Koronavírus tájékoztató (frissítés: 03.03.)

2022.03.03.
Koronavírus tájékoztató (frissítés: 03.03.) EN
Folyamatosan bővülő cikkünkből az Egyetem intézkedéseiről és egyéb közleményekről informálódhat.

Legfrissebb információk

2022. március 3.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület a Kormány bejelentésének megfelelően döntött a maszkviselési kötelezettség megszüntetéséről, a rendezvénykorlátozások feloldásáról és a kötelező oltásfelvétel igazolásáról. Jelen tájékoztatóban foglalt szabályok a 77/2022. (III.4.) Kormányrendelet értelmében március 7-től alkalmazandók.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2022. március 3-i TÁJÉKOZTATÓJA

2022. február 17.

Értékelve az egyetemi közösségből származó információkat és a népegészségügyi szolgálat által közzétett adatokat, az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület döntése alapján az Egyetem 2022. február 28-tól jelenléti oktatással folytatja a 2021/22-es tanév tavaszi félévét.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2022. február 17-i TÁJÉKOZTATÓJA

2022. január 20.

Tekintettel a koronavírus-járvány ötödik hullámára, a magas egészségügyi kockázatú egyetemi polgárok védelmére, az oktatás és tanulás folyamatosságához fűződő érdekre és a nagyszámú hiányzások megelőzésére az Egyetem a 2021/22-es tanév tavaszi félévét online oktatással indítja el. Amennyiben a járványhelyzet megengedi, legkorábban 3 hét elteltével az Egyetem jelenléti oktatásra tér át. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület a 2021/2022-es tanév tavaszi félévére vonatkozóan ideiglenes sajátos tanulmányi és vizsgaszabályokat (TVSZ) alkot, megtartva a korábban bevezetett dékáni mérlegelés lehetőségét.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2022. január 20-i TÁJÉKOZTATÓJA (hatályos: 2022. január 21.)

2021. november 10.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület a november 10-én kiadott tájékoztatójában ismerteti az egyetemi polgárok járványérintettségét monitorozó heti felmérések főbb trendjeit és azok alapján a félév sikeres zárásának elősegítésére átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozást (TVSZ) ad ki. A TVSZ két új eszközt vezet be a járvány terjedésének kezelésére: a dékán eltérhet a félévre megállapított oktatásszervezési módtól egyes kurzusok esetében; ezen kívül új szabályok vonatkoznak a hallgatói hiányzások kezelésének módjára is.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2021. november 10-i TÁJÉKOZTATÓJA (hatályos: 2021. november 11.)

2021. november 3.

Magyarország Kormánya 2021. október 28-án megalkotta az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendeletet, amely a koronavírus elleni védőoltás kötelező felvételét írja elő a hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményekben, így Egyetemünkön is. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület új tájékoztatóban foglalta össze az egyetemi polgároknak a koronavírus elleni védőoltás kötelező felvételével kapcsolatos kötelezettségeit. Az Egyetem valamennyi foglalkoztatottja – ha eddig nem tette meg – köteles felvenni a koronavírus elleni védőoltást és azt igazolni 2021. december 15-ig. A részletszabályokról és kivételekről tájékoztat az alábbi dokumentum.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2021. november 3-i TÁJÉKOZTATÓJA (hatályos: 2021. november 4.)

Közérthetően az oltásokról
Ide kattintva
bővebben tájékozódhat a vakcinák fontosságáról, működéséről és hatásáról.

Korábbi frissítések

2021. augusztus 30.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület augusztus 30-án új tájékoztatóban foglalta össze a 2021/2022-es tanévre irányadó kötelezettségeket és tudnivalókat. Az Egyetem a tanévet főszabályként jelenléti oktatással kezdi. A kurzusok oktatásszervezési módjának meghatározása a kar dékánja által kiadott eljárásrend szerint történik. Ahogy arra korábban is figyelmeztettek, a beoltottság hiánya nem mentesíti az egyetemi polgárokat a kötelezettségeik teljesítése alól.

A negyedik hullám felfelé ívelő szakaszára tekintettel a közösségi helyiségekben (különösen a tantermekben, ügyfélfogadási helyiségekben, folyosókon) az orrot és szájat eltakaró maszk használata mindenki számára kötelező, ez alól csak az oktató képez kivételt. A járvány alakulásától függetlenül folyamatosan meg kell tartani az alapvető egészségügyi szabályokat. Az Egyetem valamennyi egyetemi polgártól elvárja, hogy oltassa be magát a koronavírus elleni védőoltással.

A tájékoztató ezen kívül kitér többek között az egyetemi rendezvényekre, a hallgatói ügyintézésre, a testületi ülésekre, az elektronikus ügyintézésre, a kollégiumokra és minden egyetemi szolgáltatásra is.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2021. augusztus 30-i TÁJÉKOZTATÓJA

Ágazati ajánlás a 2021/2022-es tanév veszélyhelyzet idején történő megkezdéséhez (ITM)

2021. június 30.

A veszélyhelyzet ideje alatt a nyelvvizsga letétele alóli mentességről szóló 350/2021. (VI. 24.) Korm. rendeletre és a felsőoktatási intézmény diplomaátadó és tisztavató rendezvénye veszélyhelyzet idején történő megtartásának szabályairól szóló 351/2021. (VI. 24.) Korm. rendeletre tekintettel a JOKT a diplomaátadó rendezvényekre vonatkozóan az alábbiak szerint módosítja a 2021. június 3-án kiadott Tájékoztatóját:

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2021. június 30-i TÁJÉKOZTATÓJA

2021. június 3.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület (JOKT) június 3-i dokumentumában összefoglalja mindazokat az új kötelezettségeket és felhívásokat, amelyek a 2020/21-es tanév tavaszi félévének befejezésével és a 2021/22-es tanév előkészítésével kapcsolatban az egyetemi polgárokat érintik. 

A változtatások az óvatos nyitás jegyében történnek. A dékán dönthet úgy, hogy a kar az évzáró, diplomaosztó ünnepséget jelenléttel szervezi, amelyen mindenki csak védettségi igazolvány (plasztikkártya vagy telefonos applikáció) birtokában és előzetes bemutatása mellett vehet részt. A doktori avatást az avatandók, az egyetemvezetés és a szervezők személyes jelenlétével szervezik, a vendégek online követhetik. A Quaestura 2021. június 14-től előzetes időpontfoglalás mellett már személyes ügyfélforgalmat is bonyolít a központi ügyfélszolgálaton. Bővült és változott a kollégiumokkal kapcsolatos szövegrész is. 

A maszk használata ugyanakkor a zárt légterű közösségi terekben továbbra is kötelező, ez alól nem mentesít a védettségi igazolvány. Az Egyetemen az elektronikus ügyintézés folyamatosan fennmarad, az egyetemi testületek is online módon szervezik működésüket és döntéshozatalukat.

A 2021/22-es tanévet az Egyetem fizikai jelenléttel kívánja megkezdeni, a személyes tudásátadás elsődlegességét fenntartva ugyanakkor meg kívánja őrizni a digitális oktatás egyes jól bevált formáit, ezért az online és hibrid megoldásokat át fogja emelni a normál működési rendbe. 

2021 nyarára – a jelenlegi prognózisok alapján – gólyatáborokkal készül az ELTE, melyek biztonságos megszervezését fokozott körültekintéssel és óvatossággal kívánja biztosítani. Szervezőként és vendégként is csak védettségi igazolvánnyal rendelkező személy jelenhet meg a gólyatáborokban.

A JOKT valamennyi egyetemi polgár számára nyomatékosan ajánlja, hogy éljen a védőoltás lehetőségével, mivel a járvány elleni védelem központi eleme a védőoltásból származó védettség, mely a legnagyobb mértékben óvni képes a fertőzéstől és a megfertőződéstől egyaránt. Felhívják az egyetemi polgárok figyelmét arra, hogy a 2021/22-es tanév első félévétől az oltási védettség hiánya önmagában nem fogja feljogosítani a hallgatókat a távolléti oktatási lehetőséget biztosító kivételes tanulmányi rendre, a munkavállalókat az otthoni munkavégzésre. Valamennyi középiskolásnak, felvételizőnek is ajánlják a védőoltást.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2021. június 3-i TÁJÉKOZTATÓJA

2021. május 10.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület május 10-i dokumentumában összefoglalja mindazokat az új kötelezettségeket és felhívásokat, amelyek a 2020/21-es tanév tavaszi félévének befejezésével kapcsolatban az egyetemi polgárokat érintik. A félévet a távolléti oktatás és számonkérés szabályai szerint kell folytatni és befejezni. A hallgatók személyes jelenlétével nem szervezhető számonkérés. Az ettől való eltéréshez dékáni vagy igazgatói engedély szükséges. Továbbra is fennmaradnak az online működéssel kapcsolatos szabályok és lehetőségek. Változatlanul érvényben vannak a járványügyi védekezés megszokottá vált keretei (maszk, távolságtartás stb.). A JOKT valamennyi egyetemi polgár számára ajánlja, hogy éljen a védőoltás lehetőségével. A 2021/22-es tanévet az Egyetem fizikai jelenléttel kívánja megkezdeni.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2021. május 10-i TÁJÉKOZTATÓJA
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére szóló átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozás (hatályos: 2021. május 10.)

Tisztelt egyetemi polgár!

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület kéri, hogy minden héten csütörtök estig töltse ki az egyetem anonim COVID-kérdőívét, amely szükséges az ágazati döntéshozatal előkészítéséhez és az Operatív Törzs intézkedéseinek megalapozásához. A bejelentést ide kattintva teheti meg. Fontos, hogy akkor is kitöltse a kérdőívet, ha nem érintett a járványban. Köszönjük!

Bővebb információ

2021. március 24.

Az ELTE JOKT kiegészíti az online és hibrid oktatásra vonatkozó tanulmányi és vizsgaszabályzatot, lehetőséget adva a folyó tavaszi félév egyes kurzusainak átszervezésére. Az online oktatás – a hallgatók visszajelzése alapján is – sikeresen működik a hosszan elhúzódó járványhelyzetben. Azonban ellehetetlenült több, csak fizikai jelenléttel megszerezhető kompetencia átadása, amely a megfelelő színvonalú tudáshoz, a minőségi oklevél kibocsátásához elengedhetetlen. Az ilyen kurzusokat akár a szorgalmi időszakon túlra is át lehet szervezni. A dékán – a hallgatói önkormányzat egyetértésével – ítéli meg a jelenléthez kötött kurzus időbeli átszervezésének indokoltságát, feltételeit, és megfelelő időben értesíti az érintett hallgatókat és oktatókat.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére szóló átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozás (hatályos: 2021. március 24.)

2021. március 4.

A március 4-én közölt kormányzati szabályok alapján a JOKT módosítja a 2021. február 4-én kiadott tájékoztatóját, megerősíti a távolléti oktatás általános kötelezettségét, azzal kiegészítve, hogy a jelenléti oktatásra egyedi miniszteri engedéllyel rendelkező kurzusok is csak távolléti formában tarthatók meg. A szakmai gyakorlatok jelenléttel akkor folytathatók, ha azt a gyakorló hely szabályai kifejezetten lehetővé teszik. Az Egyetem sportlétesítményeiben szabadidős sport nem űzhető. Az Egyetem közgyűjteményei, szabadtéri kiállítóhelyek, kertek nem látogathatók. A folyamatos működés fenntartásának követelménye mellett a munkahelyi vezetők széles körben engedélyezhetnek otthoni munkavégzést. Az Egyetemen az elektronikus ügyintézés folyamatosan fennmarad.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2021. március 4-i TÁJÉKOZTATÓJA

2021. február 4.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 2021. február 4-én, a tavaszi félév kezdetén újabb tájékoztatót adott ki a koronavírus járvány második hullámának terjedése miatti veszélyhelyzetben az egyetemi polgárok kötelességeiről és a rájuk vonatkozó szabályokról, amelyben továbbra is fenntartja a korábbi, november 12-i tájékoztató rendelkezéseit. Az Egyetem a 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterét távolléti oktatással kezdi meg, és azt az ellenkező rendelkezésig fenntartja. Egyúttal bízik benne, hogy a járvány terjedése tartósan olyan kedvező fordulatot vesz, hogy a félév során hibrid oktatásra tud majd átállni.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2021. február 4-i TÁJÉKOZTATÓJA
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére szóló átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozás (hatályos: 2021. február 8.)

2020. november 12.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 2020. november 12-én újabb tájékoztatót adott ki a koronavírus járvány második hullámának terjedése miatti veszélyhelyzetben az egyetemi polgárok kötelességeiről és a rájuk vonatkozó szabályokról.

Az Egyetem a 2020/21-es tanév őszi szemeszterére korábban elrendelt hibrid oktatásról távolléti oktatásra áll át. Ennek alapján valamennyi kurzust távolléti oktatás formájában kell megtartani. A hallgatók személyes jelenlétével nem szervezhető számonkérés. A 2020/21. tanév őszi szemeszter vizsgaidőszakára úgy kell felkészülni, hogy valamennyi számonkérés csak online formában tartható meg. Ugyanakkor valamennyi egyéni, csoportos, projekt jellegű vagy intézményesített keretek között zajló kutatási és harmadik missziós tevékenység a kutatás jellegének, ütemtervének megfelelően folytatandó. A tudományos, oktatási és szakmai rendezvények csak online szervezhetők és tarthatók. 

A kollégiumot a digitális átállás miatt elhagyó hallgatóknak legkésőbb 2020. november 16-án 16 óráig kell kiköltözniük. Külföldi, külhoni hallgatók külön engedély nélkül maradhatnak a kollégiumokban. Rajtuk kívül külön engedéllyel maradhatnak azok a hallgatók, akik azt alapos okot megjelölve kérik. Az egyedi engedélyről a kollégium igazgatója dönt.

A távolléti oktatás idején az Egyetem üzemszerű működése folyamatos. Így minden oktató, kutató, tanár, munkatárs munkavégzésre köteles. A munkavégzés helye akkor lehet otthoni, ha azt a feladatok maradéktalan ellátása megengedi. Továbbra is fennmarad az elektronikus ügyintézés az Egyetemen.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. november 12-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. október 22.

Az ELTE JOKT a hibrid oktatásra vonatkozóan, 2020. szeptember 7-én alkotott ideiglenes sajátos tanulmányi és vizsgaszabályokat (TVSZ) az alábbi tájékoztatóban kiegészíti a számonkérésekkel kapcsolatos részletesebb szabályokkal:

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. október 22-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. október 12.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. október 12-i TÁJÉKOZTATÓJA
Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. október 12-i TÁJÉKOZTATÓJA (a COVID-19 betegségből vagy karanténból visszatérők számára)

2020. szeptember 7.

A tájékoztató a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterével kapcsolatos tudnivalókat, kötelezettségeket és felhívásokat tartalmazza. Az Egyetemet nem látogathatja, aki koronavírussal fertőzött, a koronavírusos megbetegedés tüneteit mutatja, vagy az elmúlt 10 napban ilyennel kapcsolatba került. A személyi higiéné követelményeinek betartása (gyakori kézfertőtlenítés, köhögési etikett, távolságtartás) az Egyetem minden polgára számára kötelező. Az Egyetemen belül zárt térben, illetve az egyetemi szabadtéri rendezvényeken a maszk szabályszerű használata kötelező, az orrot és a szájat egyaránt takarva.

Az Egyetem a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterére hibrid oktatással készült a JOKT 2020. július 29-én kiadott Tájékoztatójában leírt elvek, szempontok érvényesítésével. A hibrid oktatásban az órák főszabály szerint fizikai jelenléttel, más kurzusok viszont online valósulnak meg. Az őszi szünetre és a vizsgaidőszakra – ellenkező rendelkezésig – a korábban kihirdetett tanév rendje szerint kerül sor.

Fennmarad az elektronikus ügyintézés az Egyetemen. Az általános részvételi korlátok keretei között a tudományos, oktatási és szakmai rendezvények szervezése és az azokon való részvétel megengedett. Az adminisztrációban dolgozó munkatársak munkairányítójukkal megállapodást köthetnek az otthoni munkavégzésről.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. szeptember 7-i TÁJÉKOZTATÓJA
Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai (hatályos: 2020. július 30. napjától, kiegészítés hatályos: 2020. szeptember 12. napjától)

2020. szeptember 1.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora

  • az Egyetem feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakításáról;
  • a személyes közreműködést igénylő tanórák látogatásáról, szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósításáról;
  • a számonkérés, beszámolás rendjéről, valamint
  • a tanévnyitók, gólyatáborok, illetve egyéb rendezvények megtartásáról

az alábbi utasításban rendelkezik:

6/2020. (IX. 1.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem járványügyi készültséget kezelő intézkedési tervéről (hatályos: 2020. szeptember 2. napjától – hatályon kívül: 2020. november 13. napjától)

2020. július 29.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 2020. július 29-én tájékoztatást adott ki a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterének előkészítésével kapcsolatban. Az Egyetem hibrid oktatásra készül, így az órák főszabály szerint fizikai jelenléttel valósulnak meg, de bizonyos kurzusokat online formában fognak megtartani. Az Egyetem épületeiben és közösségben az orrot és szájat takaró maszk (esetleg sál, kendő) viselete kötelező, ügyelni kell a távolságtartás szabályaira. Gólyatáborok helyett orientációs napot tartanak a karok. 2020. augusztus 24-i hatállyal megszűnik az általános távolsági munkavégzés joga és kötelezettsége az ELTE-n. Az Egyetem – hallgatói védelmében – a kollégiumi együttélés kereteiben is megtartja az általános távolságtartási szabályokat.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. július 29-i TÁJÉKOZTATÓJA
Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai (hatályos: 2020. július 30. napjától)

2020. június 10.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. június 10-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. május 18.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 2020. május 18-ai hatállyal megerősíti, hogy a március 23-án kiadott TÁJÉKOZTATÓ szerinti kötelezettségek és felhívások hatályban vannak. A hallgatók intézménylátogatási tilalma fennmarad, a beszámoltatásokat (vizsgák, záróvizsgák stb.) az átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozás szerint online kell megszervezni és lebonyolítani. Az otthoni munkavégzés a szakterület jellegzetességeihez igazodóan a továbbiakban is széles körben megengedett. Azoknak a munkatársaknak, akiknek a munkahelyi megjelenése nem nélkülözhető, be kell tartaniuk a járványügyi védekezés szabályait (védőtávolság, a forgalmas helyeken maszk, szellőztetés stb.).

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. május 18-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. május 8.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. május 8-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. április 22.

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelettel kapcsolatban a fenntartótól kapott tájékoztatás alapján a JOKT az alábbi rendelkezéseket hozza a felvételi eljárás és a számonkérések távolléti megtartásáról

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. április 22-i KÖZLEMÉNYE
A KÖZLEMÉNY melléklete (a távolléti oktatásra vonatkozó tanulmányi és vizsgaszabályozás kiegészítése)

2020. április 15.

A húsvéti ünnepek alatt megjelent 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet egyes rendelkezései érintik a felsőoktatási intézményekben lebonyolítandó záróvizsgák és felvételi vizsgák kérdését is. A JOKT a fenntartóhoz fordul a hivatkozott jogszabályban megfogalmazott, a záróvizsgák megszervezésével összefüggő egyes kérdések tisztázása iránt, és további rendelkezéseket a fenntartó álláspontjának ismeretében hoz.
A JOKT nyomatékosan felhívja a Karokat, hogy ellenkező rendelkezésig folytassák a záróvizsgák online lebonyolításának előkészítését, annak módszertanának kidolgozását, tesztelését, és az online vizsgáztatás lehetőségének mielőbbi megteremtését.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. április 15-i KÖZLEMÉNYE

2020. március 23.

A koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetben a távolléti oktatással, az elektronikus ügyintézéssel, továbbá az otthoni munkavégzéssel és a működtetés elektronikus útra terelésével kapcsolatos gyakorlati információkat a Digitális ügymenet menüpontban gyűjtjük és adjuk közre. Itt megtalálható a távolléti oktatásra vonatkozó átmeneti tanulmányi és vizsgaszabályzat is.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 23-i TÁJÉKOZTATÓJA

Borhy László rektor üzenete

2020. március 15.

Az  ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete a munkatársaknak szóló üzenetet adott ki, amelyet az tett szükségessé, hogy az új koronavírus járványos terjedésének lassítása érdekében radikálisan csökkenteni kell a személyes találkozások számát. Ezért az Egyetem munkájában egyszerre teremti meg a távolléti oktatás feltételeit – nemcsak az egyetemi, hanem a közoktatásban is –, és a működési folyamatait is megváltoztatja, hogy a személyes jelenlétet a legkisebbre szorítsa.

A teljes szöveg itt olvasható.

2020. március 13.

Az új tájékoztató kiadását a Magyarország Kormánya által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet, a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló kormányrendelet megjelenése, valamint a fenntartó által elrendelt intézkedések végrehajtása tette szükségessé. Egységes szerkezetben magában foglalja a március 9-én kiadott felhívás és a március 11-i tájékoztató intézkedéseinek frissített (kiegészített és pontosított) listáját, valamint a hazai és nemzetközi járványügyi helyzet miatt szükségessé vált új intézkedéseket.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 13-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. március 11.

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én veszélyhelyzetet rendelt el, a felsőoktatást érintő intézkedések a fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztériummal egyeztetve születtek meg. Az ELTE rektora 2020. március 12–13. napokra a hallgatók számára rektori szünetet rendel el. Valamennyi hallgatót távolmaradási kötelezettség terhel 2020. március 12-től visszavonásig. A magyar hallgatóknak a kollégiumi tartózkodási helyükről otthonukba kell távozniuk. (A nemzetközi és külhoni hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett.) A hallgatók tavaszi szünete a tanév rendjében meghatározott időtartamot megváltoztatva 2020. március 16–22. között lesz. Az ELTE egésze 2020. március 23-tól az ellenkező rendelkezésig távolléti oktatásra áll át. A hallgató személyes jelenlétét igénylő oktatás kivételével az egyetem működése az elrendelt rektori szünet és a tavaszi szünet alatt, valamint azt követően is fennmarad, vagyis az oktatók, kutatók és az adminisztráció munkatársai számára a munkavégzési kötelezettség nem változik. Részletek az alábbi dokumentumban.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 11-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. március 9.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az ELTE 3/2020. (II. 28.) rektori-kancellári együttes utasítással létrehozott ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület az utasításban kapott felhatalmazás alapján az alább letölthető TÁJÉKOZTATÓ dokumentumban összefoglalja mindazokat a kötelezettségeket és felhívásokat, amelyek az új típusú koronavírus járványának terjedése és Magyarországon történt igazolt megjelenése miatt valamennyi ELTE egyetemi polgár számára kötelezően betartandók és figyelembe veendők.

A TÁJÉKOZTATÓ egységes szerkezetben magában foglalja a korábban kiadott felhívás (2020. március 5.) intézkedéseinek frissített (kiegészített és pontosított) listáját, valamint a hazai és nemzetközi járványügyi helyzet miatt szükségessé vált új intézkedéseket. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület a TÁJÉKOZTATÓT a járványügyi helyzet alakulásától függően folyamatosan frissíti. A TÁJÉKOZTATÓ aktuális állapota és annak a részletkérdésekre kiterjedő magyarázata az alábbi linken nyomonkövethető.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 9-i TÁJÉKOZTATÓJA

Rövid összefoglaló közlemény

2020. március 5.

Tekintettel arra, hogy 2020. március 4-én igazoltan Magyarországon is megjelent az új koronavírus, az ELTE 3/2020. (II. 28.) rektori-kancellári együttes utasítással létrehozott Járványügyi Operatív Koordináló Testület az utasításban kapott felhatalmazás alapján az alábbi linken elérhető rendelkezéseket hozta.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 5-i felhívása

2020. február 28.

Február 28-án az új koronavírus járvánnyal összefüggő feladatok koordinálására az ELTE létrehozta a a 7 tagból és egy tanácsadóból álló Járványügyi Operatív Koordináló Testületet (JOKT). A testület elérhetőségén a dékánok és szervezeti egység-, valamint hallgatói önkormányzati vezetők jelezhetik az új koronavírus járvánnyal összefüggő kérdéseiket, javaslataikat. Mint a február 29-én hatályba lépő rektori-kancellári együttes utasítás közli, az ELTE dolgozói és hallgatói, valamint az ELTE feladatellátásában közreműködő további személyek kötelesek figyelemmel kísérni a www.elte.hu honlapon közzétett információkat.

3/2020. (II. 28.) rektori-kancellári együttes utasítás az új koronavírus terjedésével összefüggő egyetemi intézkedésekről (hatályos: 2020.02.29. napjától)

2020. február 26.

Az Egyetem február 26-án kelt körlevelében az Észak-Olaszországból hazatérő munkatársakat és hallgatókat, illetve vendégeket is kéthetes önkéntes távolmaradásra szólította fel az egyetemi közösségtől. Felszólította azokat, akik Kínából, Olaszországból vagy más fertőzési gócpontokból érkeznek, a betegség gyanúja esetén haladéktalanul forduljanak orvoshoz. Felajánlotta az ELTE foglalkozás-egészségügyi orvosának tanácsadói segítségét is a további teendőkre nézve. Ezúton is nyomatékosan kért mindenkit, hogy saját maga és környezete egészsége érdekében kövesse a tisztiorvosi szolgálat utasításait, utazás előtt pedig érdeklődjön a Külügyminisztérium konzuli szolgálatán. Az általános higiéniai szabályok megtartására, valamint a gyakori alapos kézmosás szükségességére ezúttal is felhívta a figyelmet.

Február 26-i körlevél

2020. január 29.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020. január 29-én intézkedett az új koronavírus okozta megbetegedések megelőzése érdekében. Tájékoztatásában kérte az egyetem munkatársait és hallgatóit, hogy kísérjék figyelemmel a WHO és a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait, tartsák be azokat az általános higiéniai, a gyakori kézmosásra vonatkozó és egyéb szabályokat, amelyek révén csökkenhet egy esetleges járvány lehetősége. Kínából hazatérő munkatársait és hallgatóit kéthetes távollétre kérte, amelyet az Egyetem igazol.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tájékoztatása a szezonális influenzavírus és a koronavírus okozta megbetegedések megelőzése érdekében.


További információk, felhívások

kormányrendelet

koronavirus.gov.hu

További szervezetek tájékoztatói

A helyes kézmosás 6 lépése (Budapest Főváros Kormányhivatala, WHO)

Az alkoholos kézbedörzsölés menete (az Országos Tisztiorvosi Hivatal által kiadott tájékoztató)


Koronavírussal kapcsolatos cikkeink, tájékoztatóink