Hogyan készítsünk értékelőtáblát?

Tóth-Mózer Szilvia | 2018.03.09.
Hogyan készítsünk értékelőtáblát?
Arról, hogy mit jelent az értékelőtábla, ebben a cikkünkben írtunk korábban. Az alábbiakban a jó értékelőtábla ismérveit tekintjük át. A Canvas rendszerében fejleszthető értékelőtáblákra vonatkoznak a technikai tippek, de természetesen a rendszertől független, papíralapú értékelőtáblák készítésében is segítséget nyújtanak a következő szempontok. A cikk végén talál néhány olyan szabadon használható példát, amelyet átvehet, átalakíthat és alkalmazhat saját értékelési gyakorlatában, hallgatói számára pedig támpontot adhat egy-egy tevékenység lefolytatása vagy produktum elkészítése esetén.

Értékelőtábla fejlesztésekor tartsuk szem előtt, hogy

 • legalább három kritériumot (sort) alkalmazzunk, ezek legyenek világosak, mérhetőek, ne legyenek egymással átfedésben, ha lehetséges, igazodjanak valamilyen sztenderdhez vagy tanulási célhoz.
 • a kritériumokhoz hosszabb leírást is rendelhetünk, amelyben egyértelműsíthetjük, hogy mit jelentenek. Tehetjük ezt a Canvasban és egy papíralapú értékelőtáblán is.
 • a kritériumokhoz pontszámokat is rendelhetünk, a különböző kritériumokhoz különböző pontokat, így súlyozni tudjuk őket, hogy melyiket mennyire tartjuk fontosnak.
 • legalább három értékelési szintet (oszlopot) különböztessünk meg, amelyekről egyértelműen megállapítható, hogy különböző színvonalú teljesítést feltételeznek.
 • a minőségi különbségek logikus sorrendben következzenek. A Canvas rendszer alapértelmezetten balról jobbra csökkenő sorrendben kínálja fel az eltérő szinteket. A pontokat az egyes szinteken a rendszer megállapítja az összpontszám alapján, de ez tetszőlegesen változtatható, nem szükséges, hogy az egyes szintek között a pontszámok egyenletesen legyenek elosztva, pl. 3-6-9 pont, lehet súlyozni a szinteket így is: 2-5-9.
 • a különböző kritériumokhoz (sorokhoz) különböző számú értékelési szintet rendelhetünk, az egyikhez hármat, a másikhoz akár négyet-ötöt is. Ez azt jelenti egy dokumentumban, hogy a táblázat kialakítása során cellák összevonására kerül sor azoknál a kritériumoknál, ahol kevesebb értékelési szintet adunk meg.
 • a kritériumok és értékelési szintek metszetében álló cellákban leírást adhatunk arról, hogy milyen minőség esetén szerezheti meg a hallgató az adott pontot, mely megoldások felelnek meg a legmagasabb elvárásoknak, melyek elégtelenek, melyek elfogadhatóak/javíthatóak.
 • érthetően fogalmazzunk az értékelési szintek leírásaiban, kerüljük a kétértelmű vagy homályos megfogalmazást, amely nehezíti az értelmezést, és hogy a hallgatók megérthessék az elvárásokat.
 • az értékelőtábla adható szempontsorként egy feladathoz, de irányadó lehet az értékelésben is. Ha a feladatra/produktumra adandó pontokat az értékelőtábla alapján kívánjuk adni, akkor még lényegesebb, hogy valóban tartalmazzon minden olyan szempontot, amit értékelni szeretnénk, és gondoljuk át, hogy a kritériumok egymáshoz képest mennyit érnek pontokban kifejezve.

Nem csak a kész értékelőtáblához, de magához a fejlesztéséhez és a használatához is rendelhetünk bizonyos kritériumokat, például hogy

 • a hallgatók is bevonhatóak a fejlesztésébe, velük közösen is össze lehet állítani az értékelési szempontsort és az értékelési szinteket, ezáltal fejlesztve a tudatosságukat, metakogníciójukat. Ha nem is közösen készítik az értékelőtáblát a hallgatók az oktatóval, megvitathatják az oktató által javasolt értékelőtáblát, mielőtt elfogadják.
 • az értékelőtábla elérhető a hallgatók számára, már akkor, amikor a feladatot megkapják, így előre tudják az értékelés szempontjait. Kevésbé jó megoldás, ha csak a beadott feladat értékelésénél szembesülnek vele, de még mindig jobb, mint ha nem is ismerik egyáltalán az értékelés szempontjait.

Adaptálható értékelőtáblák:

értékelőtábla szakirodalom feldolgozására szolgáló prezentációhoz

értékelőtábla prezentációhoz (kiselőadáshoz)

értékelőtábla gondolattérképhez

értékelőtábla plakáthoz

értékelőtábla infografikához

értékelőtábla szócikkhez

értékelőtábla fórumbeszélgetéshez

értékelőtábla podcasthez

értékelőtábla kilépőkártyához

értékelőtábla óratervhez

értékelőtábla kurzusértékelő reflexióhoz