Diákok és tanárok is elismerést kaptak

2017.11.23.
Diákok és tanárok is elismerést kaptak
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) éves rendezvényén mások mellett a szakterületükön kiemelkedően teljesítő fiatalokat és tanáraikat díjazták a Magyar Tudományos Akadémia székházában 2017. november 20-án.

Az OTDT-hez idén összesen 313 pályázat érkezett Pro Scientia díjra. Az elismerést odaítélő bizottság döntésének megfelelően közülük összesen 47-en kaptak kitüntetést. Az aranyéremben az a fiatal részesülhet, aki tanulmányai során és az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújt, és arról pályamunkák, előadások vagy irodalmi, művészeti és tudományos alkotások formájában számot ad. Az aranyérem azonban nem egy-egy konferencián bemutatott előadást, pályamunkát ismer el, hanem a hallgatói összteljesítmény alapján a kiemelkedő egyéniséget.

A kitüntettek közül az ELTE 11 diákja vette át a Pro Scientia Aranyéremet: Csondor Katalin (TTK), Csorvási Nikolett (TTK), Dombrovszki Áron (BTK), Hörömpöli Ádám (PPK), Kincses Dániel (TTK), Lenkei Rita (TTK), Miskolczi Christina (TTK), Szabó Gergely (BTK), Szabó Zsanett (TTK), Varga Yvett (ÁJK), Zwillinger Márton (TTK).

A kitüntetettek szakmai bizottsági megoszlása alapján különösen kiemelkednek a Fizika, Földtudományok, Matematika Szekcióban pályázó hallgatóink: a 4 díjazott közül 3-an folytatják tanulmányaikat az ELTE-n, de a Biológia Bizottság 4 díjazott fiatalja közül is 2-en ELTE-sek. A Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Bizottság egyetlen kitüntetést ítélt oda, ezt egyetemünk hallgatója hozhatta el. Az Állam- és Jogtudományi Bizottság és a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Bizottság 3–3 hallgatót díjazott, közülük mindkét esetben 1 az ELTE hírnevét öregbíti, ahogy a Társadalomtudományi Bizottság 2 elismertje közül is az egyik ELTE-s. A Humántudományi Bizottság 4 hallgatót tartott érdemesnek a kitüntetésre, akik közül egy tanul az ELTE-n, és nem kis eredménynek számít, hogy a Kémiai és Vegyipari Bizottság 5 díjazottja között is van olyan ELTE-s, akit összteljesítménye alapján példamutatónak ítéltek.

 

Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

A diákok mellett a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért Mestertanár Aranyérmet kapott Böddi Béla, a TTK egyetemi tanára, Faragó István, a TTK egyetemi tanára, Menyhárd Attila, az Állam és Jogtudományi Kar egyetemi tanára, Schlett Katalin, a TTK egyetemi docense, Tátrai Szilárd, a BTK egyetemi docense és Túriné Raátz Judit, a BTK főiskolai tanára.

A kitüntetéssel a tanárok minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett, a kötelező tananyag elsajátításán túlmutató munkáját ismeri el az OTDT azzal a céllal, hogy ösztönözze az oktatók és kutatók jobb megbecsülését.

Az ünnepségen Honoris Causa Pro Scientia Aranyérmeket is átadtak. Az OTDT legnagyobb elismerését azoknak a kiemelkedő iskolateremtő professzoroknak, kutatóknak, közéleti személyiségeknek ítélik oda, akik példamutatóan segítették a magyar felsőoktatás műhelyeiben folyó diáktudományos munkát, továbbá sokat tettek a hallgatók, valamint az őket segítő, velük együttműködő oktatók, kutatók társadalmi és szakmai elismerése érdekében. Idén Cziráki Szabina Katalin, az OTDT titkára, Csépe Valéria, a köznevelés tartalmi megújításáért felelős miniszteri biztos és Lovász László, az MTA elnöke kapta az elismerést.

Korábbi interjúnkat Schlett Katalinnal itt olvashatja, Menyhárd Attilával az ELTE ÁJK 2017-es jubileumi éve kapcsán beszélgettünk, Faragó István kutatásairól beszélt, Lovász László az "ELTE Sikerek" vendége volt.