Autonómia és szolidaritás

2016.12.21.
Autonómia és szolidaritás
A Szenátus 2016. december 12-i ülésén támogatta a fenntartó kezdeményezését, hogy a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar integrálódjon az ELTE-be. A GTK integrációjának a hallgatói életet is érintő kérdéseiről Sujtó Attilával, az ELTE Hallgatói Önkormányzatának elnökével beszélgettünk.

A BME GTK ELTE-hez való csatlakozása kapcsán számos sajtóhír jelent meg az elmúlt hetekben. Mi a Hallgató Önkormányzat álláspontja ebben a kérdésben?
Mi a Hallgatói Önkormányzat részéről a GTK esetleges ELTE-hez való csatlakozásával kapcsolatban igyekeztünk nagyon határozott és világos álláspontot következetesen képviselni. Alapvetően két irányelv határozta ezt meg: az intézményi és kari autonómia tisztelete, valamint a hallgatók és képviseletük iránti szolidaritás. Ennek jegyében és ezeket az alapelveket figyelembe véve kommunikáltunk a BME érintett hallgatói képviselőivel. Kezdettől fogva hangsúlyoztuk azt is, hogy amennyiben az integrációról végleges döntés születik, és az ELTE-hez való csatlakozásról szól, mi minden létező és tőlünk telhető segítséget megadunk ahhoz, hogy az átmenet hallgatói érdeksérelem nélkül valósuljon meg.

Az ELTE szenátusi ülésén a GTK Hallgatói Képviseletének támogatását bírva szavaztunk a kezdeményezés támogatása mellett.

Az integráció előkészítése az Egyetem minden szervezeti egységét érinti. Milyen feladatai lesznek a Hallgatói Önkormányzatnak?
A végleges döntést követő előkészítési feladatok a Hallgatói Önkormányzat munkáját is jelentősen érinthetik majd, hiszen önmagában a külön karként való csatlakozás esetén egyszerűnek tűnhet a képlet, de a háttérben nagyon összetett folyamatok pontos összehangolására lehet szükség. Mindamellett, hogy a működési sajátosságaink, valamint hagyományaink közötti jelentős különbségeket nem csak a gyakorlatban, de szervezeti és szabályzati szinten is szükséges lesz összehangolni, részt kell majd vennünk a leendő hallgatóink tanulmányi és ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyeit érintő egyetemi szabályzatok átalakításában. Ez csak a felszín, hiszen a gazdálkodásról, beszerzési folyamatokról, gólyatáborokról és kollégiumokról még nem is beszéltünk.

Hallgatóként milyen lehetőségeket lát a GTK csatlakozásában?
Nagyon sok lehetőséget látok a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar ELTE-hez való csatlakozásában, hiszen

a meglévő portfólióhoz nagyon jól illeszthető képzések érkeznének az egyetemünkre, és az eddig megszokottól eltérő gondolkodású emberekkel színesedne a közélet és a tudomány is,

mely határozottan vonzóbbá teheti az ELTE-t. A mindenek felett álló cél szerintem nem önmagában az ELTE gazdagítása lenne. Meglátásom szerint akkor és csak akkor járunk jó úton, ha a szemünk előtt lebegő cél az a megoldás, melynek mind a GTK, mind a jelenleg is meglévő karok hallgatói haszonélvezői lehetnek, ezáltal pedig gazdagodhat a hallgatói közösségek élete is.

Az integráció a hallgatói életre is hatással lesz. Mit vár ettől az ELTE Hallgatói Önkormányzatának elnökeként?
A Hallgatói Önkormányzat elnökeként a megvalósuló integráció esetén azt várom, hogy nyitottan, egymás szokásaira és hagyományaira való tekintettel, kompromisszumokra képesen és egymástól tanulva legyünk egy kicsit mi is gétékások, és a GTK-s hallgatók pedig érezzék át azt, hogy jó dolog az ELTE-hez és az ELTE-s közösséghez tartozni.