Gólyatáborok 2022

Gólyatáborok 2022
08/16 - 09/09

2022. augusztus 16. - 2022. szeptember 09.

több helyszínen

08/16 - 09/09

2022. augusztus 16. - 2022. szeptember 09.

több helyszínen


Augusztus közepe és szeptember eleje között az ELTE minden kara programokkal segíti az új hallgatók beilleszkedését és ráhangolódását az egyetemi életre. 

Mire számíthat egy diák az egyetemen, és mire nem? Milyen intézményekről, diákkörökről, szakkollégiumokról, diákklubokról és kari szervezeti egységekről érdemes tudnia? Milyen karrierlehetőségek nyíltak meg előtte az egyetemi felvétellel? Kikkel töltik majd az előttük álló éveket? Kik lesznek az oktatóik, kikhez fordulhatnak segítségért? A gólyatáborokban és orientációs napokon az új hallgatók megismerik saját évfolyamukat, és részévé válnak az ELTE nagy diákközösségének is.

A gólyatáborok és orientációs napok szervezésére már 2015-től szabályzat vonatkozik, amely részletesen kitér a felelősségi viszonyokra, a programok tartalmi megkötéseire, valamint a szervezési, lebonyolítási feladatokra. A szabályzat szerint fokozott figyelmet kell fordítani valamennyi résztvevő testi épségének, egészségének megóvására, emberi méltóságának, önrendelkezési jogának tiszteletben tartására.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem gólyaprogramjai itt elérhetők.