Elindult a 2022. évi hallgatói igény- és elégedettségmérés

2022.03.09.
Elindult a 2022. évi hallgatói igény- és elégedettségmérés
A Minőségügyi Iroda hetedik alkalommal bonyolítja le a szolgáltatási felmérést. A kérdőív az Egyetemen jelenleg elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos hallgatói elégedettség mérésére és a felmerülő igények összegyűjtésére irányul.

A kérdőív többek között olyan területekre terjed ki, mint a hallgatói ügyfélszolgálat, a tanulmányi hivatalok, valamint a nemzetközi, a könyvtári, a karrier- és a sportszolgáltatások. A felmérés célja olyan visszajelzések gyűjtése az egyetemvezetés számára, amely alapján kijelölhetővé válnak a jövőbeli fejlesztések irányai, területei.

A kitöltésre a 2021/22-es tanév tavaszi félévben az ELTE-vel aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók kaptak felkérést a tanulmányi rendszerben.

A kérdőívek kitöltésére 2022. március 27. 23:30-ig van lehetőség.

Az előző években készült beszámolók megtekinthetők itt.