CHARM-EIGHT Bővítési projekt

CHARM-EIGHT bővítési projekt

CHARM-EIGHT bővítési projekt
2022 júliusában az Európai Bizottság bejelentette, hogy a Szövetség CHARM-EIGHT∞ elnevezésű pályázata támogatást kapott a 2022-es Erasmus+ Európai Egyetemek felhívás keretében. Ennek köszönhetően a CHARM-EU 2023 januárjában elindította új, négyéves bővítési projektjét, melynek keretében folytatja innovatív küldetését és oktatási tevékenységeit, valamint előmozdítja hosszú távú elképzeléseit.

Míg az oktatási alapprojektben a Szövetség az együttműködés megteremtésére, illetve a tervezésre és tesztelésre összpontosított, a CHARM-EIGHT bővítési projektben öt stratégiai irányvonal mentén a tevékenységek kiterjesztésére helyezi a hangsúlyt, transzverzális alapelvekként szem előtt tartva a fenntarthatóságot, az inkluzivitást, a mobilitást és a többnyelvűséget.

1. A vezetési modell és az együttműködés megerősítése

Az első célkitűzés a vezetés és az együttműködés megerősítése a szövetség vezetési és menedzsmentmodelljének megvalósításával, amely egyaránt kiterjed az oktatási, a kutatási, az innovációs tevékenységekre és a társadalom szolgálatára. Ez magában foglalja a stratégiai tervezést és a szövetséghez 2022 elején csatlakozó új partnerek, az Åbo Akademi Egyetemi, a Würzburgi Egyetem és Hochschule Ruhr West integrációját. Az első stratégiai célkitűzés keretein belül továbbá meg fog valósulni a CHARM-EU-ban részt vevő munkatársak karrierútjainak és elismerési rendszerének megtervezése is.

2. A kihívásalapú tanulási labor fenntartása és az oktatási portfólió bővítése

A második célkitűzés a CHARM-EU innovatív oktatási modelljének megszilárdítása és kiterjesztése a kihívásalapú tanulási laboratórium fenntartása révén, amely a kutatáshoz, az üzleti szférához és a társadalomhoz egyaránt kapcsolódik. A szövetség emellett dolgozni fog oktatási portfóliójának bővítésén is egy közös, a fenntarthatóság területéhez kapcsolódó transzdiszciplináris doktori program, a TORCH kutatási projekt alapelveihez kapcsolódó transzverzális képzések, illetve különböző szinteken beszámítható mikrotanúsítványok fejlesztésével, valamint az egész életen át tartó tanulás támogatásával.

3. Intézményközi, interkulturális, transzdiszciplináris, és befogadó campus kialakítása

A 3. célkitűzés egy intézményközi, interkulturális, transzdiszciplináris, inkluzív és fenntartható campus kiépítésére irányul a partnerek közötti multikulturális környezetben történő, hosszú távú együttműködés előmozdítása érdekében. Ez a terület a digitális infrastruktúrára, az egyetemi szolgáltatások fejlesztésére, valamint a hallgatók és a személyzet mobilitási lehetőségeire összpontosít, miközben transzverzális alapelvekként szem előtt tartja a többnyelvűséget, az inklúziót és a fenntarthatóságot.

4. Belső átalakulás a partneregyetemeken

A negyedik célkitűzés a CHARM-EU-ban közösen létrehozott innovációk partneregyetemeken belül történő felhasználására, terjesztésére összpontosít. E központi cél keretében a szövetség több szinten fogja támogatni a CHARM-EU-hálózatok és -közösségek épülését, miközben népszerűsíteni fogja a szövetségi szinten sikerrel alkalmazott jógyakorlatokat és innovatív tevékenységeket az intézményeken belül, és a korábbi projektek eredményeit felhasználva átfogó szemléletű szakmai fejlesztési tervet készít.

5. Az eredmények kommunikálása és terjesztése, partnerségek kiépítése

Az utolsó, ötödik célkitűzés az eredmények kommunikációjához és terjesztéséhez, a létrehozott eszközök és modellek átadhatóságához, illetve a külső együttműködés és partnerkapcsolatok erősítéséhez kapcsolódik mind a helyi, a nemzeti és az európai szinten, illetve Európán kívül is (beleértve a déli félteke országait). A szövetség továbbra is hozzá fog járulni az európai oktatási térség alakításához, és folytatja a más európai egyetemi szövetségekkel való együttműködést.

Összefoglalva a következő négy év fő célkitűzéseit, a CHARM-EU inspirálni szeretné mind az akadémiai szereplőket, mind a külső érdekelt feleket saját hallgatói, oktatói, támogató munkatársai és a társadalom egésze érdekében. A szövetség meg fogja szilárdítani az együttműködést a vezetés és a menedzsment területén, tovább fogja fejleszteni kihívásalapú tanulási laboratóriumát és oktatási portfólióját, miközben egy olyan intézményközi, interkulturális, transzdiszciplináris és befogadó campus létrehozásán dolgozik, amely hozzájárul az európai gondolkodásmódhoz. A CHARM-EU elő fogja segíteni a sikeres innovációk és a bevált jógyakorlatokat felhasználását a partnerintézményein belül, és folytatja az innovatív eszközök és modellek fejlesztését, megvalósítását, értékelését és terjesztését, valamint az új partnerségek kiépítését.