A Lendület program ELTE-s támogatottjai

Idén hat ELTE-s nyerte el a támogatást, közülük négyen – Frei Zsolt, Józsi Mihály Krisztián, Katz Sándor és Novák Zoltán – az intézményben alakítanak kutatócsoportot. Így összesen hét „Lendületes” kutatócsoport működik majd az egyetemen.


Az MTA-n negyedik alkalommal hirdették ki a Lendület Fiatal Kutatói Program nyerteseit. A kormány támogatásával idén 1 250 millió forint áll rendelkezésre a kimagasló teljesítményű kutatók elvándorlásának megállítását és a magyar tudományos kutatóhelyek versenyképességének növelését szolgáló kutatások finanszírozására. A program keretében 37 kutatócsoport kezdhet hozzá ígéretes kutatási tervei megvalósításához, a 18 most induló egyetemi kutatócsoport közül négy működik majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A tavaly indultakkal együtt így összesen hét, kimagasló teljesítményt nyújtó fiatal kutató hozhat létre saját tudományos műhelyt, tovább erősítve az ELTE kutatóegyetemi szerepét.

 

Frei Zsolt asztrofizikus az általános relativitáselmélet igazolásának szempontjából fontos gravitációs hullámokat kutatja. Ezek nem csak az elméletet igazolnák, rendszeres észlelésük új lehetőséget nyitna az asztrofizikában az univerzum tanulmányozására. Az ELTE kutatója csoportjával továbbra is szeretne részt venni az amerikai Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory munkájában, és közreműködni a nemzetközi extragalaktikus megfigyelésekben.

 

Józsi Mihály Krisztián immunbiológus a kórokozók elleni védelem szempontjából fontos komplementrendszer fő szabályozófehérjéjét, a H-faktort kutatja. A komplementrendszer működési zavarai számos betegségben, például az időskorban vakságot okozó makuladegeneráció vagy a súlyos veseelégtelenség kialakulásában játszanak szerepet. A Németországból hazatérő kutató az ELTE-n folytatja munkáját, amelytől azt várja, hogy új ismereteket szerez egyes betegségek kialakulásáról és gyógyítási lehetőségeiről.


Katz Sándor fizikus számára a Lendület a folytonosságot jelenti. Néhány éve megalakult kutatócsoportja új munkatársakkal kiegészülve a már megkezdett munkát folytathatja az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Céljuk, hogy pontosan megismerjék a protonok, a neutronok és a kvark-gluon plazma közti átmenet jellemzőit. Eredményeik hozzájárulhatnak a világ legalapvetőbb törvényeinek megértéséhez. A számításokhoz használt speciális számítógépes infrastruktúra pedig a tudomány más területein is hasznosítható.

 

Novák Zoltán kémikus az eddig ismert, úgynevezett katalitikus eljárások kiváltását lehetővé tévő módszereket keres. Célja az új, C-H aktiváláson alapuló hatékony szerves kémiai módszerek kifejlesztése, megértése és szintetikus alkalmazhatóságuk vizsgálata. Reményei szerint az ELTE-n felálló csoportjával együtt hozzájárulhat ahhoz, hogy bizonyos kémiai átalakítások egyszerűbben, kevesebb energia felhasználásával és környezetbarát úton is megvalósíthatóvá válhassanak.

Ugyancsak Lendület-kutatócsoportot alakíthat Bajnok Zoltán és Takács Gábor,  mindketten  az MTA–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának tudományos tanácsadói.
Bajnok Zoltán a kvantumtérelmélet kutatója A négy alapvető kölcsönhatást – erős, gyenge, elektromágneses, gravitációs – és az anyagi világot felépítő elemi részecskék közös elméletét vizsgálja. Az MTA doktorának célja egy olyan csoport létrehozása az MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet Részecske- és Magfizikai Intézetében, amely a különböző tudományterületeket összekapcsolva kerülhet közelebb a természet titkainak megértéséhez.
Takács Gábor, aki úgynevezett erősen korrelált kvantumrendszerekkel foglalkozik, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen alakít kutatócsoportot. Háromdimenziós világunk egyes anyagainak alacsony dimenziós modellekkel való leírásától és megértésétől azt reméli, hogy újfajta, akár forradalmi technológiák kialakulásához vezethet. Mivel a kvantumtérelmélet egyben az alapvető részecskék és kölcsönhatásuk modellezésének is eszköze, a jobb megértéséből adódó eredmények önmagukban is hasznosíthatók lehetnek.

Az MTA által 2009-ben meghirdetett Lendület program célja az akadémiai intézmények és egyetemi keretek között működő kutatócsoportok dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A pályázati modell hazai és nemzetközi jelentősége és sikere nemzetközi mércével is meghatározó és példamutató. Az MTA és a kormány által támogatott program hozzájárul a sikeres fiatal kutatók elvándorlásának visszaszorításához, a tehetség-utánpótlás biztosításához, bővíti a kiválóságok előrelépési lehetőségeit, és növeli az akadémiai kutatóintézet-hálózat, illetve az egyetemek versenyképességét.

 

Egyetemi kutatócsoportok 2011-ben nyerhettek először támogatást a Lendület program keretében, tavaly három ELTE-s kutató, Derényi Imre fizikus, Kovács Mihály biokémikus és Ősi Attila paleontológus pályázott eredményesen.

 

Az MTA 2009. január 14-én hirdette meg első alkalommal a kimagasló teljesítményű fiatal kutatók számára létrehozott Lendület programot. Jelenleg 28 kiemelkedő fiatal tudós folytat nemzetközileg is versenyképes kutatást összesen 1 100 millió forintos támogatással. 2009-ben a program elindításakor öt, 2010-ben hét és 2011-ben már 16 új kutatócsoport kezdte meg működését Magyarországon, 2012. július 1-jétől pedig 37 kutatócsoport létesül.

 

Forrás: MTA

Bemutatjuk a Lendület-kutatócsoportok vezetőit:

Einstein elméletének bizonyításában vesz részt az ELTE (2012.07.03.)
A gravitációs hullámok létezését csaknem száz éve feltételezik. Ha a LIGO-projekt igazolja a létezésüket, az ELTE is részese lehet a sikernek. A Lendület programban támogatott kutatásairól dr. Frei Zsoltot, az ELTE TTK Atomfizika Tanszékének vezetőjét kérdeztük.

Betegségek gyógyításában segíthet a H-faktor kutatása (2012.06.19.)
A jelenleg Németországban kutató Józsi Mihály hazatérve a Lendület Program keretein belül az ELTE-n folytatja a kórokozók elleni védelem szempontjából fontos komplementrendszer fő szabályozófehérjéjének a kutatását, fiatal kutatók, PhD-hallgatók bevonásával.

Lendületben az elméleti fizikai kutatások (2012.06.15.)
Katz Sándor, az Elméleti Fizikai Intézet egyetemi adjunktusa a Lendület program segítségével újabb munkatársakkal kiegészülve és a számításokhoz szükséges rendszer felújításával folytatja a korai világegyetemben lévő anyag tulajdonságaira fókuszáló kutatást.

„Bármilyen kísérletet el tudunk majd végezni, amit csak elképzelünk” (2012.06.18.)
Új típusú kémiai reakciókat dolgoznak ki a Lendület program támogatásával az ELTE Kémiai Intézetében. A tervekről Novák Zoltán egyetemi adjunktussal a kutatócsoport vezetőjével beszélgettünk, aki számára óriási felelősséget jelent az elnyert pályázat.

2012.05.30.