A TINLAB tematikus fórumai

2022.04.20.
A TINLAB tematikus fórumai
A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium keretében több szakmai műhelyet alakítottunk ki, amelyek rendszeres találkozókat szerveznek. Az ún. tematikus fórumok hozzájárulnak a társadalmi problémákra, technológiai változásokhoz kapcsolódó igényekre reagáló újszerű megoldások kidolgozásához, majd valós környezetben, településeken, térségekben, intézményrendszerekben történő teszteléséhez.

A projekt elméleti keretrendszere nyolc témaklasztert jelöl ki a társadalmi innováció számára az alábbiak szerint:

  • digitalizáció társadalmi hatásai;
  • kulturális innovációk és kreatívipar;
  • helyi fejlesztések és jó kormányzás;
  • környezeti szempontú társadalmi innovációk és klíma;
  • társadalmi jóllét;
  • munka jövője, a jövő gazdasága társadalmi aspektusai;
  • humán rendszerek;
  • társadalmi innováció menedzsmentje.

A témaklaszterekhez kapcsolódó tematikus fórumok a TINLAB működésének, szakmai megvalósításának stratégiai jelentőségű fórumai és szervezetei. A fő mozgatóelv a quadruple helix, avagy „négyes spirál” – kormányzat, gazdasági szereplők, akadémia szféra, civilek – minél szélesebb körének mozgósítása, bevonása. A működés során külön figyelmet kap a tematikus fórumok közötti tudásáramlás, hálózatosodás biztosítása. A kutatási eredmények beágyazottságáról szintén a tematikus fórumok gondoskodnak, a tesztkörnyezetek, ún. living labek biztosításával.

Tematikus fórumaink kapcsolattartói készséggel adnak további felvilágosítást a bekapcsolódási lehetőségekről:

Helyi Fejlesztések Tematikus Fórum 
szakmai vezető:
Juhász Adriána
+36 30 527 6744 
tinlab@harfaalapitvany.hu
Bővebben a fórumról

Társadalmi Innováció Menedzsmentje Tematikus Fórum 
szakmai vezető:
Farsang Zoltán
Tel: +36 30 227 7557
fazo@t-online.hu

Digitalizáció társadalmi hatásai Tematikus Fórum
facilitátor:
Nagy Viktória
+36 88 624 000 / 6151
nagy.viktoria@gtk.uni-pannon.hu

Környezeti szempontú társadalmi innovációk és klíma Tematikus Fórum 
facilitátor:
Németh Eszter Júlia
+36 88 624 000 / 6266
nemeth.eszter.julia@gtk.uni-pannon.hu

Munka jövője, a jövő gazdasága Tematikus Fórum 
szakmai vezető:
Dr. Mélypataki Gábor
+36 20 986 6253
jogmega@uni-miskolc.hu

Humán rendszerek Tematikus Fórum 
szakmai vezető:
Czékmann Zsolt
+36 30 606 4158
jogczzs@uni-miskolc.hu

Társadalmi jóllét Tematikus Fórum
szakmai vezető: 
Prof. Dr. Tausz Katalin
+36 30 445 5852
tausz.katalin@tatk.elte.hu

Kulturális innováció, kreatív ipar Tematikus Fórum 
szakmai vezető:
Vasvári Csaba
+36 30 621 9898
vasvari.csaba@innovacio.elte.hu