Felmérés készítése a Moodle és a Canvas rendszerekkel

Tóth-Mózer Szilvia | 2017.06.01.
Felmérés készítése a Moodle és a Canvas rendszerekkel
Félév végi hallgatói elégedettség mérésére az oktató saját, specifikusabb kérdéseket is alkalmazhat, mint amikkel az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése során a hallgatók szembesülnek. Oktatóként ilyen felméréseket készíthetünk elektronikus formában az LMS rendszerekben (Canvas, Moodle) is, a beépített funkciókat használva.

A Moodle-ben a Visszajelzés tevékenységet kell választani a felmérés elkészítéséhez, míg a Canvasban a Kvízek menüpontból kiindulva, nem értékelt felmérésként lehet létrehozni a kérdéssorunkat. Az őszinteséget támogatja, ha a kitöltés anonim, amit az LMS rendszerek lehetővé tesznek, de elkészíthetjük a kérdéseinket Google Űrlapok segítségével is, aminek elérhetőségét elhelyezhetjük a kurzusfelületünkön és kiajánlhatunk hirdetményekben, kurzusüzenetekben.

Nem értékelt anonim felmérés a Canvas Kvízek menüpontja alatt

Könnyebben számszerűsíthető, átlagolható, ha zárt végű kérdéseket teszünk fel egy felmérés során, azonban nem alábecsülendő lehetőség, ha szabad szöveges válaszokat adhatnak meg a hallgatók. Arra azonban nagyobb az esély, hogy ha a hallgatók nem tudják, mi célt szolgál a felmérés, hajlanak majd e mezők üres hagyására és csak a gyorsabban megválaszolható kérdésekre koncentrálnak. Így érdemes pár sort szentelni a felmérés céljának leírásához.

A kérdések irányulhatnak arra, hogy a hallgatók ezek segítségével önértékelést végezzenek el, tudatosítsanak bizonyos tényezőket, amelyek segítették vagy hátráltatták őket, szembesüljenek saját hozzáállásukkal, összegezzék tanulási eredményeiket. Más kérdések vonatkozhatnak a kurzus módszertanának értékelésére, megint mások rákérdezhetnek bizonyos konkrét tárgyi tartalmakkal kapcsolatos attitűdökre.

Az alábbi listából választhatunk a saját felmérésünk összeállításához:

 • Kérjük, jelölje, hogy az alábbi területek közül melyikeket találta a leghasznosabbnak a kurzus során! Minimum 1, maximum 3 témát válasszon!
  [a kurzus témaköreinek felsorolása]
 • Elérte-e a kurzus tanulási céljait? Ha igen, milyen tényezők támogatták ebben, ha nem, milyen akadályokba ütközött?
 • Mit tanult saját tanulási stratégiáiról a kurzus elvégzése során? Milyen hatással volt Önre mint tanulóra a kurzus?
 • Mit gondol, mennyire alkalmazhatóak a kurzuson megszerzett ismeretek a későbbi munkája során vagy életének más területén?
 • Mennyire elégedett a kurzuson való saját részvételével? Mennyire volt aktív szereplője?
 • Hogyan értékeli a csoportmunkákban való közreműködését?
 • Milyen erősségei voltak a kurzusnak és résztvevőinek?
 • Mennyire álltak összhangban a kurzus során alkalmazott módszerek az Ön tanulói igényeivel?
 • Milyen fejlesztési javaslatokat fogalmazna meg az oktató számára?
 • Ajánlaná-e a kurzust más hallgatóknak is? Milyen tanácsokkal látná el őket a saját tapasztalatai alapján?

Hosszabb szöveges válasz típusú kérdések a Moodle Visszajelzések tevékenységében

A kurzus tanulási eredményei nem csak ismeretek és készségek, de attitűdök is lehetnek, amelyek a kurzus során formálódnak a hallgatókban. Erre vonatkozóan is lehet állításokat megfogalmazni, ügyelve arra is, hogy ne legyenek sugalmazóak, ne legyen egyértelmű, hogy mit kell válaszolni, mi a szociálisan kívánatos, és hangsúlyozzuk, hogy nincsenek jó és rossz válaszok.

Példák:

Úgy gondolom, érdemes szakirodalmi forrásokból is tájékozódni a projektpedagógia tárgykörében. 1 2 3 4 5
Fontos, hogy minden tanulót egyforma mércével mérjünk. 1 2 3 4 5
A pedagógus spontaneitása jól pótolhatja a tervezés hiányosságait is. 1 2 3 4 5
Lényegesnek tartom, hogy megismerjem a tanulók sajátosságait és a többféle tanulási stílust különböző módszertani stratégiákkal támogassam. 1 2 3 4 5

A felmérések visszajelzést nyújtanak az oktatók számára, és segíthetnek alkalmazott módszereik, értékelési stratégiáik vagy hallgatói bevonódást elősegítő technikáik felülvizsgálatában, fejlesztésében vagy újratervezésében. Ebben a cikkünkben 4+2 online eszközt ajánlunk a diagnosztikus értékeléshez.