Hamza Gábor Deák Ferenc-díjat kapott

2021.10.22.
Hamza Gábor Deák Ferenc-díjat kapott
Az ELTE Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszékének professzora a jogászi hivatás példaszerű gyakorlásának elismeréseként kapta meg a kitüntető jelvényt és emlékplakettet.

A Budapesti Ügyvédi Kamara klubtermében október 18-án került sor a 2021-es Deák Ferenc-díjak átadására. A kitüntetettek között van Hamza Gábor akadémikus, az Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusa is. 

Laudációjában többek között elhangzott, hogy a magyar jogi felsőoktatás és tudományos közélet egyik legelismertebb, legnagyobb hatású képviselője. Széchenyi-díjas tudós, az MTA rendes tagja, az akadémiai közéletnek, a tudományszervezésnek is jeles képviselője. A Magyar Akkreditációs Bizottság társadalomtudományi alelnöke, a Jogi Bizottság elnöke. Évtizedeken keresztül jogászgenerációkat oktatott a jogi gondolkodás alapjainak elsajátítására, ösztönzött a római jog máig tovább élő elveinek és intézményeinek megértésére, a magánjog történeti gyökereinek, azok egyetemes érvényének, aktualitásnak igazolására, a jog tiszteletére. Tudományos munkásságával példátlanul széles körű nemzetközi ismertséget és elismertséget vívott ki. Mostani, Deák Ferenc-díjjal történő elismerésének külön aktualitást ad az a hézagpótló munkája, amely a magyar tudósok, akadémikusok életpályáját kutatja és örökíti meg, jelentős példaképeket állítva a leendő jogtudósok elé is.

Az ünnepségen adták át Nagy Mariannának, az ELTE Alkotmányjogi Tanszék és a Közigazgatási Jogi Tanszék vezetőjének 2020-as Deák Ferenc-díját is.

A 2021. év további díjazottjai: Balsai István volt alkotmánybíró, Keresztes Imre, a Központi Nyomozó Főügyészség főügyésze, Tóth László ügyvéd, a Vas Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, Parti Tamás közjegyző, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke és Kiss László professor emeritus, volt alkotmánybíró.

Az ELTE ÁJK korábbi Deák Ferenc-díjasai

Forrás: ELTE ÁJK