Beszámoló az Alumni Bizottság 2017/18. tanévi üléséről

2018.07.17.
Beszámoló az Alumni Bizottság 2017/18. tanévi üléséről
Az ELTE Alumni Bizottsága 2018 június 27-én tartotta éves ülését, amelyet Dr. Darázs Lénárd általános rektorhelyettes, bizottsági elnök nyitott meg, majd a napirendi pontok elfogadtatása után Pataky Csilla Alumni Központ vezető foglalta össze az év eredményeit, fejleményeit, vázolta a következő tanév terveit.

Az Alumni Szervezeten belül, a kari/szakági Alumni élettel párhuzamosan, azt kiegészítendő és segítendő alakult meg és indult el közel két éve az összegyetemi Alumni célokat tudatosan fejlesztő ELTE Alumni Központ. Törekvéseire jellemző a kifelé történő nyitás, hogy elérhesse, megszólíthassa az ELTE falai közül kikerülteket; az Egyetem rejtett értékeinek feltárása valamennyi kar alumnusai felé – legyen ez a érték  valamely karnak több kar diplomásai számára is érdekes személye, eseménye, nyitott előadása, vagy éppen az Egyetemhez tartozó területeken található műkincs, jeles gyűjtemény, könyvtár, látnivaló. Mindezek hírét könnyen elérhetővé teszik illetve rendszeresen publikálják a weben és az ELTE Diplomásoknak szóló hírlevelekben. 

Az elmúlt tanév során tovább gazdagodott az Alumni weboldal tartalma, fejezetei közül külön említést érdemel a duplájára bővült, közel másfél ezer hírneves ELTE Diplomást felsorakoztató Alumni arcképcsarnok. Számottevően bővült az Alumni Szervezet láthatósága, közösségi elérhetősége. Az érdeklődők a sokrétű Alumni életről az ELTE Alumni Facebook és Instagram oldalán, valamint az ELTE Linkedin oldalán is tájékozódhatnak. Az ELTE Youtube csatornáján megtekinthetők az "ELTE Sikerek" és az "ELTE Múltidéző – Generációk, emlékek" című sorozatok felvételei. A regisztrált ELTE Diplomások mindig időben tájékozódhattak az eseményekről a számukra küldött "ELTE Alumni Hírek" online híradásból, illetve a frissen végzettek az "ELTE Alumni Junior Magazin" számaiból.

Az ELTE szellemiségéhez illő Alumni programok tekintetében az Alumni Központ elindított immár valamennyi, az Alumni Tagozatok által korábban egyöntetűen megszavazott, és saját alumnusaik számára értéknek azonosított programsorozatot. Az új sorozatok immár húsz megvalósult rendezvényéről, a hagyományörző zenei és sport eseményekről, illetve a támogatott kari/szakági Alumni rendezvényekről bővebben itt olvashat. A visszajelzések nagyon bíztatóak. Ami a számszerű eredményeket illeti, a rendezvényi jelenlét egyre erősebb, jelentős részük telt házas, a regisztrált taglétszám dinamikusan növekedve már 8000 fő fölött jár, az egy éve indult facebook oldalon is jóval meghaladja a 4000 főt. 

A jövőt illetően Pataky Csilla megemlítette a folyamatban lévő ügyek közül a legfontosabbakat, egyrészt az Alumni Tagozatok munkájának tervezett további segítését a kari/szakági Alumni rendezvények megvalósításában, másrészt a közösségi életet nagy mértékben erősítő korszerű, GDPR kompatibilis új Alumni hálózat menedzsment rendszer bevezetését, mely utat nyit az ELTE Diplomások Alumni Tagozaton belüli és egymás közötti kommunikációjához is, ezáltal az érdeklődés illetve alumni aktivitítás további növekedéséhez, erősödéséhez. Jelentős a potenciál, a környezetünkben mintegy kétszázezer volt hallgató élhet.

Kitért az ELTE Alumni Alapítvány újabb pályázatára a tehetséges, rászoruló hallgatók számára és jövőbeli pályázatok forrását biztosítani hivatott folyamatban lévő kampányra - mely szép példája az ELTE Alumni közösség összefogásának a leendő diplomások támogatására.

Mindezeken felül az újonna indult sorozatok kiteljesítése, folytatása önmagában is szép kihívás elé állítja az Alumni Központot, mely a közelgő 10 éves Alumni évforduló adta lehetőségeket is szeretné kiaknázni, az összefogást erősíteni a hozzá kapcsolódóan tervezett hagyományteremtő ELTE Alumni jótékonysági esten, 'adományozó kedd' hetében.

Az Alumni Tagozatok a jelen tanévre szóló beszámolóik elkészítését követően összeállítják a következő tanévre vonatkozó programtervezeteiket. A szinvonalas kari/szakági Alumni rendezvények további rendszeres szervezésével, az összegyetemi Alumni eseményekről szóló információk áramlásának segítésével, nem utolsó sorban a regisztárálások propagálásával továbbra is hatékonyan erősítk az ELTE Alumni törekvéseket.

A Bizottság tagjai ezt követően több kérdésben is véleményt nyilvánítottak. Végül a Bizottság elnöke méltatta az elért sikereket, az alumni élet aktivizálódását, a tagozatok hozzájárulását kérte a további sikerekhez, majd lezárta az ülést.

Az Alumni Bizottság tavalyi ülése

ELTE Alumni
Facebook