Először adták át az ELTE Inklúziós Díjait

2021.12.14.
Először adták át az ELTE Inklúziós Díjait
A díj alapításának célja az volt, hogy elismerje az Egyetem polgárainak a befogadó szemléletért és a speciális szükségletű hallgatók egyenlő esélyű hozzáférése érdekében végzett munkáját.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Szenátus 2021. június 28-án hozott határozata alapján pályázatot hirdetett Inklúziós Díj elnyerésére. A díjat 2021-ben az ELTE Speciális Hallgatói ügyeket Támogató Irodája alapította az inklúzió és az esélyegyenlőség megvalósításáért végzett tevékenységek méltánylására. Az Inklúziós Díjra minden ELTE-s polgár jelölhette oktató-, hallgató- vagy dolgozótársát az egyetemi inklúzió érdekében végzett tevékenység tárgyszerű bemutatásával.

A díj alapításával az ELTE célul tűzte ki, hogy példaképek bemutatásával inspirálja, ösztönözze a hallgatókat, oktatókat és dolgozókat az inklúzió érdekében történő cselekvésre; hogy kiemelje és méltassa azokat, akik sokszor rejtőzködve, a színfalak mögött, mindenféle elismerés nélkül, lelkiismeretesen dolgoznak azért, hogy az oktatás és tágabb értelemben az egyetemi élet valamennyi területe valóban mindenki számára hozzáférhető legyen; hogy ráébressze Egyetemünk közösségét arra, hogy sokszor kevés is elég ahhoz, hogy mások elől óriási akadályokat gördítsünk el, lehetővé téve számukra azt, ami nekünk természetes.

A 2021. év nyertesei

Bulyáki Tünde (az ELTE TÁTK kari fogyatékosügyi koordinátora, oktatója) a Társadalomtudomány Kar fogyatékossággal élő hallgatóinak támogatásáért, a közösségi pszichiátria és a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek inklúziójáért végzett közvetlen munkájáért és a szakterületen végzett tudományos munkájáért. A jelölést támogató hallgatókat idézve: „mindig nyitott az új ötletekre, és mindig törekszik arra, hogy az egyetem polgárai inkluzívabbak legyenek egymással szemben”,  „mindig szem előtt tartja a speciális igényű hallgatók érdekeit, és keresi a lehetőségeket arra, hogy egyenlő feltételek jussanak nekik az egyetemen.” „Soha nem fordulhatott elő, hogy ne tudott volna konkrét megoldást a problémámra.”

Sólyom Gréta (az ELTE GTK hallgatója) a Gazdaságtudományi Karon tanuló vak hallgató személyi segítőjeként minden tananyagot akadálymentesített a hallgató számára, aki így sikeresen végezhette tanulmányait. A jelölő látássérült hallgatót idézve: „Azért előremutató és példaértékű Sólyom Gréta ezzel kapcsolatos munkája, mert az inkluzív oktatás alappillére, hogy a tananyagok az ép és a fogyatékossággal élő hallgatók számára egyaránt hozzáférhetőek legyenek, megteremtve az egyenlő esélyt a tanulásban.”

Tátrai Annamária (az ELTE TÁTK oktatója) a Társadalomtudományi Karon oktatott statisztika-előadások és -gyakorlatok egyetemes tervezéséért, amivel minden – többek között az autizmus-spektrum zavarral élő, látássérült, tanulási zavarban érintett és egyéb – fogyatékossággal élő hallgató számára megkönnyíti a tárgy tanulását. A jelölést támogató hallgatót idézve: „a tanárnő órain az inkluzió legmagasabb szintjét tapasztalhattam meg: a kurzusra járó összes speciális és nem speciális szükségletű hallgatóval egyaránt tisztelettel és a probléma vagy kérés mögött álló ember megismerésének, megértésének és elfogadásának szándékával bánt és bánik évről évre. Mindenkit egyedi és egyéni diákként kezel, a speciális igényű hallgatók ebben a nyílt és emberközpontú közegben kiemelés vagy látványos megkülönböztetés nélkül tudják megkapni a szükséges segítséget. Teszi mindezt úgy, hogy képes kiegyensúlyozni a rugalmas megoldáskeresés és a mindenkinek azonos szinten történő tudásátadás, számonkérés mérlegét.”

Az Inklúziós Díjat a naptári év utolsó, online Szenátusi ülésén adták át az ENSZ Fogyatékos Emberek Világnapja (december 3.) alkalmából. Az elismeréseket december 14-én Borhy László rektor személyesen is átadta a Rektori Kabinet irodájában.