TORCH kutatási-innovációs projekt

TORCH kutatási-innovációs projekt

A CHARM-EU Szövetség 2021-ben támogatást nyert kutatási-innovációs stratégiai projektjére a Horizon 2020 program ernyője alatt kiírt pályázaton (Science with and for Society). A TORCH (Transforming Open Responsible Research and Innovation through CHARM) azzal a céllal jött létre, hogy kidolgozza a CHARM-EU öt alapító kutatóegyetemének közös kutatási és innovációs stratégiáját. A munka kiterjed a szövetségi szintű alapelvek meghatározására, a résztvevők közös kutatási terveket dolgoznak ki, és felmérik jógyakorlataikat a vállalati együttműködések, az open science és a citizen science területén.

A TORCH projekt már lezárult munkacsomagjai az öt partner kutatási-innovációs együttműködésének elvi alapjaival (Cross Cutting Principles), közös kutatási agenda kialakításával (Common Science Agenda), az egyetem és a vállalati szféra kapcsolatával (Strengthening Cooperation Between Universities and Enterprises), a nyílt tudománnyal (Mainstreaming of Comprehensive Open Science Practices), illetve a transzdiszciplináris tudománnyal és a társadalom bevonásának kérdéseivel (Public Engagement) foglalkoztak. A munka első 18 hónapjának eredményei a projekt honlapján érhetők el.

A TORCH projekt keretében elért egyes eredményeket az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) is kiemelte jógyakorlatként a szövetségek K+I projektjeiről szóló jelentésében. Ezen területek közé tartozik a nyílt tudomány általános érvényesítésével kapcsolatos munka (melyet az ELTE koordinált) valamint az akadémiai szférán kívüli szereplők bevonására tett erőfeszítések, a közös kutatási és innovációs agenda kidolgozása és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása. A teljes jelentés itt érhető el.

A TORCH projekt egyik feladata, hogy az öt alapító kutatóegyetem közös kutatási fókuszterületeit felderítse, és olyan kutatói közösségeket (Knowledge Creating Teams) hozzon létre, amelyek a partneregyetemek erősségeit felvonultató kutatási-innovációs projektterveket, ún. kihívásokat (challenge) dolgoznak ki. A munka eredményeként hat transzdiszciplináris kihívás terve született meg az ENSZ fenntartható fejlődési célok területéhez kapcsolódóan. A kidolgozott kutatási-innovációs kihívások a következő években önálló pályázatokként szerezhetnek támogatást.

A projekt első felében végzett felmérések eredményei alapján a partnerek felvázolták a CHARM-EU Szövetség közép- és hosszú távú stratégiai céljait, a TORCH közös szakpolitikák és stratégiák (Common Policies and Strategies) kialakításán dolgozó szakértői pedig öt kiemelt területet határoztak meg. Ezek a stratégiai célok és prioritások szolgálnak alapjául azoknak a tevékenységeknek, amelyeket a cselekvési tervekkel és pilotprojektekkel (Action Plans and Pilots) foglalkozó munkacsoport végez 2023 folyamán az ELTE vezetésével.

A pilottevékenységek között megtalálható az open science és a citizen science területére fókuszáló képzések kidolgozása, a közös kutatási projektek támogatási stratégiájának létrehozása, a technológiatranszferrel foglalkozó irodák virtuális hálózatának kiépítése, az első CHARM-EU Kutatási és Innovációs Napok megszervezése, az egyenlőséget és a sokszínűséget elősegítő adatgyűjtés megvalósítása, valamint a nyílt tudományos teljesítményt jutalmazó elismerési eszköztár megtervezése. Az eszköztár részeként a szövetség létrehozta az open science előmozdítását elismerő CHARM-EU Nyílt Tudományért Díjat, amelyre a CHARM-EU partneregyetemek, így az ELTE valamennyi oktatója és kutatója pályázhat 2023. szeptember 15-ig.

A TORCH-ról további információ található a projekt honlapján.