A kutatómunka 2020-as nagykövetei az ELTE-n

2020.11.26.
A kutatómunka 2020-as nagykövetei az ELTE-n
Idén nyolc kutató részesült az „ELTE ígéretes kutatója” elismerésben. A pályázatra 59 színvonalas pályamű érkezett, amelyekből a Tudományos Tanács minden tudományterületen egyet díjazhatott. Az első ízben meghirdetett open science különdíjat Nagy Tamás kapta meg.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2015 őszén hagyományteremtő szándékkal pályázatot írt ki „Az ELTE ígéretes kutatója” elismerés és a vele járó pénzjutalom elnyerésére negyven évesnél fiatalabb kutatók számára. A Tudományos Tanács a pályázattal az egyetem támogatásáról biztosítja és további munkára kívánja ösztönözni a fiatal, főbb tudományos eredményeiket az ELTE-n elért kutatókat.

A nyertesek kiemelkedő tudományos eredményeik, nemzetközi jelentőségű publikációs tevékenységük mellett nagy hangsúlyt fektetnek a tudásátadásra is, tudományterületük – és általában a tudományos életpálya – megszerettetése az egyik legfontosabb küldetésük.

Az évente meghirdetett pályázatra 2020-ban 59-en jelentkeztek, közülük 8-an kaphatták meg az elismerést: valamennyi hirdetett tudományterületen egy fő.

2020-ban először hirdették meg a „Kinyitjuk a tudományt” – az ELTE ígéretes kutatója különdíj pályázatot, amelyre az „open science”, azaz a nyílt tudomány területén kiemelkedő eredményeket elért kollégák jelentkezhettek, ennek keretében egy kutató díjazására került sor.

Az elismeréseket a Magyar Tudomány Ünnepe keretében az ELTE-n megrendezett Tudományos Kutatás Napján adják át 2020. november 26-án.

Az ELTE Tudományos Tanácsának idei díjazottai

Élettelen természettudomány
Mészáros Szabolcs (Gothard Asztrofizikai Obszervatórium): Gömbhalmazok minél szélesebb körű kémiai analízise

Élő természettudomány
Micsonai András (Természettudományi Kar, Biokémiai Tanszék): Fehérjék szerkezetének vizsgálata CD spektroszkópiával és in silico módszerekkel

Filozófia és történettudomány
Nemes Zoltán Márió (Bölcsészettudományi Kar, Esztétika Tanszék): Poszthumanista diskurzus elemzése és a popkultúra jelentősége

Informatika
Kaposi Ambrus (Informatikai Kar, Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék): A típuselmélet jelentősége

Jogtudomány
Inzelt Éva Veronika (Állam-és Jogtudományi Kar, Kriminológia Tanszék): A fehérgalléros bűnözés, illetve a korrupció megismerése, értelmezése

Nyelv- és irodalomtudomány
Kuna Ágnes (Bölcsészettudományi Kar, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék): Az orvosi és egészégügyi kommunikáció nyelvészeti elemzése

Pszichológia és neveléstudomány
Garai Imre (Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport): A középiskolai tanárság hivatássá válásának történeti folyamatai

Társadalomtudomány
Koltai Júlia Anna (Társadalomtudományi Kar, Társadalomkutatások Módszertana Tanszék): Computational social science és big data alapú metódusok

Idén először került sor a „Kinyitjuk a tudományt” – az ELTE ígéretes kutatója különdíj pályázat meghirdetésére, melyre az „open science”, azaz a nyílt tudomány területein kiemelkedő eredményeket elért kollégák pályázhattak. A különdíjat Nagy Tamás (Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék) kapta a nyílt tudomány területén elért eredményeiért.

„Az ELTE ígéretes kutatója” elismerés díjazottjainak részletes bemutatása