ERASMUS+ 60

ERASMUS+ 60

ERASMUS+ 60 EN

A várható élettartam nő, a 60 éves vagy ennél idősebb emberek korcsoportja így aktív generációnak tekinthető. Ez megjelenik a tanulás, az egészség és a késői karriertervezés terén is. Az említett korosztály európai szinten nem homogén, néhány régióban a nyelvi akadályok (pl. az angol nyelv ismeretének hiánya) vagy egyéb nehézségek gátolják őket a felsőoktatási lehetőségek elérésében és hatékony kihasználásában.

Az Erasmus+ 60 elnevezésű, Erasmus+ KA2-es stratégiai partnerségi projekt azt igyekszik elősegíteni, hogy a 60 évesek vagy ennél idősebbek generációja is hozzájuthasson – akár nemzetközi tanulmányok, akár mobilitás révén – a felsőoktatás kínálta lehetőségekhez, ezzel növelve az inklúziót, illetve a nagyobb európai kohéziót. A projekt ezért kiemelt céljának tekinti azt is, hogy az említett korosztályt bevonja az Erasmus+ programba.

A 2022 januárjában induló projekt az elkövetkező 3 év során megpróbálja feltérképezni a felsőoktatásban jelenleg is létező, illetve a 60 évnél idősebb korosztály számára kínált lehetőségeket.

Olyan kísérleti kurzusokat dolgoz ki, amelyek elősegítik a befogadó, a 60 év felettieket is megszólító felsőoktatási rendszerek létrejöttét. Emellett igyekszik előmozdítani a felsőoktatási intézmények európai szintű összekapcsolódását például egy online platform létrehozásával, olyan kurzusok számára, amelyek a 60 éves vagy ennél idősebb generáció számára biztosítanak interkulturális tanulási lehetőséget. A projekt zárásaként szakpolitikai ajánlásokat is megfogalmaznak a konzorciumi partnerek, hogy ezek segítségével az időskorúak tanulása is normává válhasson a jövőben.

Az ELTE elsősorban az intergenerációs tanulás hazai és nemzetközi felsőoktatásban megjelenő előzményeinek a feltárását, elemzését végzi el annak érdekében, hogy szakmai ajánlásokkal segítse a felsőoktatásban a különböző generációk együttműködésére építő tanulási tevékenységek sikeres megvalósítását. Továbbá egy olyan kísérleti jellegű, intergenerációs program kidolgozásában és kivitelezésében vállalt vezető szerepet, amelyben a kar közösségszervezés BA képzés hallgatói különböző témák mentén közös tanulási tevékenységekbe vonják be az idős generáció képviselőit.

A projekt szakmai megvalósításában a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet kollégái vállalnak szerepet: Dorner Helga, Erdei LucaGulyás Barnabás, Kovács Zsuzsa, Schiller Emese.

A nemzetközi együttműködés során a kollégák építenek az ELTE Harmadik Kor Egyeteme sikeres programja során gyűjtött sokévnyi tapasztalatra az időskorúak tanulásának támogatása terén.

 

Partnerek

University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Franciaország) – a projekt koordinátora

University of Split (Horvátország)

University of Porto (Portugália)

University of Latvia (Lettország)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Magyarország)

Mendel University in Brno (Csehország)

University of Zurich (Svájc)

European University Foundation (Luxembourg)

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az Erasmus+ 60 projekt angol nyelvű hivatalos honlapja

Facebook oldal – angol nyelvű

Hírlevél feliratkozás  a projekt angol nyelvű hivatalos hírlevelére