A fenntarthatóságra nevelés aktuális kérdései az oktatásban

2021.01.18.
A fenntarthatóságra nevelés aktuális kérdései az oktatásban
Megjelent a Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat legújabb száma. Az ELTE TÓK nemrég megújult, nyílt hozzáférésű tudományos lapja továbbra is várja régi és új szerzői tudományos és ismeretterjesztő írásait.

A Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat legújabb, 2020/3. száma a fenntarthatóság eléréséhez nélkülözhetetlen természeti és társadalmi környezetvédelem szemléleti alapjait, valamint az oktatási rendszer ezzel kapcsolatos általános és nagyon is kézzelfogható feladatait fogalmazza meg 264 oldal terjedelemben. A számban tematikus, valamint a folyóirat gyakorlatának megfelelően a tematikától eltérő, ugyanakkor a gyermekkori neveléssel kapcsolatos írások egyaránt helyet kaptak. 

Nagy érdeklődésre tarthat számot Wendy Russel professzor (University of Gloucestershire) Exploring the Dilemma of Planning for Play in Schools című, angol nyelvű tanulmánya, amelyben az iskolai játékról esik szó. Az iskolában alakuló játék mindig dilemmákat vet fel a pedagógusok számára. A játék definíciója szerint önmagáért, a játék öröméért végzett tevékenység, egyfajta szabadsághoz kötött funkció, a tanítás ugyanakkor egyre inkább azokra a tanulási eredményekre koncentrál, melyek megteremtik a versenyképes tudást. A szerző ezt a dilemmát olyan antropológiai és filozófiai koncepciókra támaszkodva járja körül, amelyek segíthetnek felvázolni az oktatási környezetben való játék feltételeit. 

A 2016/17-es tanévben az ELTE TÓK Matematika Tanszéke új, Matematikai praktikum nevű tárgyat vezetett be az első évfolyamos tanító szakos hallgatók számára. A jelenlegi tanévtől kezdődően a kurzuson részt vevő hallgatók kötelezően szintfelmérő tesztet írnak. Bagota Mónika, Csíkos Csaba és Szitányi Judit (ELTE TÓK Matematika Tanszék) e tesztek értékelése alapján közöl elemzést szintén angol nyelven Introductory placement tests of students with primary school teacher major in Hungary címmel. Az írások azért is jelentősek, mert először járták végig az angol nyelvi lektorálás folyamatát és algoritmusát a Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat történetében.

A folyóirat 2020/2. száma Sokszínű digitális kultúra címmel, arra a nagyon aktuális kérdésre kereste a választ, vajon a jelenlegi társadalmi változások változást vagy válságot idéznek-e elő a bölcsőde, az óvoda, az iskola, a tanulás és tanítás kultúrájában, a kulturális értékteremtésben. Az izgalmas, elgondolkodtató tanulmányok szerzői több helyről jöttek, van köztük akadémikus, akadémiai doktor, doktorandusz, tudományos fokozattal rendelkező kutató, valamint a mindennapi pedagógiai gyakorlatát dokumentáló pedagógus is. A szerkesztőség határozott koncepciója, hogy megtartsa a szerzők, valamint az írások sokszínűségét.

A 2021/1. szám várhatóan tavasszal jelenik meg, témája a gyermekirodalom lesz, az idei második szám pedig a COVID-járvány oktatásra, nevelésre, családi életre gyakorolt hatását járja majd körül. Ez utóbbi tematikus számba 2021. április 14-ig még várják kutatók, illetve gyakorló pedagógusok írásait. Az írásokat minden esetben két független bíráló lektorálja, anoním módon. A folyóirat hivatkozási és publikációs stílusa az APA (American Psychological Association, 2020) nemzetközi stílusát követi, mely egységességével megkönnyíti szerzőinek és olvasóinak a társadalomtudományi folyóiratok többségében való eligazodást.

A megújult szerkesztőség munkájának, valamint az ELTE Egyetemi Könyvtár folyamatos szakmai támogatásának eredményeként a folyóirat csatlakozott a nyílt hozzáférésű folyóiratok nemzetközi rendszeréhez (Open Journal Systems, OJS). Az írások DOI-azonosítót kapnak, a szám megjelenésekor automatikusan megjelenik a publikáció az MTMT-ben, a szerzőknek már csak az adatokat szükséges pontosítani. Az MTA Pedagógiai Bizottsága a Gyermeknevelés Tudományos Folyóiratot felvette az Akadémia folyóiratlistájára. A folyóirat platformja kíván lenni a tudományos teljesítmény támogatásának, a szerkesztőség várja régi és leendő szerzői tudományos és ismeretterjesztő írásait.

ELTE TÓK