A Tübingeni Egyetem delegációja az ELTE-n

A Tübingeni Egyetem delegációja látogatott az ELTE-re 2014. május 28-án. A német felsőoktatási intézményről Bernd Engler rektor, Heinz-Dieter Assmann rektorhelyettes, a karok képviseletében Rainer Schöbel (Közgazdasági Tanszék), Martin Bartelheim (Őskor Tanszék), Reinhard Johler (Kulturális Tanulmányok Tanszék), Mathias Beer (Duna-menti Svábok Története és Regionális Kutatások Intézet) és Carl Bethke (Történelem Tanszék) érkeztek az ELTE Egyetem téri épületébe, ahol Erdődy Gábor, a nemzetközi ügyek rektorhelyettese köszöntötte őket. A delegáció tagjai a délelőtti közös megbeszéléseket követően a nap második felében az ELTE karaira látogattak és közös szakmai projektek lehetőségéről egyeztettek.

A két egyetem több tanszéke között élő Erasmus-kapcsolat van már hosszabb ideje, melynek keretében hallgatói és oktatói mobilitásra van lehetőség. A mostani látogatás során a két fél ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást is aláírt, hogy ezzel is tovább erősítsék az ELTE és a Tübingeni Egyetem kapcsolatát és egyben megadják a jövőbeni közös projektek keretét, valamint hogy az Erasmus + program lehetőségei mellett további forrásokat vonjanak az együttműködésekbe.

A Tübingeni Egyetem az egyik legrégebbi és legnevesebb egyetem Európában, egyike azoknak a német egyetemeknek, amelyek az Excellenzinitiative programon belül az Oktatási és Kutatási Szövetségi Minisztérium és a Német Kutatási Alapítvány kiemelt támogatását élvezik, és amelyek ma Németország nemzetközileg elismert, vezető kutatóközpontjai.

2014.05.30.