Hogyan használjuk a Moodle-t csoportmunkához?

Virányi Anita | 2021.10.17.
Hogyan használjuk a Moodle-t csoportmunkához?
Amikor a hallgatóknak csoportonként különböző időpontban vagy tartalommal kell az órán vagy azon kívül dolgozniuk, akkor elkerülhető, hogy csupán emiatt több Moodle felület vagy tevékenységmodul menedzselése legyen szükséges.

Korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy mikor érdemes a hallgatókat egy Moodle-felületen csoportokba sorolni, és hogyan hozhatjuk létre a csoportokat, csoportosításokat. 
Ebben a cikkben azt foglaljuk össze röviden, hogy milyen előnyei és milyen buktatói vannak annak, ha a tartalmakat, a tevékenységeket vagy akár egész szekciókat különböző csoportok számára tesszük elérhetővé egyazon Moodle-felületen belül, valamint azt, hogy milyen főbb lépések vezetnek ennek elkészítéséhez.

Mit érdemes megfontolni a csoportok kialakítása előtt?

Amikor a csoportok alakítását fontolgatjuk, akkor hasznos, ha előbb végiggondoljuk, kikkel, mire és hogyan szeretnénk használni azokat. Ez befolyásolhatja azt, hogy a külön csoportok vagy a látható csoportok alkalmazására lesz-e inkább szükség. Például az alábbi szempontokat érdemes sorra venni:

1. Milyen csoportokról van szó?

Egy csoport lehet például (A) különböző képzési formában tanuló, különböző tanterv szerint haladó, különböző helyen vagy eltérő témában/területen gyakorlatozó hallgatókból álló csapat is, de lehet (B) a fentiek szempontjából egységes évfolyamból pedagógiai céllal alkotott kisebb hallgatói csoport is. Előbbi (A) esetben inkább technikai/szervezési célú a csoportok kezelése, utóbbiban (B) pedig pedagógiai-didaktikai jellegű. Előbbi (A) esetben valószínűleg a csoportoknak nem kell egymással együttműködniük, nem kerül sor közöttük valódi kooperatív munkára. Az utóbbi (B) esetben pedig valószínűleg ez lesz az alapja a csoportok közötti munkának, a csoportok esetleg egymásnak bemutatják munkájukat, vagy együttműködnek az egyes feladatokban egymással.

2. Milyen kurzusban szeretnénk használni?

Nem mellékes az sem, hogy előadás, szeminárium vagy gyakorlat típusú kurzusokban tervezzük a csoportok létrehozását.
Az előadás esetében valószínűleg kevesebb interaktivitást tervezünk, a cél inkább a figyelem felkeltése, fenntartása, a megértés ellenőrzése, esetleg összegzés. Hasznos lehet, ha a csoportok végül láthatják majd egymás eredményeit.
A szeminárium esetében több hallgatói interaktivitással tervezhetünk, személyközpontú oktatási módszereket (pl. megbeszélés, vita, projektmunka, kooperatív csoportmunka) alkalmazhatunk. Itt a cél inkább az együttműködés lehetőségének biztosítása, egy téma több oldalról való körüljárása, egymás munkájának megismerése, saját élmény biztosítása, stb. Szerencsés lehet, ha a munkafolyamat során nem láthatók más csoportok tevékenységei, de végül elérhető a produktum mindenkinek.
A gyakorlat során előfordulhat, hogy a hallgatóknak külső helyszínen végzett gyakorlat megszervezésére és/vagy a gyakorlatról való beszámolásra van szükség. Ekkor – főleg a pedagógusképzésben szervezett kurzusok esetében – fontos lehet az adatvédelem biztosítása pl. egy esetbemutatás során, vagy egy diagnosztikus tevékenységről való beszámoló esetében. Szükséges, hogy ilyenkor csak az adott csoport tagjai számára legyen elérhető a csoport feladata (például azoknak, akik aláírták a titoktartási nyilatkozatot). Nem személyekkel gyakorlatozó hallgatói csoportok esetében ennek kisebb jelentősége van.

3. Milyen tevékenységek, feladatok, számonkérések vannak a kurzusban?

Fontoljuk meg, hogy azok a feladatok, amelyeket a hallgatók az órán vagy azon kívüli hallgatói munka keretében végeznek majd, milyen jellegűek:

 • igénylik-e a szoros, közös munkát a csoporttagoktól?

 • online vagy offline produktum születik-e a feladatok elkészítése során?

 • csoportok közötti együttműködésen alapulnak-e (pl. egymásnak készítenek feladatot; mikrotanításra kerül sor stb.)?

 • egy hallgató végig egy csoport tagja-e, vagy több különböző csoportban is részt kell vennie a munkában?

 • sor kerül-e csoportos számonkérésre?

4. Hogyan szeretnénk a csoportokkal dolgozni?

Az is meghatározó kérdés lehet, hogy a kurzusban online szinkron vagy aszinkron formában dolgozunk-e majd, vagy hibrid oktatási keretek között kerül rá sor, esetleg hagyományos, fizikai jelenléttel szervezett módon történik a csoportmunka. A szinkron és a hibrid módban előtérbe kerülhet az interaktivitás, előnyben részesül ekkor az „egy hallgató-egy csoportban tag” forma, míg a többi esetben nagyobb lehetőség kínálkozik a csoporttagságok többrétű alkalmazására, az „egy hallgató-több csoporttagság” módra.
Mindezeknek az átgondolása szükséges a csoportok kialakításának meghatározásához, de érdemes lehet még előbb azt is figyelembe venni, hogy milyen előnyei lehetnek a csoportok létrehozásának, alkalmazásának.

Milyen előnyei lehetnek a kurzusokban a csoportok alkalmazásának?

Egy kurzusban a hallgatói csoportok kialakításának – az alkalmazott oktatási módszertől és céltól is függően – több előnye is lehet az oktató számára, és megkönnyítheti a tanulási folyamat szervezését, nyomon követését. Ilyen például az, hogy

 • nem kell ugyanazt a tartalmat több különböző Moodle felületen elkészíteni, menedzselni.

 • eltérő határidők alkalmazhatóak a feladatoknál, vizsgáknál.

 • minden csoport a számára érvényes határidőkről lát információt a Moodle rendszerben.

 • megoldható, hogy a csoportok nem látják a többi csoport feladatait, tartalmait, nem tévesztik el azt, mivel kell foglalkozniuk.

 • különböző tanulási útvonalak hozhatók létre az egyes csoportoknak.

 • eltérő csoportonként előfeltételek állíthatók be egy-egy feladat vagy tevékenység elvégzéséhez.

 • az átláthatóbb felületen könnyebben tájékozódnak a hallgatók (és az oktató is) a tennivalóik között.

A kari és szakos szempontok mentén bizonyára még további előnyök is adódhatnak a csoportok használatából fakadóan, ezek akár szubjektív pozitívumok is lehetnek – akár oktatói, akár hallgatói nézőpontból tekintve. Ugyanakkor tisztában kell lenni azzal, hogy nehézségei is lehetnek a csoportok alkalmazásának, amikre fel lehet készülni, vagy amiket el lehet kerülni az alaposabb előkészületekkel.

Milyen buktatói lehetnek a csoportok alkalmazásának?

Azt mondhatjuk, hogy nagyon sok buktatóval nem kell számolni, ha a következő szakaszban olvasható egyszerű, alapvető lépéseket követjük a beállítás során. De mégis van egy-két szempont, amit érdemes szem előtt tartani:

 • A kurzus elején magyarázzuk el a hallgatóknak a csoportban folyó munka kereteit, szempontjait, szabályait! Ne érje váratlanul őket az, ha pl. az egyik hallgató más feladatot, tevékenységet, határidőt lát a Moodle felületen, mint egy másik társa (aki másik csoportban van).

 • Kezdetben törekedjünk az egyszerűbb csoportkezelés alkalmazására, inkább maradjunk meg az „egy hallgató-egy csoporttagság” módnál, amíg egy kis gyakorlatra nem teszünk szert!

 • Ügyeljünk arra, hogy ne maradjon el a beállítások során az adott csoport feladathoz történő hozzárendelése!

 • Nézzük át többször, hogy mindent jól állítottunk-e be!

Hogyan állíthatjuk be a csoportok alkalmazását a gyakorlatban?

A hallgatók csoportba sorolásának menetéről korábbi cikkünkben írtunk. A Moodle rendszerben többféle lehetőség is rendelkezésre állhat az egyszerűtől a bonyolultig arra, hogy a tartalmak és tevékenységek láthatósága, hozzáférhetősége a csoportok számára hogyan legyen kialakítható. Az alábbiakban az ELTE Moodle rendszerének működésére érvényes legegyszerűbb megoldást mutatjuk be.

Miután a csoportokat kialakítottuk, módunk van arra, hogy egy-egy tevékenységhez (pl. fórum, feladat, teszt, műhelymunka, válaszlehetőség modulok) beállítsuk, hogy a kurzusban mindenki, vagy csupán azon belül egy csoport tagjai számára szóló feladat legyen. A hozzárendelést megtehetjük a tevékenység létrehozása során, vagy akár később is beállíthatjuk, egy már korábban létrehozott tevékenységhez tartozóan.
Az alábbi lépések a már létrehozott tevékenységmodul (a példában egy fórum) esetében mutatják be a beállítás menetét, de új tevékenység esetében is ugyanazon a ponton kell ezt megtenni:

 1. A kurzusoldalon az "Adminisztráció" blokkban a "Szerkesztés bekapcsolása" gombra kattintva tegyük szerkeszthetővé az oldalt!

  1. ábra: Szerkesztés bekapcsolása.

   

 2. A tevékenységnél, amit a csoporthoz szeretnénk rendelni, kattintsunk a tevékenység nevének végénél a "Szerkesztés" kék színű linkre!

  2. ábra: Tevékenységmodul szerkesztése.
   

 3. A megjelenő legördülő listában kattintsunk az első lehetőségre, a "Beállítások szerkesztése" opcióra!3. ábra: Beállítások szerkesztése.
   

 4. A megjelenő szerkesztési oldalon görgessünk le az "Elérhetőség korlátozása" szakaszhoz, és kattintsunk rá erre a feliratra! A megjelenő szakaszban kattintsunk a "Korlátozás hozzáadása" feliratú gombra!

  4. ábra: Korlátozás hozzáadása.
   

 5. A következőként látható listában kattintsunk a "Csoport" feliratú gombra!

  5. ábra: Csoportra vonatkozó korlátozás mód kiválasztása.
   

 6. Ezután kiválaszthatjuk a "Választás" feliratú legördülő listára kattintva azt a csoportot, amelyiknek elérhetővé szeretnénk tenni ezt a feladatot. Ugyanitt a "szemecske" alakú ikonra kattintva állíthatjuk be azt, hogy a többi csoport számára leszürkítve látható, de nem kattintható legyen-e ez a feladat, vagy számukra teljesen láthatatlan legyen-e az a kurzusfelületen.

  6. ábra: Csoport kiválasztása a korlátozáshoz.
   

 7. Görgessünk le az oldal aljára, és a "Módosítások mentése és visszatérés a kurzushoz" feliratú piros gombra kattintva mentsük el a beállításokat!

  7. ábra: A beállítások elmentése.


Ha a beállítások során azt választottuk, hogy az adott tevékenység a többi csoport számára látható legyen (de ne tudja azt „használni”), akkor az alábbi módon tűnik fel számukra a kurzusfelületen.

8. ábra: A beállított korlátozás hallgatói nézete.

Ha pedig úgy döntöttünk, hogy ne legyen zavaró és zsúfolt számukra a kurzusfelület és ne is láthassák a másik csoport feladatát és a szemecske ikonnal elrejtettük, akkor a feladatból semmi sem válik láthatóvá a többi csoportnak.
Egy tevékenység elérhetőségének korlátozását később bármikor meg tudjuk változtatni (a 7. lépésnél látható szakasznál), vagy akár törölni is tudjuk (7. lépésnél látható szakasznál, az x-re kattintva), ha az válna szükségessé. A csoportok alkalmazását így mindig a pedagógiai, oktatásszervezési vagy más szempontjaink szerint tudjuk kialakítani vagy átalakítani.