Fókuszban a „Helyi fejlesztések, jó kormányzás” tematikus fórum

2023.08.17.
Fókuszban a „Helyi fejlesztések, jó kormányzás” tematikus fórum
A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium keretében nyolc szakmai műhely működik, amelyek a tudáscentrum stratégiai jelentőségű szervezetei. Új sorozatunkban bemutatjuk az ún. tematikus fórumok munkáját, elsőként a „Helyi fejlesztések, jó kormányzás” műhely kerül középpontba.

A tematikus fórumok a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium innovációs és együttműködési potenciáljának alapját jelentik, valamint kapcsolatokat, együttműködéseket építenek a quadruple helix (akadémia, gazdaság, közszféra, civil szféra) szereplői között. A fórumokat hibrid formában rendezik meg. 

A Helyi fejlesztések, jó kormányzás fórum célja, hogy a helyi fejlesztések során az érintettek között partnerségek alakulnak ki és céljuk, hogy közösen vegyenek részt a közjó biztosításában és fejlesztésében. A helyi fejlesztés a régió lakosságának életminőség-javítását, a helyi vagyon fejlesztését, fenntartását, a piaci problémák leküzdését, a kohézió erősítését és a helyi fejlesztési projektek megvalósítását jelenti. A fórum eddigi találkozói során ezen célok megvalósítására kerestek társadalmi innovációs megoldásokat. A fórum altémái között a rurális térségek fejlesztését célzó társadalmi innovációs projektek, a településirányítás (governance) új formáinak és eszközeinek kifejlesztése, a helyi közigazgatás, a helyi demokrácia és jó kormányzás is szerepelt. A fórum működése alatt folyamatos a hálózatépítés és a további együttműködések ösztönzése.

A májusi fórum résztvevői

„Nagyon fontos, hogy lehetőséget tudunk biztosítani társadalmi innovációt generáló projektek bemutatására, a közös kapcsolódási pontok felkutatására és a szereplők összekapcsolására” – hangsúlyozza Juhász Adriána, a fórum vezetője.

A fórum eddigi alkalmai és témái

  • 2022. 09.14.: A társadalmi hatásmérés
  • 2022. 11.23.: A „Szimbiózis" A Harmonikus Együtt-létért Alapítvány nyertes pilot projektjének bemutatása
  • 2023. 03.07.: Körforgásos gazdaság
  • 2023. 05.23.: A TINLAB kapcsolódó kutatásainak bemutatása

A szakmai műhely 2022 szeptembere óta négy találkozót szervezett, amelyen közel 70-en vettek részt. A fórumokon olyan jó gyakorlatokat mutatnak be, amelyeknél a quadruple helix szereplői valamilyen formában együttműködnek és a társadalmi innováció megvalósítását közös munkával érik el. Az elmúlt időszak eredményei közül kiemelkedik, hogy a tudáscentrum a TINLAB projektből finanszírozott pilot projekt megvalósítása óta folyamatosan kapcsolatban áll a Szimbiózis Alapítvánnyal, a civil szféra, a vállalkozási szektor és a társadalmi vállalkozások együttélésének remek példájaként. A Baráthegyi Majorságban zajlik a „Transzformációs turizmus a gyakorlatban” projekt, amelyben a fogyatékossággal élők nyújtanak turisztikai szolgálatásokat. A körforgásos gazdaság témakörében fontos partnerség rajzolódott ki az önkormányzatok és egyetemek között. Jó példát jelent, hogy az ELTE nyírbátori kutatásának sikeréhez az önkormányzat, a lakosság, az egyetem és a vállalkozási szektor is hozzájárul.

A következő időszakban is folytatódik a TINLAB keretében zajló kutatások bemutatása és eredmények disszeminálása. A fórumon foglalkoznak a közösségek és a kulcsemberek szerepének kapcsolatrendszerével és az innovációgeneráló hatásával, további jó példák ismertetésével, valamint teret adnak a sikeres helyi társadalmi innovációk bemutatkozásának. „A fórumon gyakorlatba átültethető módszereket és eszközöket ismertetünk – például körforgásos önértékelő, helyi identitást feltérképező kutatási módszertan; önkormányzati erőforrás-gazdálkodási jó gyakorlat; marketing- és üzletfejlesztési jó gyakorlatok, települési helyi innovációk – amelyek hatékony támpontokat nyújthatnak jelenlegi és újonnan csatlakozó fórumtagjainknak” – tette hozzá Juhász Adriána.

Podcastek és blogposztok a fórum munkájához kapcsolódóan

  • Lakosságközpontú településüzemeltetés és – fejlesztés: Mikola Gergely Encs város polgármestere (az URBAN21 podcast ITT elérhető)
  • Kutatás – modell – innováció a településfejlesztésben (a Miskolci Egyetem podcastja ITT elérhető)
  • Okos települések és reziliencia – Hogyan mérhető? (a Miskolci Egyetem podcastja ITT elérhető)
  • Körforgásos gazdaság – kulcsterületek és jó példák helyi és települési szinten (az URBAN21 blogposztja ITT elérhető)

Kapcsolat, csatlakozási lehetőségek

A fórum célcsoportját elsősorban önkormányzatok, civil szervezetek, különböző intézmények, egyéb társadalmi szervezetek/szövetségek, egyetemek és a vállalkozási szféra jelentik. A fórum nyitott további szereplők bevonására, a csatlakozási szándékot a fórum vezetőjénél szükséges jelezni.

A fórum vezetője, elérhetőségek:
Juhász Adriána szakmai vezető
+36 30 527 6744; tinlab@harfaalapitvany.hu

A TINLAB további tematikus fórumairól bővebben ITT

In English

The purpose of the Local Developments, Good Governance Forum is to establish partnerships between the stakeholders during local developments and to jointly participate in the provision and development of the public good. Local development means improving the quality of life of the region's population, developing and maintaining local wealth, overcoming market problems, strengthening cohesion and implementing local development projects. During the meetings of the forum so far, we have been looking for social innovation solutions to achieve these goals. The sub-topics of the forum are: social innovation projects aimed at the development of rural areas, the development of new forms and tools of settlement management (governance), local public administration, local democracy and good governance. During the operation of the forum, networking is constantly taking place, we were able to connect participants who were able to work together in the future.

Contact:
Adriána Juhász, 
+36 30 527 6744; tinlab@harfaalapitvany.hu