23. Kárpát-medencei Nyári Egyetem

23. Kárpát-medencei Nyári Egyetem
07/11 - 07/15

2018. július 11. - 2018. július 15.

Eötvös Loránd Tudományegyetem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)

07/11 - 07/15

2018. július 11. - 2018. július 15.

Eötvös Loránd Tudományegyetem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lehetőséget kíván biztosítani, hogy a hazánk határain kívül élő magyar ajkú egyetemisták az anyaországban anyanyelvükön képezhessék tovább magukat, szaktárgyuk egy-egy speciális területén. A rendezvényre Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Muravidék és Őrvidék magyar ajkú hallgatóit várják a kifejezetten nekik szervezett kurzusokra.

Az idei évben nyolc szakterületen zajlanak majd a szakmai előadások: gyógypedagógiai, humántudományi, informatikai, jogtudományi, pedagógiai és pszichológiai, természet- és társadalomtudományi, valamint a tanító- és óvóképzéssel kapcsolatos kurzusokon vehetnek részt a hallgatók. A részletes szakmai program ezen az oldalon érhető el. A humántudományi szekciók előadásai az Eötvös Collegiumban, a jogtudományi szekció az Állam- és Jogtudományi Karon, a természettudományi, társadalomtudományi szekciók előadásai a Lágymányosi Campuson lesznek.

A nyári egyetem ünnepélyes megnyitóját 2018. július 10-én rendezik az Aula Magnában, ahol a plenáris előadást Mezey Barna egyetemi tanár, az ELTE előző rektora tartja Tömlöcök, fenyítőházak, börtönök – Regionális jelenségek a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának történetében címmel.

Plakát

Kárpát-medencei Nyári Egyetem