Beszámoló az Alumni Bizottság júniusi üléséről

2017.06.27.
Beszámoló az Alumni Bizottság júniusi üléséről
Az ELTE Alumni Bizottság június 15-én tartotta éves ülését, 17 fő részvételével: a 16 alumni tagozatból 11 képviseltette magát. Az ülést Dr. Kisfaludi András bizottsági elnök nyitotta meg, majd a napirendi pontok elfogadtatása után Pataky Csilla alumni menedzser foglalta össze a másfél éve indult vitalizálási törekvések eredményeit, fejleményeit az ELTE alumni életében.

Körültekintő előkészítő munkák után megfogalmazásra került az ELTE Alumni Koncepciója, amely alapján megújult az ELTE Alumni Szabályzata. A szenátus jóváhagyása után ezek szellememében újjá alakult és kibővült az Alumni Tanács, a korábbi Alumni Programtanács már Alumni Bizottság néven fut tovább, továbbá létrejött az ELTE Alumni Központ az összegyetemi alumni törekvések összefogására, vitalizálására. Az elmúlt tanév elejétől már újradefiniált, letisztult, intenzív kommunikáció indult meg a regisztrált alumnusok – ELTE-diplomások – felé. Ez kiterjed úgy a szóhasználatra – pl. „Örök diákjait visszavárja az ELTE Alma Mater”, mint a központilag regisztráltak számára történő rendszeres híradásokra és a webes megjelenésre is.

Teljesen megújult az alumni weboldal, sőt, ezen túlmenően jelentősen ki is bővült a tartalma. Változatos, friss információkhoz juthatnak az ide látogató érdeklődők mind az alumni érintettségű hírekről, mind azon rendezvényekről, amelyeket az Alumni Központ ajánl az egyetem változatos, színvonalas programjai közül, vagy maga az Alumni Központ szervez, illetve támogat. A szervezettek és ajánlottak jellemzően olyanok, amelyek kari hovatartozástól függetlenül is érdekesek, és esti vagy hétvégi – tehát dolgozóbarát – időpontban kerülnek megrendezésre.

Az új, tartalmas fejezetek közül kiemelendő a máris közel ezer hírneves alumnust felsorakoztató „Nagyjaink és eleink”, amely önkéntesek, gyakornokok bevonásával készül folyamatosan, és amelyhez az Alumni Tagozatok közreműködése is üdvözölt. Pár hónapja a kommunikáció alumni Facebook-oldallal is bővült.

Az ELTE szellemiségéhez illő alumni programok tekintetében az Alumni Központ a következő tanévben is támogatni szeretné a kari/szakági alumni programokat, sőt, ezek számát kiterjesztené. Folytatásra kerülnek a jelen tanévben nagy érdeklődéssel indult, kari hovatartozástól függetlenül érdekes új programsorozatok is – az „ELTE Sikerek” multidiszciplináris tudásmegosztási előadássorozat, „Az Egyetem megnyitja kapuit” sorozat, valamint megvalósulnak a már szervezés alatt álló, a korábban megfogalmazott sorozatok is: az „ELTE Múltidéző – Generációk, Emlékek”, a „Nemzeti estek” stb.

Pataky Csilla ezt követően megemlítette a folyamatban lévő ügyek közül a legfontosabbakat, például az önkéntes Alumni Tagozatok integrálását: elsőként a Savaria Egyetemi Központ Alumni Tagozata alakul meg; az ELTE Alumni Alapítvány jelen félévben kiírt, fejenként 50e Ft támogatást lehetővé tévő pályázatát tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus+ pályázatához, továbbá a beadott pályázatokról. Ezek egyike a tervek szerint lehetővé fogja tenni az alumni hálózat korszerű fejlesztését, kezelését, tagnyilvántartást, egymással történő újszerű kommunikációt.
A következő tanév terveit illetően a fentieken taglaltakon – azok kiteljesítésén és folytatásán – túl a közelgő 10 éves alumni évforduló adta lehetőségek kiaknázása és a támogatási kedv növelése is a célkeresztben van.

Valamennyi Alumni Tagozat feladata a következő tanévre vonatkozó programtervezetek előállítása és a jelen tanévre szóló beszámolóik elkészítése, továbbá az alumni eseményekről szóló információk áramlásának hathatós segítése.

A Bizottság tagjai ezt követően több kérdésben is véleményt nyilvánítottak. Végül a Bizottság elnöke méltatta az elért sikereket, az alumni élet beindulását, a tagozatok aktivizálódását, hozzájárulást kérte a további sikerekhez, majd lezárta az ülést.

Az Alumni Bizottság tavalyi ülése

ELTE Alumni
Facebook