Koronavírus tájékoztató (frissítés: 06.10.)

2020.06.10.
Koronavírus tájékoztató (frissítés: 06.10.) EN
Folyamatosan bővülő cikkünkből az Egyetem intézkedéseiről és egyéb közleményekről informálódhat.

Legfrissebb információk

2020. június 10.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. június 10-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. május 18.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 2020. május 18-ai hatállyal megerősíti, hogy a március 23-án kiadott TÁJÉKOZTATÓ szerinti kötelezettségek és felhívások hatályban vannak. A hallgatók intézménylátogatási tilalma fennmarad, a beszámoltatásokat (vizsgák, záróvizsgák stb.) az átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozás szerint online kell megszervezni és lebonyolítani. Az otthoni munkavégzés a szakterület jellegzetességeihez igazodóan a továbbiakban is széles körben megengedett. Azoknak a munkatársaknak, akiknek a munkahelyi megjelenése nem nélkülözhető, be kell tartaniuk a járványügyi védekezés szabályait (védőtávolság, a forgalmas helyeken maszk, szellőztetés stb.).

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. május 18-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. május 8.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. május 8-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. április 22.

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelettel kapcsolatban a fenntartótól kapott tájékoztatás alapján a JOKT az alábbi rendelkezéseket hozza a felvételi eljárás és a számonkérések távolléti megtartásáról

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. április 22-i KÖZLEMÉNYE
A KÖZLEMÉNY melléklete (a távolléti oktatásra vonatkozó tanulmányi és vizsgaszabályozás kiegészítése)

2020. április 15.

A húsvéti ünnepek alatt megjelent 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet egyes rendelkezései érintik a felsőoktatási intézményekben lebonyolítandó záróvizsgák és felvételi vizsgák kérdését is. A JOKT a fenntartóhoz fordul a hivatkozott jogszabályban megfogalmazott, a záróvizsgák megszervezésével összefüggő egyes kérdések tisztázása iránt, és további rendelkezéseket a fenntartó álláspontjának ismeretében hoz.
A JOKT nyomatékosan felhívja a Karokat, hogy ellenkező rendelkezésig folytassák a záróvizsgák online lebonyolításának előkészítését, annak módszertanának kidolgozását, tesztelését, és az online vizsgáztatás lehetőségének mielőbbi megteremtését.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. április 15-i KÖZLEMÉNYE

2020. március 23.

A koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetben a távolléti oktatással, az elektronikus ügyintézéssel, továbbá az otthoni munkavégzéssel és a működtetés elektronikus útra terelésével kapcsolatos gyakorlati információkat a Digitális ügymenet menüpontban gyűjtjük és adjuk közre. Itt megtalálható a távolléti oktatásra vonatkozó átmeneti tanulmányi és vizsgaszabályzat is.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 23-i TÁJÉKOZTATÓJA

Borhy László rektor üzenete

2020. március 15.

Az  ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete a munkatársaknak szóló üzenetet adott ki, amelyet az tett szükségessé, hogy az új koronavírus járványos terjedésének lassítása érdekében radikálisan csökkenteni kell a személyes találkozások számát. Ezért az Egyetem munkájában egyszerre teremti meg a távolléti oktatás feltételeit – nemcsak az egyetemi, hanem a közoktatásban is –, és a működési folyamatait is megváltoztatja, hogy a személyes jelenlétet a legkisebbre szorítsa.

A teljes szöveg itt olvasható.

2020. március 13.

Az új tájékoztató kiadását a Magyarország Kormánya által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet, a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló kormányrendelet megjelenése, valamint a fenntartó által elrendelt intézkedések végrehajtása tette szükségessé. Egységes szerkezetben magában foglalja a március 9-én kiadott felhívás és a március 11-i tájékoztató intézkedéseinek frissített (kiegészített és pontosított) listáját, valamint a hazai és nemzetközi járványügyi helyzet miatt szükségessé vált új intézkedéseket.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 13-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. március 11.

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én veszélyhelyzetet rendelt el, a felsőoktatást érintő intézkedések a fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztériummal egyeztetve születtek meg. Az ELTE rektora 2020. március 12–13. napokra a hallgatók számára rektori szünetet rendel el. Valamennyi hallgatót távolmaradási kötelezettség terhel 2020. március 12-től visszavonásig. A magyar hallgatóknak a kollégiumi tartózkodási helyükről otthonukba kell távozniuk. (A nemzetközi és külhoni hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett.) A hallgatók tavaszi szünete a tanév rendjében meghatározott időtartamot megváltoztatva 2020. március 16–22. között lesz. Az ELTE egésze 2020. március 23-tól az ellenkező rendelkezésig távolléti oktatásra áll át. A hallgató személyes jelenlétét igénylő oktatás kivételével az egyetem működése az elrendelt rektori szünet és a tavaszi szünet alatt, valamint azt követően is fennmarad, vagyis az oktatók, kutatók és az adminisztráció munkatársai számára a munkavégzési kötelezettség nem változik. Részletek az alábbi dokumentumban.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 11-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. március 9.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az ELTE 3/2020. (II. 28.) rektori-kancellári együttes utasítással létrehozott ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület az utasításban kapott felhatalmazás alapján az alább letölthető TÁJÉKOZTATÓ dokumentumban összefoglalja mindazokat a kötelezettségeket és felhívásokat, amelyek az új típusú koronavírus járványának terjedése és Magyarországon történt igazolt megjelenése miatt valamennyi ELTE egyetemi polgár számára kötelezően betartandók és figyelembe veendők.

A TÁJÉKOZTATÓ egységes szerkezetben magában foglalja a korábban kiadott felhívás (2020. március 5.) intézkedéseinek frissített (kiegészített és pontosított) listáját, valamint a hazai és nemzetközi járványügyi helyzet miatt szükségessé vált új intézkedéseket. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület a TÁJÉKOZTATÓT a járványügyi helyzet alakulásától függően folyamatosan frissíti. A TÁJÉKOZTATÓ aktuális állapota és annak a részletkérdésekre kiterjedő magyarázata az alábbi linken nyomonkövethető.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 9-i TÁJÉKOZTATÓJA

Rövid összefoglaló közlemény

2020. március 5.

Tekintettel arra, hogy 2020. március 4-én igazoltan Magyarországon is megjelent az új koronavírus, az ELTE 3/2020. (II. 28.) rektori-kancellári együttes utasítással létrehozott Járványügyi Operatív Koordináló Testület az utasításban kapott felhatalmazás alapján az alábbi linken elérhető rendelkezéseket hozta.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 5-i felhívása

2020. február 28.

Február 28-án az új koronavírus járvánnyal összefüggő feladatok koordinálására az ELTE létrehozta a a 7 tagból és egy tanácsadóból álló Járványügyi Operatív Koordináló Testületet (JOKT). A testület elérhetőségén a dékánok és szervezeti egység-, valamint hallgatói önkormányzati vezetők jelezhetik az új koronavírus járvánnyal összefüggő kérdéseiket, javaslataikat. Mint a február 29-én hatályba lépő rektori-kancellári együttes utasítás közli, az ELTE dolgozói és hallgatói, valamint az ELTE feladatellátásában közreműködő további személyek kötelesek figyelemmel kísérni a www.elte.hu honlapon közzétett információkat.

3/2020. (II. 28.) rektori-kancellári együttes utasítás az új koronavírus terjedésével összefüggő egyetemi intézkedésekről (hatályos: 2020.02.29. napjától)

2020. február 26.

Az Egyetem február 26-án kelt körlevelében az Észak-Olaszországból hazatérő munkatársakat és hallgatókat, illetve vendégeket is kéthetes önkéntes távolmaradásra szólította fel az egyetemi közösségtől. Felszólította azokat, akik Kínából, Olaszországból vagy más fertőzési gócpontokból érkeznek, a betegség gyanúja esetén haladéktalanul forduljanak orvoshoz. Felajánlotta az ELTE foglalkozás-egészségügyi orvosának tanácsadói segítségét is a további teendőkre nézve. Ezúton is nyomatékosan kért mindenkit, hogy saját maga és környezete egészsége érdekében kövesse a tisztiorvosi szolgálat utasításait, utazás előtt pedig érdeklődjön a Külügyminisztérium konzuli szolgálatán. Az általános higiéniai szabályok megtartására, valamint a gyakori alapos kézmosás szükségességére ezúttal is felhívta a figyelmet.

Február 26-i körlevél

2020. január 29.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020. január 29-én intézkedett az új koronavírus okozta megbetegedések megelőzése érdekében. Tájékoztatásában kérte az egyetem munkatársait és hallgatóit, hogy kísérjék figyelemmel a WHO és a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait, tartsák be azokat az általános higiéniai, a gyakori kézmosásra vonatkozó és egyéb szabályokat, amelyek révén csökkenhet egy esetleges járvány lehetősége. Kínából hazatérő munkatársait és hallgatóit kéthetes távollétre kérte, amelyet az Egyetem igazol.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tájékoztatása a szezonális influenzavírus és a koronavírus okozta megbetegedések megelőzése érdekében.


További információk, felhívások

kormányrendelet

koronavirus.gov.hu

kormany.hu

További szervezetek tájékoztatói

A helyes kézmosás 6 lépése (Budapest Főváros Kormányhivatala, WHO)

Az alkoholos kézbedörzsölés menete (az Országos Tisztiorvosi Hivatal által kiadott tájékoztató)