ELTE-s kitüntetettek augusztus 20-án

2019.08.21.
ELTE-s kitüntetettek augusztus 20-án
Nemzeti ünnepünk alkalmából több ELTE-s oktató-kutató szakmai tevékenységét ismerték el.

Stumpf István alkotmánybíró, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetének egyetemi tanára a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést kapta.

Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetését vehette át Erdei Anna, az ELTE TTK Biológiai Intézete Immunológiai Tanszékének egyetemi tanára (a vele készített korábbi interjúnk itt olvasható), Kenyeres Zoltán, az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének professor emeritusa, valamint Prokopp Mária, az ELTE BTK Művészettörténeti Intézetének professor emeritusa.

Egyetemünk oktatói közül kimagasló szakmai munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült Kacskovics Imre, az ELTE TTK új dékánja, a Biológiai Intézet Immunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, Karácsony András, az ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék egyetemi tanára és Kovács András Bálint, az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének igazgatója, Filmtudomány Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

Kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetését vehette át: Balázs Józsefné Fodor Katalin, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense, Iványi Tamás, az ELTE BTK Sémi Filológiai és Arab Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense, Némethné Kollár Katalin, az ELTE PPK Pszichológiai Intézete Iskolapszichológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, Eötvös József-díjas pszichológus és Perlusz Andrea, az ELTE BGGyK tudományos és stratégiai ügyekért felelős dékánhelyettese, a European Agency for Special Needs and Inclusive Education magyarországi nemzeti koordinátora.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott Lénárd Gábor, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumának nyugalmazott igazgatója és Stánitz Éva, az ELTE PPK Sporttudományi Intézet – Szombathely egyetemi docense, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály vezetője, megyei tisztifőorvos. Csokonai Vitéz Mihály-díjban részesült Frigyesi Tibor, az ELTE TÓK Ének-zenei tanszék művésztanára.

Forrás: Magyar Közlöny / kormany.hu
A borítókép forrása: origo.hu