Erasmus+ munkatársi pályázatok

2019.09.16.
Erasmus+ munkatársi pályázatok
Megjelentek a 2019/20-as tavaszi félévre vonatkozó Erasmus+ munkatársi pályázatok kiírásai.

Az Erasmus+ oktatási célú munkatársi mobilitás a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartását és a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építését támogatja, különös tekintettel az Erasmus+ program tantervfejlesztési tevékenységeire. Pályázhatnak: oktatók, a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően. Részletek

A Erasmus+ kutatási és képzési mobilitás pályázat célja, hogy támogassa az ELTE oktatóit/kutatóit külföldi, hosszabb időtartamú mobilitások megvalósításában, melyek közvetlenül segítik elő az ELTE nemeztköziesítési törekvéseit, nemzetközi rangsorokon elfoglalt helyét, az oktatás és kutatás színvonalát és az idegennyelvű kurzuskínálatának fejlesztését. Pályázhatnak: adminisztratív munkatársak és oktatók, a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően. Részletek

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitás pályázat célja, hogy a felsőoktatási intézmények munkatársai munkaterületükhöz szorosan kötődő rövid, néhány napos képzésen vehessenek részt külföldi partnerszervezeteknél, intézményeknél, melynek keretében saját maguk, valamint szervezeti egységük számára is jól hasznosítható tapasztalatokra tegyenek szert, nemzetközi jó gyakorlatokat sajátítsanak el. Pályázhatnak: adminisztratív munkatársak (pl. tanulmányi hivatal munkatársai, kari központi adminisztratív szervezeti egységek munkatársai, gazdasági osztály munkatársai, informatikusok, könyvtárosok, tanszéki adminisztrátorok, nemzetközi ügyintézők, nemzetközi koordinátorok), a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően. Részletek

A pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel kari munkatársak a karokon dolgozó Erasmus-koordinátorokhoz, központi szervezeti egységekben dolgozó kollégák pedig Vági Borbálához fordulhatnak.