ELTE-s hallgatókat díjazott a Gazdasági Versenyhivatal

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tizenhatodik alkalommal hirdette meg „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” című tanulmányi pályázatát, melynek célja, hogy ösztönözze a hallgatókat ismereteik bővítésére a versenyjog, a versenypolitika és a piacelmélet területén. A pályázaton a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, alap- és mesterszakos hallgatói vehettek részt. Összesen 15 pályamunka érkezett a GVH-hoz, a legjobb három dolgozatot Egyetemünk hallgatói készítették.

A versenyen első helyezést ért el Berezvai Zombor, a Társadalomtudományi Kar közgazdasági elemző szakos hallgatója. Zombor számára a részvétel kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy elmerüljön egy érdekes piacszerkezeti és modellezési témában. „A versenypolitikai elemzés különlegessége, hogy a hagyományos mikroökonómiai és ökonometriai elemzésnél sokkal gyakorlatiasabb és életközelibb” – fejtette ki. A Pro Scientia Aranyérmes hallgató A magyar malomipar piacszerkezetének modellezése, versenyintenzitással való összefüggéseinek bemutatása kvantitatív közgazdasági módszerekkel” címmel nyújtotta be pályamunkáját. A pályamunka itt olvasható.

Sári Klaudia Erzsébet, az Állam- és Jogtudományi Kar végzett jogászhallgatója a „Pay for delay – avagy a szabadalmi védettséggel való élés és visszaélés határai” című munkájával lett második. „Örültem neki, hogy egy olyan témáról írhatok, amellyel akkor magyar nyelven még nem, és angol nyelven is csak kevés tanulmány, folyóirati cikk foglalkozott. Így főleg Európai Bizottság-i döntésekből, ágazati jelentésekből, EU- és tagállami bírósági döntésekből dolgoztam, és ténylegesen valós kutatómunkát végeztem, saját konklúziókkal és prognózisokkal” – fogalmazott. A pályamunka itt olvasható.

A harmadik helyen az Állam- és Jogtudományi Kar jogászhallgatója, Vizler Katalin Kitti végzett „Az Európai Unió Bíróságának az anyavállalati felelősséggel kapcsolatos gyakorlata, az anyavállalati felelősséggel kapcsolatos joggyakorlat fejlődése” címet viselő dolgozatával. A pályamunka itt olvasható.

A verseny felhívásában közzétett díjazásnak megfelelően az első helyezett 400.000 forint, a második helyezett 300.000 forint, míg a harmadik helyezett 200.000 forint jutalomban részesült (a díjak adó-és járulékkötelesek).

Gazdasági Versenyhivatal / ELTE ÁJK

2015.10.16.