Audio visszajelzés a hallgatók munkájára a Vocaroo alkalmazással

Dr. Misley Helga | 2021.07.26.
Audio visszajelzés a hallgatók munkájára a Vocaroo alkalmazással
A hallgatók munkájára történő visszajelzés nem csak írásos formában valósulhat meg: hangalapú visszajelzéssel gyorsíthatunk ezen a folyamaton. Korábban írtunk a Canvas beépített hangalapú visszajelző-rendszeréről, most pedig egy külső alkalmazást, a Vocaroo-t mutatjuk be, amelyet akkor is tudunk használni, ha egyébként még nem használunk LMS-rendszert.

Mi az az audio visszajelzés?

Az audio visszajelzés az oktató által a hallgató munkájára adott szóbeli visszajelzés rögzítése és megosztása valamilyen digitális formában (Hennessy és Forrester, 2014).
Míg korrekcióra, azaz egyszerűbb, formai visszajelzések adására elsősorban az írásbeli visszajelzés az ideális választás (pl. beadandó dolgozat esetében a hivatkozási problémák korrekciója vagy éppen a helyesírási hibákra való figyelem felhívása, azok kijavítása), úgy komplexebb, konstruktív kritikai javaslatokat tartalmazó visszajelzések adására az audio visszajelzés (vagy akár az írásos és audio visszajelzés kombinációja) lehet ideális.

Mikor érdemes az audio visszajelzést alkalmazni?

Amennyiben a visszajelzéssel célunk, hogy a hallgatót támogassuk gondolatainak minőségibb, szakmai szempontokat hatékonyan integráló megfogalmazásában, mindenképp érdemes szóbeli visszajelzést adni. Emellett ideális lehet akkor is, ha egy teljes anyag (pl. szakdolgozat) szerkezetére, felépítésére vonatkozó javaslatainkat összegeznénk.

3 érv, amiért megéri kipróbálni az audio visszajelzést

  1. Az írásbeli visszajelzéssel szemben az audio visszajelzés lehetővé teszi számunkra, hogy hanglejtésünkkel, hangsúlyokkal olyan érzelmeket fejezzünk ki (pl. biztatás, megerősítés, elégedetlenség, egyetértés, egyet nem értés), amelyek egyszerű írásos formában nem tudnak megjelenni (habár a különböző emoticonok pl.     segíthetnek ebben, de nem tudják teljességgel kiaknázni a szóbeli kommunikáció ezen előnyeit). Könnyebb értelmezni az oktatói szándékot, a visszajelzés célját, hangulatát.

  2. Sokkal személyesebb és egyértelműbb visszajelzést tudunk adni. Sokszor éri az a vád az oktatókat, hogy minden hallgatónak ugyanazt a visszajelzést adják, miközben teljesen más hallgatói munkákat és félévi teljesítményt értékelnek. A hangalapú visszajelzéssel ez a személytelenség jelentősen csökkenni tud: a hallgatók sokkal inkább érzik azt, hogy az oktató törődik velük és valóban átnézte az általuk készített produktumot, valóban segíteni szeretne annak még jobbá tételében. Emellett az audio-alapú visszajelzések motiváltabbá és nyitottabbá teszik a hallgatókat az adott produktum javítására, korrekciójára (Ice, Curtis, Phillips és Wells, 2007).

  3. A szóbeli visszajelzés időhatékonyabb, gyorsabb, mint az írásbeli formája. Erről az előnyről korábban részletesebben írtunk, csak ismétlésként említve: nem gépeléssel töltjük az időt, kifejezőbben tudjuk a hallgatók tudtára adni a visszajelzésünkben rejlő összefüggéseket, és alapvetően a saját munkánkat tesszük gördülékenyebbé, egyszerűbbé.

Hogyan működik a gyakorlatban? A Vocaroo alkalmazás

A Vocaroo nevű, hangfelvételt biztosító weboldal használata nem igényel magas szintű digitális kompetenciát az oktató részéről, használata egyszerű és gyors. A weboldalra való belépést követően piros mikrofon jelzi a hangfelvétel lehetőségét.

Fontos: A funkció csak akkor működik, ha engedélyezi, hogy a böngésző az Ön mikrofonját használja! Ennek hiányában – ahogy más felületek esetében sem – a hangfelvétel nem fog működni.

A piros mikrofonra kattintva (és engedélyezve a mikrofon használatát) megkezdődik a hangfelvétel, amely – eddigi tapasztalataink szerint – nincs időkerethez kötve, korlátlan hosszúságú lehet.

Amennyiben időközben leállítanánk, úgy a baloldalon elérhető szünet (Pause) gombra kattintva ezt is megtehetjük, majd újra folytathatjuk a visszajelzés adását. Ha pedig végeztünk a szóbeli visszajelzéssel, vagyis mindent elmondtunk, amit szerettünk volna, akkor a középső szürke négyzetre (Stop) kattintva tudjuk leállítani a felvételt. A kattintást követően meghallgathatjuk az általunk felmondott visszajelzést, ellenőrizve, hogy hangunk jól hallható-e, a hangfelvétel minősége megfelelő-e és a hanganyag tartalmi elemeit is ellenőrizhetjük ("Mindent elmondtam-e, amit szerettem volna?").

Ha rendben találjuk a visszajelzést, akkor a "Save & Share" gombra kattintva tudjuk véglegesíteni, s ezt követően megosztani a hallgatókkal.

Az elkészült hangalapú visszajelzésünket egyszerűen megoszthatjuk a hallgatókkal, ugyanis a Vocaroo felülete automatikusan egy saját, egyéni linket generál az általunk készített audio-fájlhoz, ami a linken történő megosztáson túl mp3 formátumban is letölthető. Amennyiben 20 hallgatónak adunk visszajelzést, úgy 20 különböző linket generál nekünk a felület (minden egyes hangfelvételt követően egyéni linket) amelyeket kimásolva (ctrl+c és ctrl+v) bármilyen online felületen megoszthatunk a hallgatókkal (pl. Canvas gyorsértékelő, email, Neptun-üzenet stb.).

A cikk nagyban támaszkodik a ‘MENTORpont: az ELTE PPK oktatói mentorhálózata’ 6. mentor és mentorált támogató workshopján (2021) Káplár-Kodácsy Kinga és Pongor-Juhász Orsolya által bemutatott információkra - amit ezúton is köszönünk!

Felhasznált források:

  • Claire Hennessy & Gillian Forrester (2014): Developing a framework for effective audio feedback: a case study. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39:7, 777-789.

  • Ice, P., Curtis, R., Phillips, P. & Wells, J. (2007): Using Asynchronous Audio Feedback to Enhance Teaching Presence and Studentsʼ Sense ofCommunity. Journal of Asynchronous Learning Networks, 11(2), 3-25.

  • MENTORpont: az ELTE PPK oktatói mentorhálózata (2021): 6. Mentor és Mentorált Támogató Workshop: Audio visszajelzés és audio kommentár a hallgatói munka értékelésére. Online workshop, ELTE PPK, Budapest.