvány a saját időtartam-igazolás sablonját kéri! (Dokumentumok szakmai gyakorlathoz/részképzéshez / Confirmation form)
  • Az ELTE Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetemein folytatott részképzés zárásához szükséges dokumentumok itt találhatóak (Hazaérkezéskor vagy azt követően). További információ: Szőke Julianna (erasmus.icm@dep.elte.hu).
  • Az egyetem Európán kívüli, kétoldalú szerződései alapján megvalósuló részképzés zárásáról Csáky Ádám Imre (adam.csaky@rk.elte.hu) tud felvilágosítást adni