Campus Mundi mobilitás zárása

*KORONAVÍRUS CAMPUS MUNDI MOBILITÁSOK*

Kedves Hallgató!

Jelen útmutatást az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) és a Tempus Közalapítvány rendelkezései alapján készítette el. Kérjük, hogy a JOKT egyetemi szintű rendelkezéseiről tájékozódjon a www.elte.hu/koronavirus weboldalon, valamint kövesse figyelemmel a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapját:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus 

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) rendelkezése alapján az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya a 2020. március 13. után véget érő mobilitások meghosszabbítását jelenleg nem támogatja, amíg ellenkező utasítás nem érkezik erre vonatkozóan.

A folyamatban lévő mobilitási tevékenység megszakítása (az eredeti záró dátumhoz képest korábbi hazatérés) jelenleg vis maiornak minősül, vagyis egyéni döntés alapján kérelmezheti, hogy ne érje pénzügyi hátrány. Vis maior miatt megszakított mobilitás esetén a résztvevő hagyományosan ösztöndíjának a teljesített mobilitási időszak hosszával arányos részére jogosult. Ugyanakkor, ha a teljesített időszak alatt az egyéni ösztöndíj terhére kifizetett, vissza nem téríthető költségek meghaladják az időarányos ösztöndíj összegét, méltányossági alapon kérelmezheti költségeinek megtérítését.

Kérjük, kinttartózkodása alatt kövesse a fogadó intézmény utasításait! Amennyiben megszakítja Campus Mundi mobilitását, és korábban hazajön, szíveskedjen azt mielőbb jelezni e-mailben a Tempus Közalapítvány felé a campusmundi@tpf.hu címen, valamint az ELTE felé az erasmus@elte.hu címen. Az e-mail tárgyában szerepeljen a „vis maior” kifejezés. A mobilitás megszakításának jelzését követően kövesse az egyéni (vis maior) kérelem elszámolási útmutatóját.

Az egyéni méltányossági kérelem elszámolása a következőképpen zajlik: 

 • A kérelemnek nincsen sablonja, azt kérjük, hogy egy levélben írja le, hogy milyen információk és körülmények alapján döntött úgy, hogy megszakítja kiutazási tervét. Szerepeljenek benne a meghiúsult mobilitásra vonatkozó információk (a mobilitás típusa, célország, eredeti kezdő- és záró dátum, a tényleges záró dátum). Fogalmazza meg, illetve tételesen sorolja fel, hogy pontosan milyen összegek megtérítését kérvényezi, és támassza alá azokat iratokkal, számlákkal, dokumentumokkal! Figyelem! Csak a mobilitáshoz szorosan kapcsololódó, nem visszatéríthető költségek számolhatók el!
 • Kötelező melléklet: igazolás, hogy a kérvényezett összegek nem visszatéríthetők - pl. link olyan honlaptartalomhoz, ahol ez az információ egyértelműen szerepel. A különleges helyzetre való tekintettel számos szolgáltató (repülőtársaság, szállásközvetítő) megtéríti a koronavírus miatt meghiúsult/módosult utazásokra vonatkozó költségeket. Kérjük, a kérelem benyújtása előtt járjon utána az Önt érintő szabályozásnak, és tegyen meg mindent a költségek visszaigénylése érdekében!
 • A kérelmet alátámasztó iratok, számlák, igazolások, egyéb dokumentumok esetében is elfogadhatók a szkennelt, másolt dokumentumok, de egyértelműen igazolniuk kell, hogy a kérelmet benyújtó utazásához kapcsolódnak.
 • A kérelmet írja alá, és nyújtsa be a Tempus Közalapítvány felsőoktatási egysége felé (e-mailben a campusmundi@tpf.hu e-mail címre).
 • A Tempus Közalapítvány minden esetben egyedileg dönt a kérelemben foglaltakról.

Az egyéni méltányossági kérelem (vis maior) elszámolásával kapcsolatban további információt a Tempus Közalapítvány munkatársai tudnak nyújtani: campusmundi@tpf.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy az ELTE-n jelenleg nincs mód személyes ügyintézésre! Erről, valamint a távoktatás menetrendjéről itt tud tájékozódni: www.elte.hu/koronavirus

Javasoljuk, hogy hazaindulás előtt alaposan tájékozódjon az aktuális helyzetről, az utazási lehetőségekről, körülményekről (a repülőterek, határátkelők egy része már le van zárva). Készüljön rá, hogy a hazajutás akár nehézségekkel is járhat. A magyarországi helyzettel kapcsolatban a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ oldalon tud tájékozódni, bajba jutás esetén keresse a kinti magyar konzulátust.

A jelenlegi bizonytalan helyzetben semmiképpen nem javasoljuk az alkalmi utazásokat, legyen szó hazalátogatásról vagy turisztikai célú utazásról.

Üdvözlettel:

Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya

(2020.03.18.)


1. A Tempus Közalapítvány felé

A Campus Mundi záródokumentumok beadásával a hallgató teljesíti a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit az elszámolásra vonatkozóan, egyben igényeli maradványösztöndíjának kifizetését.

A záró dokumentumokat a mundi.scholarship.hu felületere kell feltölteni.

 • Időtartam igazolás: Mobilitás zárásánál a Tempus Közalapítvány (TKA) saját időtartam-igazolás sablonját (Confirmation form) kéri a hallgatóktól. A sablon elérhető a TKA honlapján (Dokumentumok szakmai gyakorlathoz/részképzéshez / Confirmation form).
 • Transcript of records/ Traineeship Certificate: mely tartalmazza a hallgató a fogadó intézményben elvégzett minden kurzusát/szakmai tevékenységét, valamint azok kredit értékét, a fogadó intézmény aláírását/pecsétjét stb. A ToR dokumentum helyettesíthető a Learning Agreement After the Mobility dokumentummal.
 • A Tempus Közalapítvány saját kérdőívének kitöltése.

További információ: Pelikán Szilvia (szilvia.pelikan@tpf.hu)

2. Az ELTE felé

Erasmus+ programországba (Európa) irányuló részképzés és szakmai gyakorlat, az ELTE Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetemein folytatott részképzés, valamint az egyetem Európán kívüli, kétoldalú szerződései alapján megvalósuló részképzés esetén a hallgatók az ELTE felé is igazolják kint végzett tanulmányaikat/szakmai tevékenységüket. A hiánytalanul összeállított dokumentumcsomagot 1 db lezáratlan borítékban adják le kari koordinátoruk részére postán vagy személyesen, a hazaérkezést követő 1 hónapon belül. A kialakult helyzetre való tekintettel a szükséges dokumentumokat elektronikus úton kérjük eljuttatni a kari koordinátor részére.

 • Az Erasmus+ programországba irányuló részképzés és szakmai gyakorlat zárásához szükséges dokumentumok itt találhatóak. Érdemes odafigyelni arra, hogy a Tempus Közalapítvány a saját időtartam-igazolás sablonját kéri! (Dokumentumok szakmai gyakorlathoz/részképzéshez / Confirmation form)
 • Az ELTE Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetemein folytatott részképzés zárásához szükséges dokumentumok itt találhatóak (Hazaérkezéskor vagy azt követően). További információ: Kovács Zsóka (erasmus.icm@dep.elte.hu).
 • Az egyetem Európán kívüli, kétoldalú szerződései alapján megvalósuló részképzés zárásáról Csáky Ádám Imre (adam.csaky@rk.elte.hu) tud felvilágosítást adni