Hatékony érdekképviselet és aktív közösség

2022.04.19.
Hatékony érdekképviselet és aktív közösség
Az elmúlt két év az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat számára is bőven adott feladatot. Az új elnökség a megkezdett munka folytatását tervezi, emellett aktívabb hallgatói közösséget építene. Interjú Szigeti Balázs Endrével, az EDÖK frissen megválasztott elnökével.

Egyhangúlag választották meg az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat elnökévé. Milyen célokat tűzött ki maga elé az új elnökség?
Az előző elnökség eredményes munkájának köszönhetően az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat az elmúlt két évben sikeresen alkalmazkodott a járványhelyzethez és a felmerülő problémákhoz, illetve több területen tudott kezdeményezni is. A doktoranduszok diákszervezete viszonylag fiatal az egyetem többi testületéhez képest, ezért a következő időszakban tovább építkezünk azokon a területeken, ahol az előző évek során elkezdődött a munka. Emellett olyan programokat szeretnénk szervezni, amelyek megszólítják az ELTE doktoranduszait, így elősegítik egy valóban aktív hallgatói közösség létrejöttét.

Korábban is részt vett a hallgatói érdekképviselet munkájában, milyen tapasztalatokat hasznosíthat elnökként?
Rögtön elsőévesként bekapcsolódtam a hallgatói közéletbe a TTK-n, mivel nagyon motivált a szak aktív és befogadó légköre. Kezdetben mentorként dolgoztam, később fizika szakterületi képviselőként vettem részt a kari HÖK küldöttgyűlésében. Mentorként láttam, hogy milyen problémákkal szembesülnek az újdonsült egyetemisták, képviselőként pedig azon igyekeztem, hogy a problémákra önkormányzati szinten találjunk megoldást. A képviselőként eltöltött három év lehetővé tette, hogy széles körben rálássak a hallgatói önkormányzat, illetve a kar működésére, és olyan embereket ismerjek meg, akiktől rengeteg tanulhatok. Mesterképzésem második évében megválasztottak az EHÖK tudományos alelnökének, így már az egyetemi szintű döntéshozatallal is kapcsolatba kerültem.

Melyek a legfontosabb feladatai és tervei a következő időszakra?
A tavalyi év a járványhelyzet árnyékában telt, az energiánk jelentős részét kötötte le az alkalmazkodás. Az elmúlt két év jelentősen befolyásolta a doktoranduszok életét, a poszt-COVID időszak legfőbb kérdése pedig megint csak az alkalmazkodás lesz. Fontos szempont, hogy megőrizzük azokat a jó tapasztalatokat és gyakorlatokat, amelyeket a járványhelyzet által teremtett kényszerben kialakítottunk. Elnöki ciklusom során

törekedni fogok arra, hogy átláthatóbbá tegyük az Önkormányzat működését,

illetve jól átgondolt kommunikációs stratégiával találjunk utat a doktoranduszokhoz. A mindennapi működés során a legnagyobb kihívást az aktív képviselők kevés száma jelenti, reméljük, hogy a következő időszakban erre is találunk megoldást.

Múlt évben zajlott az első doktorandusz-kérdőív felvétele: milyen visszajelzéseket kaptak?
Az előző elnökség munkáját dicséri az egyetem doktoranduszait célzó kérdőív összeállítása, az adatfelvétel február közepén fejeződött be. A kérdőívet szerencsére elég nagy arányban töltötték ki, összesen 884 válasz érkezett, ez körülbelül az egyetemen hallgató doktoranduszok 46%-át jelenti. Külön öröm, hogy a nemzetközi hallgatók különösen nagy arányban – a hallgatók körülbelül 59%-a – jeleztek vissza felénk. Bízom abban, hogy a kérdőív sok olyan tapasztalattal gazdagít minket, amely elősegíti a hatékonyabb érdekképviseletet.

Ezekben a hetekben is zajlanak a doktori felvételik több doktori iskolában. Mit tanácsolna a most jelentkezőknek, miért válasszák az ELTE doktori képzéseit?
Egyetemünkön jelenleg 17 doktori iskola működik, melyek számos különböző programot kínálnak a tudomány minden területén. Biztos vagyok abban, hogy bármely hallgató megtalálhatja magának azon programot, amelyben eredményesen folytathatja a tanulmányait. Úgy gondolom, hogy az egyetemen folyó doktori képzések egyik nagy előnye az ELTE-n hagyományosan nagyon erős hallgató-témavezető viszony. Jelenleg is nagyszámú, nemzetközileg elismert oktató kolléga dolgozik egyetemünkön: aki hozzánk jelentkezik, olyan tudással gazdagodhat, amellyel a fokozatszerzést követően eredményesen folytathatja karrierjét mind az akadémiai, mind az ipari szférában.

Szigeti Balázs Endre 2022. április 1-je óta vezeti az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatot.