Hogyan kezdődik a tanév az ELTE-n?

2021.08.31.
Hogyan kezdődik a tanév az ELTE-n?
Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület augusztus 30-án új tájékoztatóban foglalta össze a 2021/2022-es tanévre irányadó kötelezettségeket és tudnivalókat.

Az Egyetem a tanévet főszabályként jelenléti oktatással kezdi. A kurzusok ettől eltérő oktatásszervezési módjának meghatározása (tehát például a hibrid oktatás vagy az online oktatás engedélyezése) a kar dékánja által kiadott eljárásrend szerint történik.

A negyedik hullám felfelé ívelő szakaszára tekintettel a közösségi helyiségekben (különösen a tantermekben, ügyfélfogadási helyiségekben, folyosókon) az orrot és szájat eltakaró maszk használata mindenki számára kötelező. Ez alól csak az előadást/szemináriumot/gyakorlati órát tartó oktató képez kivételt. A járvány alakulásától függetlenül folyamatosan meg kell tartani az alapvető egészségügyi szabályokat. Az Egyetem épületeit, létesítményeit, tanóráit kizárólag egészséges, a koronavírus-megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.

Alapvető elvárás a beoltottság

Az Egyetem valamennyi egyetemi polgártól elvárja, hogy oltassa be magát a koronavírus elleni védőoltással. Ezt az elvárást indokolja az egyetemi közösség, magunk és családtagjaink, tágabb környezetünk iránti felelősség.

Ahogy arra korábban is figyelmeztettek, a beoltottság hiánya nem mentesíti az egyetemi polgárokat a kötelezettségeik teljesítése alól. Így önmagában erre hivatkozással nem biztosítható számukra távollét, nem igazolható hiányzás vagy más kötelezettségeik alóli felmentés.

Az egyetemi rendezvényekre a jogszabályi előírások vonatkoznak. Jelenleg hatályos szabályok szerint: zenés-táncos rendezvényen vagy zárt térben szervezett egyéb rendezvényen csak koronavírus ellen védett személy vehet részt. Nem számít viszont rendezvénynek a hallgatók számára tanórán kívül szervezett olyan program, amely az egyetemi tanulmányok elsajátítását, az egyetemi életbe beilleszkedést segíti elő (de nem zenés-táncos esemény).

A hallgatói ügyintézés személyes jelenléttel és online módon is lehetséges. A testületi ülések továbbra is szervezhetők online módon, különösen, ha a résztvevők több, fizikailag egymástól távoli egyetemi telephelyen működnek. Az Egyetemen az elektronikus ügyintézés folyamatosan fennmarad. Valamennyi egyetemi szolgáltatás (pl. könyvtárak, sportpályák) elérhető a szokásos rend szerint.

A JOKT teljes tájékoztatója itt található.
A tanév rendjét ide kattintva érheti el.
A koronavírussal kapcsolatos összes anyagunk itt olvasható.