Az ELTE ismét az ország legjobb egyeteme

2016.11.23.
Az ELTE ismét az ország legjobb egyeteme
2016. november 17-én jelent meg a HVG friss felsőoktatási rangsora, a Diploma 2017, amely szerint az Eötvös Loránd Tudományegyetem az ország legjobb egyeteme. Az idei évben az ELTE-t a dobogón a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem követi: a hallgatói és az oktatói kiválóság összesítése alapján ezek az intézmények állnak a rangsor élén.

Az ország három legjobb kara között két ELTE-set találunk: az első helyen holtversenyben Egyetemünk Bölcsészettudományi Kara, Természettudományi Kara és a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara végzett.

Az oktatói kiválósági mutatók szerint az ELTE-n dolgozik a legtöbb tudományos fokozattal rendelkező oktató, az MTA-címek aránya (közel 11%) a legmagasabb a tudományegyetemek között. A hallgatói kiválósági összesített listáról kiderül: az ELTE-re érkezett a legtöbb elsőhelyes jelentkezés (7656), valamint a legtöbb, középiskolai versenyen helyezett felvételiző (217 fő) is Egyetemünket választotta, amely összesítve a második helyen áll. A kari hallgatói kiválósági rangsorban az első 5 helyen 2 ELTE-s kar található: az BTK a harmadik, az ÁJK pedig a negyedik legjobb kar lett az országban.

Az intézményi összesített rangsor összeállításakor figyelembe vették a nappali alap- és osztatlan képzésekre első helyen jelentkezők számát, a felvettek pontátlagát, a B2-es vagy C1-es nyelvvizsgával felvett hallgatók átlagát, a középiskolai tanulmányi versenyeken kiemelkedő helyezést elért elsőévesek számát, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát és arányát, az egy – tudományos fokozattal rendelkező – oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók számát, valamint az MTA-címekkel rendelkező oktatók arányát.

Rang

Intézmény

Oktatói kiválóság

Hallgatói kiválóság

1.

Eötvös Loránd Tudományegyetem

7.

2.

2.

Szegedi Tudományegyetem 

8.

5.

3.

Pécsi Tudományegyetem 

3.

11.

3.

Semmelweis Egyetem

10.

4.

5.

Debreceni Egyetem

12.

7.

5.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

14.

5.

A Diploma 2017 kiadványban tizennégy képzésterületre és közel ötven népszerű szakra készítettek rangsorokat. A statisztikákból válogattunk.

A bölcsészettudományi képzésterületi rangsor élén a hallgatói kiválóság szerint – 2015-höz, 2014-hez, 2013-hoz és 2012-höz hasonlóan – két ELTE-s kar áll: a rangsort idén az ELTE Bölcsészettudományi Kar és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar vezeti. Országosan az ELTE négy kara – az ÁJK, a BTK, a PPK és a TTK – tudta 400 pont felett tartani a felvettek pontátlagát. A bölcsészkar második helyen végzett a középiskolai versenyen helyezést elérők felvételi arányában, az ÁJK gólyái közül szinte mindenki nyelvvizsgával (94,8%) érkezik az egyetemre, a BTK-n é a PPK-n az arány szintén 90% felett van. A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma és összes oktatón belüli aránya alapján a BTK kiemelkedik a mezőnyből. A kiadványban közölt összes alapszakos rangsort Egyetemünk vezeti: a legjobbnak választották az anglisztika pszichológia és a történelem szakokat.

A jogi képzésterületi rangsor hallgatói listájának élén idén is az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara áll. Csaknem minden jogi kari gólya rendelkezik nyelvvizsgával (96,2%), ez a legmagasabb arány az országban, a középiskolai versenyen helyezett diákok is szinte csak ide pályáztak. A jogász osztatlan képzés minden mutatójában az ELTE-re felvettek vezetnek.

A pedagógiai képzésterület hallgatói kiválósági listáját – a tavalyi évhez hasonlóan – az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara és az ELTE Tanárképző Központja vezeti. A jelentkezők szemében messze legvonzóbb volt a Bárczi, a Tanító- és Óvóképző Kar és a TKK, az e képzési területen oktató negyven kar közül az első helyen jelentkezők közel egyharmada Egyetemünkre adta be felvételi papírjait. A felvettek pontátlaga a Bárczin volt a legmagasabb (421), de 400 pont fölé kerültek a Tanárképző Központ gólyái is, a középiskolai versenyen helyezett legtöbb felvételiző Egyetemünk tanárképzését választotta. Az összeállításban figyelembe vett gyógypedagógia alapszakos rangsort a Bárczi vezeti, az óvodapedagógus és tanító szakoknál pedig a TÓK áll az élen.


Az ELTE képzései iránt hatalmas volt az érdeklődés a  2016-os ELTEfeszten is

A társadalomtudományi képzésterület hallgatói kiválósági rangsorának első három helyén két ELTE-s kart találunk: a BCE Társadalomtudományi Karát az ELTE TáTK és az ELTE ÁJK követi, a képzésterület gólyáinak pontátlaga az ÁJK esetében 426,1 pont, de a TáTK (399,3 pont) esetében is kevéssel marad el a 400 ponttól. Egyetemünk kommunikáció- és médiatudomány, szociális munka és szociológia alapképzései a második legjobbak az országban, míg a Társadalomtudományi Kar nemzetközi tanulmányok szakja a szakterületi listája harmadik helyén áll.

A természettudományi képzésterületen az ELTE Természettudományi Kara vezeti a hallgatói és az oktatói kiválósági listát is, az ELTE-re jelentkezett a természettudományi jelentkezők több mint kétötöde. A TTK-n dolgozik a legtöbb minősített oktató, az összes oktatóhoz viszonyított arányuk több mint 90 százalékos. A biológia, a fizika, a földrajz és a matematika alapszakos rangsort Egyetemünk képzései vezetik, szinte az összes mutatóban az élen állnak.

Az informatika képzésterületen az ELTE Informatikai Kara a második helyen áll a hallgatók kiválósága alapján. A felvettek pontátlaga 398,1 pont volt. Egyetemünk képzésénél a harmadik legmagasabb a nyelvvizsgával felvettek aránya (81,6%) és második a középiskolai versenyen helyezettek száma. A sporttudományi képzési területen a hallgatói kiválóság alapján az ELTE PPK a második helyen áll, 401,3 felvételi pontátlaggal.

Forrás: HVG Diploma 2017