"A szövetség tagjai új európai egyetemet hoznak létre"

2019.10.09.
Az Európai Bizottság European Universities pályázatán 17 Európai Egyetemet támogatott, köztük a CHARM-EU összefogást, amelyben az Eötvös Loránd Tudományegyetem mellett a Barcelonai Egyetem, a Trinity College Dublin, az Utrechti Egyetem és a Montpellier-i Egyetem vesz részt. A részletekről Takó Ferenc, az ELTE Nemzetközi Stratégiai Irodájának vezetője beszélt.

Miben áll az „európai egyetem” koncepció újdonsága? Miben különbözik a korábbi közös képzésektől?
Az Európai Egyetemek kezdeményezést érdemes úgy felfogni, mint a korábbi európai felsőoktatási együttműködési típusok ötvözetét. Egy-egy Európai Egyetem partnerség hasonlít a működő egyetemi hálózatokra abban, hogy számos (általában 5–6), egy adott alapelv vagy sajátosság (például a kutatási és/vagy oktatási profil) által összekapcsolt egyetem hoz létre hosszútávú, intézményesített szövetséget. Itt azonban a cél nem érdekképviseleti és lobbitevékenység kifejtése, közös ösztöndíjak létrehozása vagy kutatási projektek elindítása, mint a hálózatok esetében. A fő tevékenység tekintetében ugyanis a szövetségek inkább hasonlítanak az Erasmus+ keretében folytatott együttműködésekhez, amilyenek például az Erasmus Mundus közös mesterképzések, amennyiben fő feladatuk közös oktatási programok kidolgozása és a hallgatói mobilitás biztosítása. Fontos különbség viszont, hogy a partnerség közvetlenül nem egy vagy több konkrét képzési program megvalósítására jön létre, hanem az új szervezeti keret kidolgozása céljából, amelybe aztán az egyes képzések beillesztendők.

Pontosan mi a CHARM-EU?
E kérdés megválaszolásához fontos pontról pontra feloldani a betűszót. A CHARM-EU eszerint kihívás-vezérelt (Ch mint „challenge-driven”), a legszélesebb körben hozzáférhető (A mint „accessible”), kutatás-alapú (R mint „research-based”), és a mobilitást alapelvvé tevő (M mint „mobile”) európai egyetem (EU mint „European University”). Mit jelent ez a gyakorlatban? Kezdjük az utolsó elemmel, az „EU”-val. A szövetség tagjai új európai egyetemet hoznak létre.Ez nem metafora.

Itt új intézményi keretről van szó, önálló vezetési struktúrával, a felsőoktatásban megszokott feladatkörökkel.

Persze vannak fontos különbségek, például fizikai értelemben nem, vagy csak hosszú idő elteltével jöhet létre különálló „CHARM campus”. Fontos azonban, hogy a CHARM nem projekt, hanem új típusú egyetemi szövetség. Csak ezt figyelembe véve mérhető fel a munka összetettsége – ezzel együtt persze a benne rejlő lehetőségek színessége is. Melyek a CHARM alapelvei? A szövetség célja olyan oktatási portfólió kidolgozása, melynek programjai kihívás-vezéreltek. Ez azt jelenti, hogy a programok és modulok  gyakorlati, korunkat átható társadalmi és környezeti kihívásokra reflektálnak, főként (de nem kizárólag) a fenntartható fejlődési célokra építve. A programok hozzáférhetők, vagyis minden érdeklődő számára nyitottak, függetlenül társadalmi és anyagi akadályoktól. A partnerek kutatóegyetemek, így a CHARM oktatási programjait a tagok kutatási hátterére és hagyományaira építve, kutatás-alapú elvek mentén dolgozzuk ki. Fő elvünk emellett a mobilitás mint feltétel nélküli norma megvalósítása: aki a CHARM-EU-ra jelentkezik, számos mobilitási lehetőség közül választhat, de mindenképpen részt vesz valamilyen mobilitásban.

A projekt címe, a „Reconciling humanity with the planet” az előbb említett fenntartható fejlődési célokra vonatkozik?
A CHARM-EU konzorcium 2019 novemberében induló, három éven át tartó projektjének címe „Reconciling humanity with the planet”. Ez arra utal, hogy a felépíteni tervezett új egyetemi struktúra és az ebben indítandó programok eszmei célja, hogy

enyhítsék azokat a feszültségeket, melyek az emberi társadalom és közös élőhelyünk között mára kialakultak.

A CHARM-EU nem tudja egyedül visszafordítani azokat a folyamatokat, melyek ma a világ számos pontján súlyos környezeti és társadalmi krízishelyzetet okoznak, de érdemben akar hozzájárulni az e folyamatok okozta károk enyhítéséhez, hosszútávú megoldások kidolgozásához.

Mit profitálhat az ELTE egy olyan összefogásból, mint amilyen a CHARM-EU?
Az ELTE számára az Európai Egyetemek kezdeményezésben való részvétel páratlan lehetőségeket tartogat. Egyfelől, mivel szövetségünk az első, ún. „pilot” pályázati fordulóban nyert támogatást, a szó szoros értelmében úttörő munkát végezhetünk az európai felsőoktatás jövője szempontjából kiemelt jelentőségű elképzelés gyakorlatba ültetésében. A közös munka, másfelől, rendkívül fontos az ELTE nemzetköziesítése szempontjából. Itt nem csak a majdani CHARM-EU hallgatókra gondolok, hiszen a nemzetköziesítés sokkal többet jelent a – persze kulcsfontosságú – mobilitásnál. A konzorciumban való részvételünk kölcsönös tanulásra ad lehetőséget olyan partnerekkel, amelyek a 21. századi európai felsőoktatás élvonalában vannak. Olyan technikákat ismerhetünk meg, olyan eszközök fejlesztésében vehetünk részt, olyan stratégiákat sajátíthatunk el, melyek az ELTE gyakorlatába épülve számos területen hoznak majd előrelépést, és kapcsolnak be egyre nagyobb mértékben a nemzetközi felsőoktatási vérkeringésbe. Ez nemcsak az Egyetemre mint egészre vonatkozik: a CHARM-EU programjai mobilitási lehetőséget nyújtanak mind a hallgatók, mind az oktatók, mind a nem oktató-kutató munkatársak számára, így a kölcsönös tanulás a legkülönbözőbb területeken valósulhat meg.

Mi az ELTE szerepe jelenleg a folyamatban?
A szövetség munkája munkacsomagokra („work package”) tagozódik. Az ELTE fontos szerepet vállalt a projektben, amennyiben a „Mobilitás” és az „Inkluzivitás” munkacsomagokért felel. A mi dolgunk tehát, egyfelől, hogy kidolgozzuk azt a komplex, átfogó mobilitási hálót, amely a programok résztvevői számára lehetőséget ad a személyre szabott tanulási út összeállítására. A programok tartalmáért felelős munkatársakkal együttműködve

azt kell biztosítanunk, hogy a rendkívül eltérő háttérrel érkező hallgatókat flexibilis, személyre szabható mobilitási struktúra várja

annak érdekében, hogy sajátos előtanulmányaikra építve ugyanahhoz a felkészültséghez jussanak el, ugyanazokat a képességeket szerezzék meg. Ezzel együtt az ELTE dolga az is, hogy a hallgatók társadalmi hátterükre, anyagi lehetőségeikre, bármilyen egyéb, a felsőoktatásban sokszor hátrányt jelentő körülményre való tekintet nélkül lehetőséget kapjanak rá, hogy tanulmányokat kezdjenek a CHARM Európai Egyetemen. Olyan stratégiát kell garantálnunk, amely az előkészítési folyamat és a megvalósítás minden fázisában egyaránt garantálja az inkluzivitást és a diverzitást a lehető legtágabb körben és értelemben.

Kik dolgoznak az ELTE-ről a projekten?
Az ELTE-n egyre többen vesznek részt aktívan a CHARM-EU tevékenységekben. Több kar munkatársai, illetve a központi koordináló szervezeti egységek képviseltették magukat az előkészítő fázis munkájában. Jelenleg a mintegy 30 fős ELTE Munkacsoportban minden kar és vonatkozó szervezeti egység megjelenik, e kör pedig folyamatosan bővül. Szeptember 11-13. között az ELTE-n került megrendezésre az első CHARM-EU workshop az eredmény kihirdetése óta. Ezen a „Curriculumtervezés”, a „Tanítás-tanulás”, a „Mobilitás” és az „Inkluzivitás” munkacsomagokról folytak egyeztetések, melyeken az ELTE számos munkatársa vett részt – természetesen nemcsak az általunk felügyelt munkacsomagok vonatkozásában, hanem a többi területhez kapcsolódóan is. Az Egyetemvezetés kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a CHARM-EU munkájába a lehető leggyorsabban kapcsolódjon be a lehető legtöbb szervezeti egység, hogy az e munkából származó előnyök is a lehető leghamarabb jelenjenek meg az ELTE-n.

Mikor lehet először jelentkezni a CHARM-EU európai egyetemre? Hogyan fog ez működni egy hallgató szemszögéből?
A CHARM-EU első, „pilot” programja a 2021/2022-es tanévben fog elindulni. E program tartalma jelenleg kidolgozás alatt áll, de természetesen a fent leírt fő elveket követve fog megvalósulni. A hallgatókat az ismert tájékoztatási csatornákon fogjuk elérni. A program, amelyre ebben az első felhívásban jelentkezhetnek majd, terveink szerint egy rövid képzés lesz, várhatóan mesterszintű, melyre különböző előképzettségekkel, különböző irányokból lehet felvételt nyerni. A képzésben a hallgató a szövetség egyetemeiről különböző kurzusokat vesz majd fel.

Elképzelhető például, hogy egy magyar hallgató Budapesten kezdi meg a képzést, ezt követően Barcelonába utazik néhány hónapra, eközben viszont online eszközök segítségével a Montpellier-i Egyetem és a Trinity College egy-egy kurzusán is részt vesz, Barcelonában pedig akár egy utrechti vendégprofesszor óráját is látogatja.

Éppen ezek a kombinációk azok, amelyek a „mobilitás mint norma” alapelvének megfelelően flexibilisek, testre szabhatók lesznek. Az inkluzivitás jegyében természetesen olyan lehetőségek is nyitva állnak majd, melyek révén a képzés fizikai mobilitás nélkül végezhető el, amelyet így egyéb mobilitási típusok helyettesíthetnek. Szintén kidolgozás alatt áll az új egyetem támogatási rendszere, a hallgatóknak azonban a terveink szerint különböző ösztöndíjlehetőségek is rendelkezésére fognak állni. A megszerzett képesítést a hallgatók mind az állami, mind a versenyszférában jól tudják majd kamatoztatni olyan intézmények, szervezetek, kutatóhelyek, cégek stb. alkalmazásában, melyek a képzéshez kapcsolódó területeken keresnek felkészült, gyakorlatorientált képességekkel rendelkező munkatársakat.