Az ÚNKP 2022/2023-as legjobbjai

2023.11.28.
Az ÚNKP 2022/2023-as legjobbjai
A szakmai bírálóbizottságok valamennyi korcsoportban kiválasztották a 412 támogatott közül az ösztöndíjpályázat legkiemelkedőbb kutatásait, most megtekinthetők a kutatásokról készült videóbeszámolók is.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) a kormány által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram, amelynek célja a hazai kutatói utánpótlás, a tudományos pályán való elindulás, majd pályán tartás támogatása. A 2022/2023-as felhívásra az ELTE-n 762 érvényes pályázat érkezett, amelyből az Egyetem 412 pályamunkát tudott támogatni, összesen több mint 500 millió forint ösztöndíjjal és a kutatások technikai feltételeit támogató dologi kerettel. Az ösztöndíjasok pályázatuk részeként vállalták kutatási eredményeik bemutatását hazai és nemzetközi konferenciákon, TDK-dolgozatokban, valamint rangos hazai és nemzetközi folyóiratokban, amely az ELTE publikációs teljesítményét is jelentősen növeli.

Támogatott fiatal kutatóink minden korábbi ösztöndíjas időszaknál több tudományos és tudománynépszerűsítő produktumot hoztak létre. 461 hazai és 429 nemzetközi konferencián vettek részt előadóként, 319  tudománynépszerűsítő cikket készítettek és 362 tudományos közleményt publikáltak. Ez utóbbiak közül 247 nyílt hozzáféréssel jelent meg, 93 Q1 besorolású folyóiratban, vagyis a világ folyóiratainak legrangosabb egy negyedébe tartozó periodikában jelent meg.

Az ELTE ÚNKP és KDP ösztöndíjasai idén is jelentkezhettek az egyetem ötödik tudománykommunikációs versenyére tudománynépszerűsítő hírrel, videóval, minivideóval vagy mémmel. A győzteseket korábbi gyűjteményünk mutatja be.

Az ösztöndíjasok a 2023. augusztus 31-én megrendezett nyilvános, online záró konferencián mutatták be kutatási eredményeiket, emellett záró beszámolóban is részletezték tudományos következtetéseiket. A záró beszámolókat bíráló szakmai bírálóbizottságok végül kiválasztották a lezárult pályázat legkiemelkedőbb kutatásait, az eredmények alább láthatók. A kutatásokról készült videóbeszámolókat az adott címre kattintva tekinthetik meg.

TEHETSÉGGEL FEL!

Kréz Gellért (BTK): Bátori Schulcz Bódog és egy különleges életrajzi mű
Horcsin Bálint (IK): Adatbáziskezelésfeladatok megoldásának automatikus értékelése virtualizáció segítségével
Vörös Emese Hargita (ÁJK): A magyarországi osztatlan közös tulajdonra vonatkozó joggyakorlat változásai, rövid áttekintéssel a magyarországi tulajdonjogi viszonyokra

A KERET (ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉS)

Fenyvesi Balázs (TáTK): Az antifasizmus emlékezete a II. Magyar Köztársaságban
Fógel-Fábián Fanny (GTK): A vezető tisztségviselő felelőssége a szerkezetátalakítási eljárás és a veszélyhelyzeti reorganizációs eljárás kapcsán
Garczik Ábel Gábor (BTK): Új vizsgálati lehetőség a La Tène-kori grafitos kerámiák kutatásában
Sárközy Zsófia (IK): Útvonal és időköltség tervezésének problémája terepi körülmények között
Somogyi Zsuzsanna (TÓK): Kortárs Kamasz
Sörnyei Dániel Tibor (PPK): Kötődés és mentalizáció összefüggése autizmus- és szkizofrénia-spektrumzavarokban
Zsiray Barbara Renáta (BDPK): Szövegértési képesség fejlesztése a Fekete történetek junior nevű társasjátékok és RWCT-technikák segítségével a 9-10 év közötti korosztályban

B KERET (DOKTORI KÉPZÉS)

Bacsa-Károlyi Borbála (Neveléstudományi Doktori Iskola): Tanári nézetek a játék, a játékosítás és az iskola kapcsolatáról
Bán Róbert (Informatika Doktori Iskola): Távolságmezők vizsgálata
Béres Kende Attila (Hevesy György Kémia Doktori Iskola): Különféle ligandumokat és anionokat tartalmazó ezüst(I)- és kobalt(III)-komplexsók szintézise, szerkezete és tulajdonsága
Bognár Zsófia (Biológia Doktori Iskola): Rövidtávú kognitív és fizikai terápia hatása idős kutyákra
Dombrovszky Borbála (Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola): Közpolitika és bírói kontroll
Holman-Gresina Fruzsina (Földtudományi Doktori Iskola): Recens szaharai por granulometriai elemzése kitekintéssel a bioaeroszol és mikroműanyag tartalom vizsgálatára
Juhász Kornélia (Nyelvtudományi Doktori Iskola): Az anyanyelv és célnyelv egymásra hatása a beszéd prozódiai megvalósításában
Kovács Beáta (Politikatudományi Doktori Iskola): Így félünk mi. A (politikai) félelmek és az ideológiai identitás kapcsolatáról
Kővári Emese (Fizika Doktori Iskola): A Kuiper-öv rezonáns szerkezetének felmérése nagyszámú transzneptun objektum dinamikai vizsgálatán keresztül
Molnár Zalán Ágoston (Filozófiatudományi Doktori Iskola): Modális logikák és atomos struktúrák kapcsolata
Pesthy Orsolya Noémi (Pszichológiai Doktori Iskola): A prediktív feldolgozás folyamatai autizmus spektrum zavarban
Rakovics Zsófia (Szociológia Doktori Iskola): A parlamenti felszólalások nyelvi- és politikai polarizációjának vizsgálata
Sági-Kazár Máté (Biológia Doktori Iskola): A kiszáradástűrő Haberlea rhodopensis terminális kiszáradásának túlélését segítő védelmi mechanizmusainak vizsgálata
Schwarz Tamás Bence (Matematika Doktori Iskola): Fedés közös független halmazokkal és az SBO tulajdonság relaxációi
Solnay Eszter (Történelemtudományi Doktori Iskola): Nem minden arany, ami fénylik – Kora és középső rézkori edények felületkezelésének vizsgálata Rákóczifalva mikrorégióban
Tóthpál Sarolta Krisztina (Irodalomtudományi Doktori Iskola): Itáliai irodalmi vonatkozások Anna Ahmatova poétikájában utalásokkal Nyikolaj Gumiljov itáliai témájú műveire

C KERET - DOKTORVÁROMÁNYOS

Eitler Ágnes (Történelemtudományi Doktori Iskola): Népi kultúrára épített stratégiák a kultúragazdaság rendszerében. A településfejlesztés és népi kultúra összefonódása a Nyárád mentén
Ferenc Dávid (Hevesy György Kémia Doktori Iskola): Nemadiabatikus járulékok atomok és molekulák relativisztikus QED leírásában
Galgóczi Gábor (Fizika Doktori Iskola): Részecskeválogatás gépi tanulással és szimulációkkal müontomográfiában
Juracsek Kata (Irodalomtudományi Doktori Iskola): A fénykép poétikája az orosz irodalomban
Katona Eszter Rita (Szociológia Doktori Iskola): A nyílt verseny rejtett akadályai. A szövegbányászat felhasználása a közbeszerzési verseny korlátozásainak feltárására
Lenkei Rita (Biológia Doktori Iskola): A kutya-gazda kapcsolat hatása a kutyák szeparációs viselkedésére
Madarasi Péter (Matematika Doktori Iskola): Megszorított párosítás feladatok
Mécs János Elek (Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola): Alkotmányszöveg és gyakorlat – az országos népszavazás alkotmányos funkciói és azok tényleges érvényesülése különös tekintettel a népszavazási kérdések hitelesítésére
Pokorny Zsanett (Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola): Legitimitás és adófizetés motivációk Magyarországon: az adómorál esete
Részeg Imola (Filozófiatudományi Doktori Iskola): A testi tudattalan problémája a fenomenológiában
Salamon János (Pszichológiai Doktori Iskola): Rövid szociálpszichológiai intervenciók mérnök és közgazdász hallgatók megküzdési stratégiáinak és tanulmányi eredményeinek javítására
Spránitz Tamás (Földtudományi Doktori Iskola): Elasztikus termobarometria alkalmazása egy fosszilis szubdukciós zóna és fluidumjai vizsgálatára
Tóth Tekla (Informatika Doktori Iskola): Multiszenzoros adatok vizualizációja autonóm rendszerekhez
Vekety Boglárka (Neveléstudományi Doktori Iskola): ’Ezek a mai fiatalok!’ Meta-analízis a kamaszok érzelmi és viselkedési problémáinak változásáról az elmúlt évtizedekben

C KERET - POSZTDOKTOR

Horváth Zsolt (PPK): A problémás szerencsejáték használat és a mentalizációs nehézségek kapcsolata
Illés Gábor István (ÁJK): Politikai képviselet és plebiszciter politika
Korsós Marianna Brigitta (TTK): Előrelépés az Űridőjárás-előrejelzés kutatásban: Új fler és CME prognosztikai módszer
Molnár Ferenc (BTK): A magyarországi ruszin mozgalom története, 1848–1860. Az Ungvári Kerület kérdése
Szalai-Gindl János Márk (IK): Jellegzetességalapú 3D pontfelhő-regisztráció leíróinak vizsgálata kereshetőségi szempontok alapján

BOLYAI+

Hoppál Krisztina Kinga (BTK): Távolsági kereskedelem és kommunikáció az ókori Selyemúton a régészet szemszögéből
Kutas Péter (IK): Izogénia-alapú kriptográfia
Naszódi Márton (TTK): Kvantitatív Helly-típusú tételek, mátrixok approximációja
Simor Péter Dániel (PPK): Álmodás és álom amnézia a prediktív homeosztázis tükrében
Szabados Tamás (ÁJK): A közrend védelme a nemzetközi magánjogban – A közrend morális eleme