Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) – 2017/2018-as tanév

2017.05.08.
Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) – 2017/2018-as tanév
Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018-as tanévi pályázati kiírásai.

A Program célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése. A program keretében a kiváló, kutatási tevékenységet végző felsőoktatási hallgatók [alapképzés, mester (osztatlan) képzés, doktori képzés], doktorjelöltek, fiatal oktatók, kutatók 5 havi, illetve 10 havi ösztöndíjban részesülnek, a fogadó felsőoktatási intézmények pedig a saját nyertes pályázóik ösztöndíj összegének 40%-a mértékében kutatási-működési támogatást kapnak. A hallgatók, doktorjelöltek és fiatal oktató-kutatók – támogatott célcsoporttól függően – 75.000–350.000 forint/hó nettó támogatásban részesülnek.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018-as tanévi pénzügyi kerete hozzávetőleg 4 milliárd forint, amelynek csaknem az ötödéért az ELTE hallgatói és oktatói pályázhatnak. Az ösztöndíjakat az oktatásért felelős miniszter adományozza.

Az ösztöndíjprogram működési szabályzata (ÖMSZ) és mellékletei

KÖZLEMÉNY 
Módosult a Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj (Új Nemzeti Kiválóság Program) Működési Szabályzata a 2017/2018-as tanévre!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Pályázókat, hogy 2017/2018. tanévre a Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj (Új Nemzeti Kiválóság Program) Működési Szabályzata I.6.2.5, II.1.6-1.7. alpontja az alábbiak szerint módosításra, kiegészítésre került.

I. 

6.2.5. A 2017/2018-as tanév pályázati fordulójában a Pályázó azonos célcsoportra több felsőoktatási intézményhez is benyújthat normál (nem „Továbbfutó”) pályázatot. Amennyiben több felsőoktatási intézmény ÚNKP döntési listájában nyertes pályázóként szerepel és ezen felsőoktatási intézményekkel hallgatói jogviszonyt / doktorjelölti jogviszonyt / oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyt / oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít a megpályázott ösztöndíjas időszak alatt, úgy legkésőbb 2017. szeptember 20-ig a Pályázó nyilatkozik arról, hogy választása szerint az azonos ösztöndíjas időszakra vonatkozó ösztöndíjas jogviszonyt mely felsőoktatási intézménnyel kívánja létesíteni. (Amennyiben az ösztöndíjas időszakok között nincs időbeli átfedés, úgy ösztöndíjas jogviszonyok létesíthetőek a fogadó felsőoktatási intézményekkel.)  

II.

1.6. A 2017/2018-as tanévre vonatkozó ÚNKP-17-1, ÚNKP-17-2, valamint az ÚNKP-17-3 „II.” típusú keresztféléves pályázók esetén a Pályázati Kiírás 4.1. pontja szerinti felvételi jelentkezési kérelem benyújtásának minősül, a Pályázó nyilatkozata arról, hogy a 2017/2018-as tanév második félévére (februárban induló képzés) a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) alpontja szerinti jelentkezési kérelmet fog benyújtani keresztféléves képzésre.

1.7. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 42. § (1) bekezdés a) alpontja szerinti pályázó ahhoz a felsőoktatási intézményhez, ahol vendéghallgatói jogviszonyban áll, az ÚNKP keretében pályázatot nem nyújthat be.

Pályázati kírások

A pályázati kiírások mellékletei

A pályázati kiírások KITÖLTENDŐ mellékletei

A pályázatok benyújtásának határideje (postára adás dátuma): 2017. június 6.

További információk

az „A” keretre pályázók részére

„Továbbfutó” pályázók részére

a „B” keretre pályázók részére

a „C” keretre pályázók részére 


Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy az ÚNKP-pályázatok ügyintézését a felsőoktatási intézmények végzik, így kérdéseikkel ne a pályázat kiíróját, az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hanem közvetlenül az egyetem, az ELTE Rektori Kabinet munkatársait keressék május 15-étől a következő elérhetőségeken: 

Kapcsolat graduális hallgatók részére („A” keret, alap- és mesterszakosoknak):
Fábián Laura és Lénárt Krisztina
Rektori Kabinet Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Iroda
E-mail: unkp.gradualis@rk.elte.hu
Telefon: 411-6500/2806

Kapcsolat posztgraduális pályázók részére („B”, „C” keret doktoranduszoknak, doktorjelölteknek és fiatal kutatóknak):
Dr. Nyárádi Anna
Rektori Kabinet Tudománypolitikai Iroda
E-mail: unkp.posztgradualis@rk.elte.hu
Telefon: 411-6500/1396


A 2017/2018-as tanévben támogatottak listája – „A” keret
A 2017/2018-as tanévben támogatottak listája – „B” keret
A 2017/2018-as tanévben támogatottak listája – „C” keret


A 2016/2017-es tanévi pályázat eredményei