Az ELTE Ígéretes Kutatói 2021-ben

2021.11.26.
Az ELTE Ígéretes Kutatói 2021-ben
A Tudományos Tanács idén 9 negyvenévesnél fiatalabb kutatónak ítélte oda a kitüntető címet. A nyertesek a kutatómunka nagyköveteiként nagy hangsúlyt fektetnek tudásuk átadására is, fontos küldetésük saját tudományterületük és általában a tudományos életpálya népszerűsítése.

2021-ben a Tanács hetedik alkalommal hirdette meg „Az ELTE ígéretes kutatója” pályázatot, és másodjára várta „Kinyitjuk a tudományt” – Az ELTE ígéretes kutatója különdíjjal az „open science”, azaz a nyílt tudomány területein kiemelkedő eredményeket elért fiatal kollégákat.

A pályázaton az Eötvös Loránd Tudományegyetem, illetve az egyetemen működő akadémiai kutatócsoportok alkalmazásában álló, PhD-fokozattal rendelkező, negyvenévesnél fiatalabb oktatók és kutatók vehetnek részt. A Tudományos Tanács ebben az esetben olyan kutatási eredményeket ismer el, amelyek a pályázó személyhez köthetők, és túlnyomórészt az ELTE-n születtek. Előnyt élveznek a nemzetközi és/vagy nyílt hozzáféréssel megjelenő publikációk. Nem csupán lezárt kutatásokat díjaznak, sőt, előnyt élveznek azok, amelyek ígéretesek a jövő szempontjából is.

A pályázatokat a Tudományos Tanács, illetve a tudományos rektorhelyettes által felkért további egyetemi szakértő kollégák bírálták el.

„Az ELTE ígéretes kutatója” címet 2021-ben a tavalyi évhez hasonlóan 9-en nyerték el.

  • Élettelen természettudomány: Vesztergom Soma (Természettudományi Kar, Fizikai Kémiai Tanszék) Elektrokémia és annak kísérlet-instrumentációs kérdései, elektrokémiai folyamatok elméleti modellezése
  • Élő természettudomány: Lőrincz Péter (Természettudományi Kar, Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék) Az autofágia és az endocitózis folyamatának a vizsgálata
  • Filozófia és történettudomány: Takó Ferenc (Bölcsészettudományi Kar, Japán Tanszék) Keleti és nyugati eszmetörténeti tradíciók interdiszciplináris elemzése
  • Informatika: Kovács Péter (Informatikai Kar, Numerikus Analízis Tanszék) Jelmodellezés, mesterséges intelligencia/gépi tanulás, biológiai jelfeldolgozás, telekommunikáció, roncsolásmentes anyagvizsgálat
  • Jogtudomány: Sulyok Katalin (Állam-és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Jogi Tanszék) A környezet nemzetközi, uniós és hazai jogi védelme
  • Nyelv- és irodalomtudomány: Deme Andrea (Bölcsészettudományi Kar, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék) Az éneklésben ejtett magánhangzó-megvalósulások, a beszédhangok, és különösen a magánhangzók változatosságának általánosabb vonatkozásai
  • Pszichológia és neveléstudomány: Simor Péter Dániel (Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Affektív Pszichológia Tanszék) Alváskutatás a pszichológia és agykutatás határmezsgyéjén
  • Társadalomtudomány: Illés Gábor István (Állam- és Jogtudományi Kar, Politikatudományi Intézet) Max Weber-féle plebiszciter vezérdemokrácia elméletének alkalmazása a 2010 utáni magyarországi politikai változásokon
  • „Kinyitjuk a tudományt” – Az ELTE ígéretes kutatója különdíj: Szászi Barnabás Imre (Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Affektív Pszichológia Tanszék; Döntéspszichológia Kutatócsoport)

Az elismeréseket a Magyar Tudomány Ünnepe eseménysorozathoz csatlakozó egyetemi programon, A tudományos kutatás napján Borhy László rektor adta át az Egyetemi Könyvtár Dísztermében, ahol a nyertesek kisfilmeken mutatkoztak be.

Az ELTE új és korábbi Ígéretes Kutatóiról részletesen ezen a linken olvashat.