Erasmus+ kiegészítő ösztöndíjat nyertek tehetséges, rászoruló hallgatók

2018.01.08.
Erasmus+ kiegészítő ösztöndíjat nyertek tehetséges, rászoruló hallgatók
Az ELTE Alumni Alapítvány a 2017/2018-as tanév I. félévében is pályázatot írt ki tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus-ösztöndíjának kiegészítésére. Az Alapítvány célja, hogy a volt hallgatók összefogásával a jövő büszkeségei közül támogatásban részesüljenek a tehetséges és szociálisan rászoruló hallgatók.

A pályázatot a 2017. őszi félévben az előző félévhez hasonlóan több felületen is meghirdettük: a pályázati kiírást a honlapunkon tettük közzé, valamint a Facebook oldalunkon is megosztottuk (Facebook - ELTE Alumni Alapítvány pályázat). Ezen kívül megjelent az Egyetem aktuális pályázati felhívásai között, továbbá hírt adtunk róla a hírleveleinkben, és a Neptun rendszeren keresztül valamennyi érintettet közvetlenül értesítettek a lehetőségről.

Az ELTE Diplomások támogatásából fejenként 50 ezer forintos ösztöndíj-kiegészítést a jelen félévben három hallgató pályázta meg sikeresen, akik az összeget 2018 elején kedődő tanulmányútjukhoz használhatják fel.

Csonka Dorina spanyol-angol negyedéves tanárszakos hallgató Valenciába, Juriga Fanni történelem-német  mesterszakos hallgató Freiburgba utazik, Nagy Laura angol-portugál tanár mesterszakos hallgató pedig Lisszaboni Egyetemen vesz részt egy féléves képzésen. A nyertesek pályázatukban megfogalmazták céljaikat, motivációjukat is: 

„A képzés során két főszakom van, az egyik a történelem, a másik pedig a német nyelv, emellett az egyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának negyvenkredites modulját is végzem.
A diplomám megszerzése után tanárként szeretnék elhelyezkedni egy középfokú intézményben. Tanárként azon szeretnék fáradozni, hogy diákjaim az értelmi összefüggések elsajátításával olyan logikus, kritikai gondolkodásra tegyenek szert, amelyet nem csak a tanteremben, de a mindennapi életben is kamatoztatni tudják, ezáltal megteremtve azt, hogy a későbbiekben a társadalom hasznos tagjai lehessenek. Ehhez elengedhetetlenül fontosnak látom a gyerekek érdeklődésének felkeltését, illetve fenntartását. Választásom azért esett az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, mert véleményem szerint ma Magyarországon itt folyik a legszínvonalasabb tanárképzés.” /Juriga Fanni/ 

 „Több mint egy éve nyelviskolában is tanítok mind angolt, mind pedig portugált, illetve ebben a szemeszterben elvégeztem mindkét szakomhoz tartozó szaktárgyi tanítási gyakorlatomat is, így középiskolai közegben is kipróbálhattam a tanítást.
Összességében elmondhatom, hogy nagyon élvezem a tanítást, hiszen már néhány hónap után is rengeteget tanultam nem csupán magamtól és a vezetőtanáromtól, de a diákoktól is, illetve rengeteg élménnyel gazdagodtam, jól éreztem magam az órákon, és úgy láttam, hogy a diákjaim is élvezték őket. Úgy érzem, hogy már most rengeteget kaptam az egyetemtől és az általam választott hivatástól…
Úgy gondolom, hogy egy nyelvtanárnak mindenképpen tájékozottnak kell lennie annak az országnak a kultúrájával, hagyományaival, politikai helyzetével és legfőképp nyelvével kapcsolatban, amelyről tanít. Ezért is hiszem, hogy az Erasmu
s+ program egy kíváló lehetőség arra, hogy a célországot minden szemszögből megismerhessék az ösztöndíjas hallgatók.” /Nagy Laura/ 

 „A tanárságot egy gyönyörű hivatásnak tartom, hiszen mi nem csak tanítunk, hanem nevelünk is.
Az ELTE-n kíváló, képzett pedagógusoktól tanulhatunk, akiket példaképemnek tekintek és rengeteg tanácsot kapok az órákon kívül is. Rengeteg konferencia várja a hallgatókat, ahová külföldi előadókat is hívnak, ezáltal kinyílik előttünk a világ és sok-sok új nemzetközi kapcsolatra tehetünk szert. Fontosnak tartom, hogy egy tanár nyitott legyen és módszereit innen-onnan összecsipkedve rakja össze, ezáltal színesítve a tanórát. A mi oktatói-nevelői munkánk határozza majd meg részben azt, hogy az elkövetkező társadalom milyen lesz. Ez egyrészt hatalmas teher, hiszen nagyon sok feladatunk van. Másrészt édes teher, mert közben próbáljuk magunkból is és a gyerekekből is a legtöbbet kihozni egy nagy
adag odaadással, törődéssel, segítségnyújtással és vidámsággal.” /Csonka Dorina/

Az újabb pályázatok kiírása érdekében kérjük segítse az ELTE Alumni Központ munkáját, támogassa az ELTE Alumni Alapítványt! Köszönettel fogadunk minden támogatást, így a személyi jövedelem adó (SZJA) 1% felajánlásokat, illetve bármilyen összegű és gyakoriságú eseti adományokat is. Az ELTE Alumni Alapívány munkáját online adományozással is segítheti. 

Köszönjük! 

Támogatottak listája
ELTE Alumni
Facebook