Elkezdődött az Egyetem 380. tanéve

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusának az egyetem 380. tanévét megnyitó ünnepi közgyűlését 2014. szeptember 5-én tartották az Aula Magnában. Az eseményt megtisztelte jelenlétével többek között Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára, Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára, Kollár László Péter, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok elnöke, továbbá a társegyetemek, főiskolák rektorai, rektorhelyettesei, az ELTE díszdoktorai és alumnusai. Az ünnepség kezdetén bemutatták Egyetemünk új rektori vezetését is.

Elkezdődött az Egyetem 380. tanéveElkezdődött az Egyetem 380. tanéve

Elkezdődött az Egyetem 380. tanéveMezey Barna rektor beszédében ismertette az Egyetem főbb stratégiai irányait: a budapesti tudományegyetem értékeinek megőrzését, a helytállás szükségességét a nemzetközi versenyben, és a megfelelést egyetemünk nemzeti küldetésének. Áttekintette az ELTE elmúlt időszakának jelentős sikereit, és hangsúlyozta: az itt szerzett diplomával mindenhol lehet boldogulni, a felsőfokú végzettség pedig korunkban szinte nélkülözhetetlen szerepet játszik a középosztálybeli élet elérésében. Kifejtette, hogy az ELTE nyitottan várja a felsőoktatás rendszerének újabb, küszöbön álló átalakulásait, ám hangsúlyozta: „ezeknek az átalakulásoknak figyelembe kell venniük az ELTE eredményeit, mérhető kiválóságát, és olyan változásokat szabad csak elvégezni, amelyek nem gyengítik eddigi erősségeinket, és el tudják különíteni a felsőoktatás egészének helyzetét a benne legkiválóbban teljesítő szereplők jogos követeléseitől. Amelyek alapelvnek tartják, hogy a társadalmi és gazdasági fejlődésnek az oktatás adhat csak biztos alapot.” Beszédét azzal zárta, hogy az új felsőoktatási államtitkárral folytatott megbeszélések alapján erre jó esélyt lát.

Elkezdődött az Egyetem  380. tanévePalkovics László felsőoktatási államtitkár beszéde elején méltatta az ELTE-n folyó képzés minőségét, kiemelve, hogy a TTK-n találhatók szakterületük legkiválóbb tudósai, a BTK képzéseinek sokszínűsége európai mértékben is párját ritkítja, az ÁJK pedig a jogászképzés fellegvára. Ezután röviden beszélt a közeljövő feladatairól, kifejtette: véleménye szerint komoly lehetőség van a kancellári rendszerben, amelytől a hatékonyság növelését várják, sikeres együttműködésre számít. A legnagyobb kihívás: értékes diplomát adni a hallgatók kezébe – fogalmazott –, hogy gyorsan és a végzettségi szintjüknek megfelelő álláshoz jussanak. Az elmúlt hét fejleményeire reagálva: a HÖK törvényi szabályozásán is változtatni kell – megteremtve a felelősségek és a szakszerűség garanciáit, újra kell gondolni a hallgatói önkormányzatiság kereteit.

A beszédek után sor került az Egyetem kitüntetéseinek átadására. Több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, hazai és nemzetközi oktató tevékenysége, tudományos teljesítménye, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvétele, valamint az oktatás és kutatás terén végzett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként tizenkét oktató kapta meg a Professor Emeritus címet, akik nyugdíjazásuk után továbbra is részt vesznek az oktató és kutató munkában.

Elkezdődött az  Egyetem 380. tanéve  Elkezdődött az  Egyetem 380. tanéve

Az Egyetem Szenátusa kiemelkedő szakmai, tudományos életútja elismeréseként Eötvös-gyűrűt – az ELTE címerével ékesített arany gyűrűt – adományozott Somlai Péternek, a TáTK professor emeritusának és Weiss Emíliának, az ÁJK professor emeritusának. A professzor asszony a kitüntetés odaítélése után elhunyt, a kitüntetést nevében testvére Weiss Mária vette át. Az Egyetem kimagasló munkát végző vezetőinek megbízatásuk lejártakor, valamint több évtizedes kimagasló munka után egyetemi és főiskolai tanároknak és más vezető beosztású dolgozóknak adományozható ELTE Emlékérmet kapott Oláh Attila egyetemi tanár, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar volt dékánja, Raczky Pál, a Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanára, Simon Péter Lajos, az Informatikai Kar egyetemi tanára és Demeter Katalin, a Tanító- és Óvóképző Kar főiskolai tanára. Ezt követően sor került a Pro Universitate Emlékérmek átadására is. Az összes díjazott listája innen letölthető.

Zaránd Péter, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke köszöntötte az elsőéveseket, és átadta az EHÖK által osztott „Az év tudományos rendezvénye” díjat az Eötvös Konferencia szervezőjének. Az ünnepi szenátusi ülést követően Mezey Barna rektor, Béres József, az Alumni Alapítvány kurátora és Zaránd Péter a szokásoknak megfelelően megkoszorúzták az ELTE alapítójának emléktábláját és névadójának szobrát.

2014.09.05.