125 éves az Eötvös Collegium

2020.09.21.
125 éves az Eötvös Collegium
A Ménesi úti elit tanárképző a huszadik század magyar szellemtörténetének meghatározó intézménye volt, s bár a folytonosság egy időre megszakadt, jó ideje újra jelentős munka folyik a falak között. A jelenlegi szakkollégium jubileumi évnyitóján Horváth László igazgató és Rémai Martin diákelnök levélben köszöntötték az egykori és a mai collegistákat.

Az Eötvös József Collegium – a szeptember 3-i Eötvös-nap mellett – hagyományosan szeptember 21-én tartja tanévnyitó ünnepségét, ezen a napon kezdte meg működését 1895-ben a színvonalas tanárképzés forradalmian új hazai intézménye. A Báró Eötvös József által kidolgozott oktatási reform eredményeként létrejött első hazai bentlakásos tanárképző megalapítására már fia, a nagyhírű fizikus, egyetemi tanár Eötvös Loránd tett javaslatot, ő lett a liberális szellemével és magas tanulmányi követelményeivel a hazai porosz stílusú oktatással szembehelyezkedő Collegium első kurátora is.

A szakmáját kiválóan művelő, tudását frissen tartó "tudós tanár" nevelésén túl a Collegium nagy értéke kezdetektől fogva közösségi szelleme. Az intézmény iránti szeretet mindmáig összeköti lakóit, különbözzenek azok bármennyire is egymástól, és éppen ez a Collegium fennmaradásának záloga – köszöntötte a tanévnyitó alkalmából a Collegium régi és új tagjait Horváth László igazgató. Ahogy levelében  fogalmazott: az elmúlt 125 év "egyértelmű bizonyság és megnyugvás arra, hogy

a Collegium a jövőben sem csak történelmi emlékhely, hanem valóság marad.”

Rémai Martin, a Collegium Választmányának elnöke a generációk kapcsolódásában a közös szellemiséget emelte ki a jubileumi év kezdetén. "A jelenlegi diákság is büszke közös értékeinkre, hagyományainkra, melyeket igyekszik méltóképpen ápolni" – írta üdvözlésében, amelyet a járványhelyzetre tekintettel szeptember 21. előestéjén küldtek ki az egykori és jelenlegi collegistáknak Horváth László üzenete mellett. (Ünnepi interjúnkat Horváth Lászlóval ITT olvashatja.)

A születésnapját ünneplő közösség számára az igazgató és munkatársai összegyűjtötték és elérhetővé tették a történelmi időket, illetve a közelmúltat és a jelent bemutató kiadványokat és írásokat, ezek közül a Collegium kiadói jogosultságával rendelkezőek máris elérhetőek, a többi pedig még a jubileumi évben létrehozott új tárhelyen lesz olvasható.

A gyűjteményben a legújabb tétel az Eötvös Loránd Emlékalbum, amelyben Garai Imre tanulmánya részletesen ismerteti a Collegium alapításának és a kezdeteknek a történetét. Megjelenik Bassola Zoltán Eötvös-kollégista, 1946–48-ig Vallás- és Közoktatási Minisztériumbeli államtitkár vaskos önéletírása, amely nemcsak az első világháború utáni Collegium életét és szereplőit mutatja be lebilincselő stílusban, hanem collegista életmintát is ad.

Garai Imre legújabb, a Collegium alapítását széles összefüggésbe ágyazó monográfiája a magyar középiskolai tanári hivatás fejlődését mutatja be a fővárosi tudományegyetem bölcsészeti kara mellett működő Középiskolai Tanárképző Intézet, illetve Tanárvizsgáló Bizottság történetén keresztül, bemutatva, hogyan próbálták a bölcsészkari professzorok felügyeletük alá vonni a tanárképzés elméleti és gyakorlati szakaszait.

A programsorozatot megelőzően a Collegium Választmánya pályázatot írt ki az „EÖTVÖS 125” logóra. Kocsis Ábel nyertes alkotása már kinn van az internetes felületen, és a jubileumi év során más kiadványokon, sőt pólókon is fel fog tűnni. A  jubileum alkalmából a Választmány Facebook-oldalán cikksorozat indult, ahol korábbi collegisták osztják meg történeteiket, s napokon belül sor kerül a XXI. Eötvös Konferenciára is. 

Az Eötvös Collegium folyamatosan frissített számszerűsített eredményei ITT olvashatók.

Fotók forrása: Eötvös Collegium