Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig

2018.10.16.
Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon 2008-ban alapított Fogyatékosság és Társadalom című periodika legújabb számában Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig címet viselő kutatás eredményeit és a PODIUM fejlesztés tapasztalatait mutatják be a szerzők a fogyatékosságtudomány nézőpontjából.

Még 2002-ben jelent meg Kálmán Zsófia és Könczei György A taigetosztól az esélyegyenlőségig című könyve, melynek témája a sérült ember és közvetlen emberi környezete, a sérült ember és a társadalom kapcsolata, valamennyi jogi, intézményi, pedagógiai vonatkozásával. Ez utóbbi azért volt lényeges, mert olyan kérdéshalmaz került a kutatások következtében előtérbe, amelynek kezelése a társadalom aktuális gondolkodásmódjának függvénye. A szerzők azon dolgoztak, hogy megteremtsék és intézményi szinten is elfogadtassák a sérült és nem sérült emberek elégedett együttélésének előfeltételeit.

A kutatások igazán a könyv megjelenése után indultak el, s amikor 2016 nyarán Lancasterben egy nemzetközi fogyatékosságtudományi konferencián a csoportból négyen is előadtak, az angol szekcióvezető „földrengetőnek” nevezte a bemutatott eredményeket. A „másik”, a fogyatékos ember felé vezető utat Hernádi Ilona és Könczei György szerkesztésében egy újabb kötet mutatta meg, a hazai és a nemzetközi tekintetben is hiánypótló mű, Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig? az OTKA-kutatás eredményeit foglalta össze, bejárva azokat az utakat, amelyek az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig visszafelé vezetnek a társadalomban.

A kizárólag elsőközléssel foglalkozó ELTE-s tudományos periodika most olyan szövegeket hozott angol nyelven nyilvánosságra, melyek a nemzetközi szakma számára is újdonságot jelenthetnek.

„Ha 14 fős kutatócsoport közel három esztendőn át végzett kutatómunkájának mottószerűen tömör összegzését kellene megadni, az két mondatba lenne sűríthető. A Taigetosz felé vezető utakat kerestük – és helyette a normalizáló hatalom többnyire rejtett, helyenként manifeszt, de mindenképpen markáns jelenlétét és működési módjait találtuk. S éppen ezek által lettek meg a keresett utak” – írja Könczei György alapító főszerkesztő, az ELTE Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet igazgató egyetemi tanára a szám köszöntőjében.

A tanulmányok az anyaság komplex perspektíváját, a fogyatékossággal született gyermeket érő hatásokat, valamint a felnőtté válás folyamatát tárják elénk

Antal Zsuzsanna, Hernádi Ilona, Horváth Péter, Katona Vanda, Kolonics Krisztián, Könczei György, Kunt ZsuzsannaSándor Anikó és Szücs Marianna  megközelítésében.

A szám további írásai a 2015-ben indult és idén zárult PODIUM (Path Of Deinstitutionalisation – Urgent Moves) projekttel kapcsolatosak. A projekt azért jött létre, hogy tananyagba iktassa a fogyatékkal élő személyek lakhatási körülményeinek elméleti, illetve gyakorlati lehetőségeit. A Central Denmark Region (Dánia), az Asociația Alternativa Brincovenești (Románia), a CUDV Draga (Szlovénia), az MDRI-Serbia (Szerbia), az FSZK Nonprofit Kft., valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Társadalomtudományi Kar közös fejlesztése a partnerországokban zajló kiváltási folyamat szakemberképzési repertoárját gazdagítja felsőoktatási és felnőttképzési elemekkel. Losoncz Mária, Bogdán Bianka, Cserti-Szauer Csilla, Katona Vanda és Sándor Anikó írása a Fogyatékosság és Társadalom lapjain a kar inkluzív szemináriuma, a Támogatott lakhatás elmélete és gyakorlata címet viselő kurzus tapasztalatait ismerteti oktatói és participatív oktatói szempontok mentén.

A Fogyatékosság és Társadalom angol nyelvű különszáma letölthető az ELTE Reader felületéről.