Elindult az ÚNKP 2022/23-as ciklusa

2022.11.21.
Elindult az ÚNKP 2022/23-as ciklusa
Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2022/2023-as ösztöndíjpályázatain minden eddiginél több pályázat kapott kedvező elbírálást. Az országban a legtöbb ösztöndíjas, 409 fő az ELTE-n kezdheti meg kutatásait.

A program 4 milliárdos keretösszegére az alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló hallgatók, doktorvárományosok, valamint a posztdoktorok, fiatal oktatók és kutatók nyújthattak be pályázatot. Ebben az évben is külön alprogram szólítja meg a felsőoktatást megkezdő, kiemelkedő középiskolai versenyeredménnyel rendelkező hallgatókat.

A teljes kutatói pályát lefedő pályázati kínálatra az ELTE-n csaknem 1200-an kezdték meg összeállítani pályázatukat az egyetem pályázatkezelő rendszerén keresztül, a véglegesített, elbírált pályázatok száma megközelítette a 800-at.

A fiatal kutatók az egyes programokban 5, 6, 7, 10 és 12 hónapos ösztöndíjra pályázhattak, és kategóriától függően havi nettó 100-150-200 ezer forint ösztöndíjat igényelhettek. A támogatottak az ösztöndíjukon felül dologi kerettel is rendelkeznek, amelyet a kutatásuk lebonyolítására (külföldi konferenciarészvételre, beszerzésekre stb.) használhatnak fel.

A pályázati kategóriák nyerteseinek összlétszáma az ELTE-n:

ÖSZTÖNDÍJ-KATEGÓRIÁK

NYERTESEK SZÁMA

ÚNKP-22-1 („A” keret alapképzés)

23

ÚNKP-22-2 („A” keret mesterképzés)

82

ÚNKP-22-3 („B” keret doktori hallgató)

144

ÚNKP-22-4 („C” keret doktorvárományos és posztdoktor)

67

ÚNKP-22-5 (Bolyai+ keret)

62

ÚNKP-22-6 (Tehetséggel fel! keret)

23

Összesen

409

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Oktatás- és Kutatástámogatási Osztálya és a Rektori Kabinet Tudománypolitikai Irodája évek óta biztosít lehetőséget az ÚNKP-ösztöndíjasok számára egy ingyenes Open Science képzés elvégzésére. Az idei évtől kezdve az ösztöndíjasok számára a képzés elvégzése kötelező, ezzel is biztosítva, hogy a sikeres hazai és nemzetközi publikálással, valamint a nyílt tudománnyal kapcsolatos ismereteket valamennyi ösztöndíjas elsajátíthassa, majd sikerrel alkalmazhassa az ösztöndíjas időszaka során.

Az egyetem kiemelt figyelmet fordít az ÚNKP keretében megvalósuló kutatások szélesebb körű megismertetésére, ezért ebben a tanévben is tervezi tudománykommunikációs verseny meghirdetését ösztöndíjasai számára. Az előző évi legjobb alkotások az ELTE közösségi média felületein keresztül sokezres megtekintést értek el.

Az ösztöndíjas időszakot záró nyilvános konferenciát ebben a pályázati ciklusban is online rendezik majd, 2023. augusztus 31-én.