Átadták az ELTE Pedagógusképzéséért Díjakat és Elismerő Okleveleket

2022.12.20.
Átadták az ELTE Pedagógusképzéséért Díjakat és Elismerő Okleveleket
A Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács javaslatára az Egyetem idén 17 pedagógus munkáját ismerte el. A kitüntetéseket Borhy László rektor az Aula Magnában adta át.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen több évszázados hagyománya van a pedagógusképzésnek. 2023-ban 250. évfordulóját ünnepeljük annak, hogy a jogelőd egyetemen, 1773-ban elkezdődött a tanárképzés intézményes kereteinek a kialakítása. Jelenleg az ELTE összes hallgatójának közel egynegyede tanul a pedagógusképzésben. 

Az elismerésben 2021 óta azok az oktatók, hivatali munkatársak, gyakorlóintézményi és partnerintézményi pedagógusok, valamint hallgatók részesülhetnek, akik hosszú ideje kiemelkedő munkát végeznek egyetemünk pedagógusképzéséért. A kitüntetések hozzájárulnak ahhoz, hogy egyetemünkön tovább nőjön a pedagógusképzés elismertsége, presztízse.

Az ELTE Pedagógusképzéséért Díjjal kitüntetettek 2022-ben:

 • Bánhidiné Balogh Éva (Kanizsai Dorottya Gimnázium, Szombathely)
 • Fasching Zsuzsanna (ELTE BDPK Zenepedagógiai Tanszék)
 • Görög Katalin (Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium, Budapest)
 • Mándics Dezső Gábor (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium)
 • Solymosi Katalin (ELTE PPK Pszichológiai Intézet Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék)
 • Szauer Ágoston (ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium)
 • dr. Zsakó László (ELTE IK Média-és Oktatásinformatikai Tanszék)

Az ELTE Pedagógusképzéséért Elismerő Oklevéllel kitüntetettek 2022-ben:

 • Dobosné Csoknyai Cecília (Paragvári Utcai Általános Iskola, Szombathely)
 • Horváth Endre (ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet)
 • Ispánovity Márta (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium)
 • Juhász Anna Tímea (ELTE TTK HÖK)
 • dr. Kiss Edina (ELTE TTK Kémiai Intézet Kémiai Analitikai Tanszék)
 • Mészárosné Romhányi Margit Mária (Városmajori Gimnázium, Budapest)
 • Minich Eszter (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium)
 • Prajczer Petra (Tanár leszek! Hallgatói Műhely)
 • dr. Sándor Mónika (ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék)
 • Weiszmüller Ágnes Anna (ELTE PPK Tanulmányi Hivatal Titkársága)

A laudációk itt olvashatók.

A 2021-es kitüntetettek névsorát az alábbi linken tekintheti meg.