Lezárult a PODIUM projekt

2018.07.23.
Lezárult a PODIUM projekt
Véget ért a PODIUM Erasmus+ nemzetközi projekt, amelynek megvalósításában az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a  Társadalomtudományi Kar is részt vett négy másik partner mellett az FSZK Nonprofit Kft. vezetésével. A projekt fő célja az volt, hogy felsőoktatási képzésfejlesztési innovációval segítsék a fogyatékos emberek önálló életvitelét, támogatott lakhatási szolgáltatásokban.

A 2015-ben indult és idén zárult PODIUM (Path Of Deinstitutionalisation – Urgent Moves) projekt azért jött létre, hogy tananyagba iktassa a fogyatékkal élő személyek lakhatási körülményeinek elméleti, illetve gyakorlati lehetőségeit. A Central Denmark Region (Dánia), az Asociația Alternativa Brincovenești (Románia), a CUDV Draga (Szlovénia), az MDRI-Serbia (Szerbia), az FSZK Nonprofit Kft., valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Társadalomtudományi Kar közös fejlesztése a partnerországokban zajló kiváltási folyamat szakemberképzési repertoárját gazdagítja felsőoktatási és felnőttképzési elemekkel. A kiváltás az a meghatározó fogyatékosságügyi fejlesztés, amelynek során az elkövetkező években több ezer jelenleg nagy létszámú, bentlakást biztosító szociális intézményben élő fogyatékos ember lehetőséget kap arra, hogy lakásokba és házakba költözzenek, így közösségeik látható és aktív polgáraivá váljanak.

A projekt megvalósulásaként az ELTE két kara együttműködve alkotta meg „A támogatott lakhatás elmélete és gyakorlata” című felsőoktatási kurzust, melyet az idei első tanévben 31-en végeztek el. A továbbiakban szabadon választható tárgyként az ELTE bármelyik karáról felvehetik a hallgatók.

A tananyag négy fő modulból tevődik össze: az Önrendelkezés és önálló életvitel mozgalom mint kiinduló pont, az Emberi jogi modell és empowerment, a Támogatott lakhatási szolgáltatások és a Szakmai szerepértelmezés a támogatott lakhatásban. Az innovatív kurzus olyan modern pedagógiai eszközöket alkalmaz, mint a projekt módszer, a kooperatív tanulás vagy a többtanáros modell. A tananyagfejlesztők adaptálták a Magyarországon eddig nem alkalmazott inkluzív felsőoktatási módszert is. Az inkluzív szemináriumok lényege az, hogy

fogyatékos személyek participatív oktatótársként részt vesznek a gyógypedagógia szakos hallgatók képzésében. 

A kurzus interaktivitását tükrözi, hogy tanulmányaik során a diákok kis csoportokban, közösen dolgoznak egy-egy participatív oktatóval.

A projekt jelentőségét és sikerét mutatja, hogy az egyetemisták minden esetben a fogyatékos személlyel szorosan együttműködve, mélyebb ismereteket szerezve készítették el projektnaplójukat. Olyan témákat jártak körbe, mint például a támogatott lakhatás létrehozása fogyatékos személy számára, gondnokság és támogatott döntéshozatal a hazai bírói gyakorlatban, vagy utógondozás állami gondoskodásban felnőtt sajátos nevelési igényű fiatalok esetében. Összességében elmondható:

a projekt segített a hallgatóknak abban, hogy jobban belelássanak egy fogyatékossággal élő személy mindennapjaiba és általános helyzetébe.

A PODIUM projekt fő célkitűzéseként valamennyi partnernek sikerült olyan típusú tananyagot alkotnia, amely elősegíti a nagy létszámú intézmények felől a közösségi alapú lakhatási formák irányába való áttérést. A program további, hosszú távú célja volt egy olyan tudástranszfer felület létrehozása, ahol a gyógypedagógusok és szociális szakemberek bővíthetik ismereteiket és gyakorlati tapasztalataikat a támogatott lakhatás tárgykörében. Az Erasmus+ programban 2015. szeptember 1. és 2018. április 30. között megvalósuló fejlesztés eredményeként 80 kiváltási menedzser és 30 felsőoktatási résztvevő felkészítésére nyílt lehetőség.

A Path on Of Deinstitutionalisation – Urgent Moves (PODIUM) nemzetközi program azért jött létre, hogy hozzájáruljon a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 12. És 19. cikkének megvalósulásához. Szűkebben véve, a hazai kereteket hangsúlyozva, a kezdeményezés a Fejlesztési alapvetések a fogyatékos személyek szociális intézményi férőhelyi kiváltásáról szóló stratégia (2011–2041) végrehajtásához, a 2015–2020 című dokumentum, valamint a Fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról szóló 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat realizálását támogatja.

Forrás: BGGyK