Elkezdődhet az ELTE gyakorlóiskoláinak fejlesztése

2022.11.21.
Elkezdődhet az ELTE gyakorlóiskoláinak fejlesztése
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az EFOP-4.2.3-22 pályázat keretében 2,8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el öt budapesti és egy szombathelyi gyakorlóiskolájának fejlesztésére.

A Szegedi Tudományegyetemmel konzorciumban az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium és az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 500-500 millió forintot, a győri Széchenyi István Egyetemmel konzorciumban az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola 429-429 millió forintot, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium pedig 462 millió forintot fordíthat a tanárképzést is támogató infrastruktúra és eszközpark fejlesztésére. Ugyanezen céllal a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium önálló pályázóként 500 millió forintra jogosult.

Az EFOP-4.2.3-22 pályázat keretében megvalósuló fejlesztés célja a gyakorlóiskolák valós, helyi igényekre és szükségletekre alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az intézmények pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a pedagógusképzéshez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek modernizálása, kialakítása. Mindezekkel vonzóbbá tehető a fiatalok számára a pedagógusi pálya, mely közvetlenül hozzájárul a pedagógus utánpótlás biztosításához, ezzel csökkentve a pedagógushiányt.

A pályázati felhívás rögzítette, hogy az elmaradott infrastrukturális állapotú gyakorlóiskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a támogatott intézményekben minőségi, az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatait támogató és kiegészítő funkciók, szolgáltatások és lehetőségek legyenek elérhetők.

A fejlesztések biztosítják a gyakorlóiskolák számára a modern pedagógia infrastruktúráját és eszközrendszerét.

Az ELTE két konzorciumi formában megvalósuló és egy önálló projekt keretében minden gyakorlóiskoláját bevonta a fejlesztési programba. A költségek jelentős részét az infrastrukturális fejlesztések teszik ki közel 1,8 milliárd forint értékben. Ezt az összeget jellemzően belső renovációra, osztálytermek, szaktantermek, tornatermek és vizesblokkok felújítására, villamoshálózat korszerűsítésére és bővítésére, közösségi terek, udvarok és irodák kialakítására és felújítására fordítják. Több iskolában új tantermeket is kialakítanak, hiszen minden intézményre jellemző a túljelentkezés és ennek következtében a teljes telítettség. Az intézmények a projekt során nagy figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra és az akadálymentesítésre.

A projekt céljaihoz igazodva jelentős eszközfejlesztés is megvalósul 900 millió forint értékben. Ez magába foglalja a wifi hálózat kiépítését, bővítését, az iskolarádiók által is használt belső hangrendszerek fejlesztését, számítógépek és laptopok beszerzését, valamint 140 darab digitális tábla telepítését. A beszerzések összhangban vannak a Digitális Nemzet Fejlesztési Program (DNFP), valamint az Internetről és Digitális Fejlesztésekről Szóló Nemzeti Konzultáció és a Digitális Oktatási Stratégia (DOS) célkitűzésivel és elősegítik, hogy a gyakorlaton lévő pedagógusjelöltek a legmodernebb eszközök használatában is tapasztalatot szerezzenek. A projektek keretében minden intézményben jelentős mértékű iskolabútor-beszerzés is megvalósul, ami jelentős komfortnövekedést hoz a diákoknak, a tanároknak és a tanárképzésben résztvevő hallgatóknak. A fejlesztések a hat iskolában összesen 184 oktatási célt szolgáló termet (osztályterem, szaktanterem, tornaterem, fejlesztő szoba) érintenek.

Az ELTE gyakorlóiskolái hosszú ideje a hazai középiskolai oktatás élvonalába tartoznak. A HVG 2023-as középiskolai rangsora szerint a Radnóti az első, az Apáczai az ötödik, a Trefort a hatodik, a Bolyai a 15. helyen áll az országos listán, a szombathelyi iskola ezzel a helyezéssel egyébként a negyedik legjobb vidéki gimnázium lett a rangsorban.