Értékelőtáblák - a minőségi kritériumok meghatározása

Tóth-Mózer Szilvia | 2017.04.20.
Értékelőtáblák - a minőségi kritériumok meghatározása
Annak megtervezése, hogy milyen módon értékeljük a hallgatók tudását a kurzus végén, sok előnnyel jár. Érdemes arra is gondolni, hogy a tanulási célok teljesülésének ellenőrzése az értékelés.

Például egy olyan kurzusban, ahol a kitűzött tanulási célok között szerepelt félév elején a kritikus gondolkodás fejlesztése és a megszerzett ismeretek és készségek valós kontextusban történő alkalmazása, de az értékelés csak többszörös választásos feladatok megoldásán alapul, nem biztos, hogy az értékeléssel a célok teljesülése mérhető. A tanulási eredmények nyomon követéséről a Canvas LMS rendszerben itt írtunk.

Az értékelőtábla előnyei

Az értékelőtáblák abban vannak az oktatók és a hallgatók segítségére, hogy az egyes tanulási tevékenységekhez, feladatokhoz, beadandókhoz értékelési kritériumokat és szinteket határoznak meg, ezekhez súlyokat és pontszámokat rendelnek, és az értékelőtábla megfelelő celláiba való kattintással elkészíthető a cizellált visszajelzés - mindegy, hogy formatív értékelésről vagy már a szummatív értékelésről van szó. Az értékelőeszköz kidolgozása, a kritériumok és a szintek kidolgozása, ezekhez pontszámok rendelése kezdetben időigényes feladat, azonban a befektetett munka az értékelés során hamar megtérül. A hallgató nem csak jegyet vagy pontszámot lát, hanem részletes kiértékelést kap arról, hogy milyen szempontok mentén lehetne még javítani a munkán és milyen szempontok alapján volt megfelelő vagy egyenesen kiemelkedő. Az értékelőtábla mellett természetesen személyre szóló megjegyzéseket is lehet hagyni, ha további magyarázatra szorulna valami.

Az értékelőtábla felépítése

Egy végtelenül leegyszerűsített értékelőtábla például egy esszé esetében két szempontra épít: a tartalomra és a nyelvi minőségre. A két szempont azonban tovább bontható, a tartalomnál figyelembe vehető a szöveg felépítése, felhasznált források integrálásának szintje, az érveléstechnika stb. Minden egyes szempont külön sort képez a táblázatban, a szintek pedig az oszlopok fejlécében szerepelnek. A szempontok és a szintek metszetében szöveges kifejtést alkalmazhatunk. Ha papír alapon az oszlop tetején jelöljük a szinteket, azoknak is lehet a hagyományos számjegyek helyett szöveges címkéje, az értékelőtábla tartalmától függően például az alábbiak:

  • Igényes, Kompetens, Még nem kompetens

  • Példaértékű, Szakszerű, Középszerű, Elfogadhatatlan
  • Profi, Haladó, Középhaladó, Kezdő
  • Túlteljesíti az elvárásokat, Megfelel az elvárásoknak, Nem teljesíti az elvárásokat
  • Tökéletes, Átlagos, Fejleszthető, Belépő

Értékelőtábla gyakorlatilag minden feladathoz készíthető és rendelhető, mindegy, hogy szóbeli produkcióról, multimédiás produktumról, kézműves termékről, műalkotásról, kutatási projektről, szövegértésről, matematikai feladatokról vagy együttműködési készségről van szó.

A Canvasban nem kell, hogy minden szempontnál azonos szint legyen, ha úgy gondoljuk, egyik kritériumnál csak megfelelt és nem értékelhető szint lesz, míg a másiknál akár 5 különböző értékelési szint. A pontszámok elosztására automatikusan ad egy javaslatot a rendszer, például ha 10 pontot lehet kapni és 4 szint van, akkor a rendszer megállapíthat automatikusan 0, 3, 6 és 10 pontokat, de oktatóként tetszőlegesen átírhatjuk ezeket, például a valamivel arányosabb 10, 7, 5, 3 pontokra, vagy ha szükségét érezzük, betehetünk még egy szintet a 0-ának, a nem értékelhető munkák esetén. A pontszámok összeadásával nem kell többet foglalkozni: értékelésnél csak rákattintunk a megfelelő cellára, a rendszer pedig összeadja őket, ha az értékelőtábla szerkesztésénél bejelöltük az Értékelőtábla használata a feladat értékeléséhez szövegrész előtti jelölőnégyzetet. Ha a Gyorsértékelőben végigkattintjuk a cellákat és mégsem válik értékeltté a feladat, gyanakodhatunk, hogy ez a pipa hiányzik. Ekkor vissza kell térni a feladathoz és a feladatleírás alatt az értékelőtábla szerkesztését (ceruza ikon) kell választani.

Az értékelőtábla mint ellenőrzőlista

A Canvasban az értékelőtáblában nem csak hogy nem kell minden kritériumnál azonos számú szintet beállítani, egyáltalán nem is szükséges a kritériumoknál szinteket meghatározni. A sor végén lehet döntést hozni, hány pontot érjen egy-egy kritérium, és be lehet jelölni, hogy a cellákba írt magyarázat helyett a Szabad szöveges értékelések írása a hallgatók számára lehetőséget választjuk. Ebben az esetben a szöveges megjegyzéseket nem ömlesztve kell írnunk kommentben, hanem szempontonként szét lehet tagolni őket.

A hallgatókat viszont kell figyelmeztetni arra, ne csak a pontszámot nézzék az Értékelések menüpont alatt, hanem nyissák le az értékelőtábla ikonra kattintva a részleteket is.

A Canvas LMS rendszer működéséről további információkat tudhat meg a Canvas kézikönyvből, a Gyakran Ismételt Kérdések listájából, valamint képzéseinken.