Koronavírus tájékoztató (frissítés: 10.22.)

2020.10.22.
Koronavírus tájékoztató (frissítés: 10.22.) EN
Folyamatosan bővülő cikkünkből az Egyetem intézkedéseiről és egyéb közleményekről informálódhat.

Legfrissebb információk

2020. október 22.

Az ELTE JOKT a hibrid oktatásra vonatkozóan, 2020. szeptember 7-én alkotott ideiglenes sajátos tanulmányi és vizsgaszabályokat (TVSZ) az alábbi tájékoztatóban kiegészíti a számonkérésekkel kapcsolatos részletesebb szabályokkal:

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. október 22-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. október 12.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. október 12-i TÁJÉKOZTATÓJA
Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. október 12-i TÁJÉKOZTATÓJA (a COVID-19 betegségből vagy karanténból visszatérők számára)

2020. szeptember 7.

A tájékoztató a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterével kapcsolatos tudnivalókat, kötelezettségeket és felhívásokat tartalmazza. Az Egyetemet nem látogathatja, aki koronavírussal fertőzött, a koronavírusos megbetegedés tüneteit mutatja, vagy az elmúlt 10 napban ilyennel kapcsolatba került. A személyi higiéné követelményeinek betartása (gyakori kézfertőtlenítés, köhögési etikett, távolságtartás) az Egyetem minden polgára számára kötelező. Az Egyetemen belül zárt térben, illetve az egyetemi szabadtéri rendezvényeken a maszk szabályszerű használata kötelező, az orrot és a szájat egyaránt takarva.

Az Egyetem a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterére hibrid oktatással készült a JOKT 2020. július 29-én kiadott Tájékoztatójában leírt elvek, szempontok érvényesítésével. A hibrid oktatásban az órák főszabály szerint fizikai jelenléttel, más kurzusok viszont online valósulnak meg. Az őszi szünetre és a vizsgaidőszakra – ellenkező rendelkezésig – a korábban kihirdetett tanév rendje szerint kerül sor.

Fennmarad az elektronikus ügyintézés az Egyetemen. Az általános részvételi korlátok keretei között a tudományos, oktatási és szakmai rendezvények szervezése és az azokon való részvétel megengedett. Az adminisztrációban dolgozó munkatársak munkairányítójukkal megállapodást köthetnek az otthoni munkavégzésről.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. szeptember 7-i TÁJÉKOZTATÓJA
Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai (hatályos: 2020. július 30. napjától, kiegészítés hatályos: 2020. szeptember 12. napjától)

2020. szeptember 1.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora

  • az Egyetem feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakításáról;
  • a személyes közreműködést igénylő tanórák látogatásáról, szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósításáról;
  • a számonkérés, beszámolás rendjéről, valamint
  • a tanévnyitók, gólyatáborok, illetve egyéb rendezvények megtartásáról

az alábbi utasításban rendelkezik:

6/2020. (IX. 1.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem járványügyi készültséget kezelő intézkedési tervéről (hatályos: 2020. szeptember 2. napjától)

Az utasítás mellékletei:

2020. július 29.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 2020. július 29-én tájékoztatást adott ki a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterének előkészítésével kapcsolatban. Az Egyetem hibrid oktatásra készül, így az órák főszabály szerint fizikai jelenléttel valósulnak meg, de bizonyos kurzusokat online formában fognak megtartani. Az Egyetem épületeiben és közösségben az orrot és szájat takaró maszk (esetleg sál, kendő) viselete kötelező, ügyelni kell a távolságtartás szabályaira. Gólyatáborok helyett orientációs napot tartanak a karok. 2020. augusztus 24-i hatállyal megszűnik az általános távolsági munkavégzés joga és kötelezettsége az ELTE-n. Az Egyetem – hallgatói védelmében – a kollégiumi együttélés kereteiben is megtartja az általános távolságtartási szabályokat.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. július 29-i TÁJÉKOZTATÓJA
Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai (hatályos: 2020. július 30. napjától)

2020. június 10.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. június 10-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. május 18.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 2020. május 18-ai hatállyal megerősíti, hogy a március 23-án kiadott TÁJÉKOZTATÓ szerinti kötelezettségek és felhívások hatályban vannak. A hallgatók intézménylátogatási tilalma fennmarad, a beszámoltatásokat (vizsgák, záróvizsgák stb.) az átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozás szerint online kell megszervezni és lebonyolítani. Az otthoni munkavégzés a szakterület jellegzetességeihez igazodóan a továbbiakban is széles körben megengedett. Azoknak a munkatársaknak, akiknek a munkahelyi megjelenése nem nélkülözhető, be kell tartaniuk a járványügyi védekezés szabályait (védőtávolság, a forgalmas helyeken maszk, szellőztetés stb.).

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. május 18-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. május 8.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. május 8-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. április 22.

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelettel kapcsolatban a fenntartótól kapott tájékoztatás alapján a JOKT az alábbi rendelkezéseket hozza a felvételi eljárás és a számonkérések távolléti megtartásáról

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. április 22-i KÖZLEMÉNYE
A KÖZLEMÉNY melléklete (a távolléti oktatásra vonatkozó tanulmányi és vizsgaszabályozás kiegészítése)

2020. április 15.

A húsvéti ünnepek alatt megjelent 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet egyes rendelkezései érintik a felsőoktatási intézményekben lebonyolítandó záróvizsgák és felvételi vizsgák kérdését is. A JOKT a fenntartóhoz fordul a hivatkozott jogszabályban megfogalmazott, a záróvizsgák megszervezésével összefüggő egyes kérdések tisztázása iránt, és további rendelkezéseket a fenntartó álláspontjának ismeretében hoz.
A JOKT nyomatékosan felhívja a Karokat, hogy ellenkező rendelkezésig folytassák a záróvizsgák online lebonyolításának előkészítését, annak módszertanának kidolgozását, tesztelését, és az online vizsgáztatás lehetőségének mielőbbi megteremtését.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. április 15-i KÖZLEMÉNYE

2020. március 23.

A koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetben a távolléti oktatással, az elektronikus ügyintézéssel, továbbá az otthoni munkavégzéssel és a működtetés elektronikus útra terelésével kapcsolatos gyakorlati információkat a Digitális ügymenet menüpontban gyűjtjük és adjuk közre. Itt megtalálható a távolléti oktatásra vonatkozó átmeneti tanulmányi és vizsgaszabályzat is.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 23-i TÁJÉKOZTATÓJA

Borhy László rektor üzenete

2020. március 15.

Az  ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete a munkatársaknak szóló üzenetet adott ki, amelyet az tett szükségessé, hogy az új koronavírus járványos terjedésének lassítása érdekében radikálisan csökkenteni kell a személyes találkozások számát. Ezért az Egyetem munkájában egyszerre teremti meg a távolléti oktatás feltételeit – nemcsak az egyetemi, hanem a közoktatásban is –, és a működési folyamatait is megváltoztatja, hogy a személyes jelenlétet a legkisebbre szorítsa.

A teljes szöveg itt olvasható.

2020. március 13.

Az új tájékoztató kiadását a Magyarország Kormánya által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet, a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló kormányrendelet megjelenése, valamint a fenntartó által elrendelt intézkedések végrehajtása tette szükségessé. Egységes szerkezetben magában foglalja a március 9-én kiadott felhívás és a március 11-i tájékoztató intézkedéseinek frissített (kiegészített és pontosított) listáját, valamint a hazai és nemzetközi járványügyi helyzet miatt szükségessé vált új intézkedéseket.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 13-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. március 11.

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én veszélyhelyzetet rendelt el, a felsőoktatást érintő intézkedések a fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztériummal egyeztetve születtek meg. Az ELTE rektora 2020. március 12–13. napokra a hallgatók számára rektori szünetet rendel el. Valamennyi hallgatót távolmaradási kötelezettség terhel 2020. március 12-től visszavonásig. A magyar hallgatóknak a kollégiumi tartózkodási helyükről otthonukba kell távozniuk. (A nemzetközi és külhoni hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett.) A hallgatók tavaszi szünete a tanév rendjében meghatározott időtartamot megváltoztatva 2020. március 16–22. között lesz. Az ELTE egésze 2020. március 23-tól az ellenkező rendelkezésig távolléti oktatásra áll át. A hallgató személyes jelenlétét igénylő oktatás kivételével az egyetem működése az elrendelt rektori szünet és a tavaszi szünet alatt, valamint azt követően is fennmarad, vagyis az oktatók, kutatók és az adminisztráció munkatársai számára a munkavégzési kötelezettség nem változik. Részletek az alábbi dokumentumban.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 11-i TÁJÉKOZTATÓJA

2020. március 9.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az ELTE 3/2020. (II. 28.) rektori-kancellári együttes utasítással létrehozott ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület az utasításban kapott felhatalmazás alapján az alább letölthető TÁJÉKOZTATÓ dokumentumban összefoglalja mindazokat a kötelezettségeket és felhívásokat, amelyek az új típusú koronavírus járványának terjedése és Magyarországon történt igazolt megjelenése miatt valamennyi ELTE egyetemi polgár számára kötelezően betartandók és figyelembe veendők.

A TÁJÉKOZTATÓ egységes szerkezetben magában foglalja a korábban kiadott felhívás (2020. március 5.) intézkedéseinek frissített (kiegészített és pontosított) listáját, valamint a hazai és nemzetközi járványügyi helyzet miatt szükségessé vált új intézkedéseket. Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület a TÁJÉKOZTATÓT a járványügyi helyzet alakulásától függően folyamatosan frissíti. A TÁJÉKOZTATÓ aktuális állapota és annak a részletkérdésekre kiterjedő magyarázata az alábbi linken nyomonkövethető.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 9-i TÁJÉKOZTATÓJA

Rövid összefoglaló közlemény

2020. március 5.

Tekintettel arra, hogy 2020. március 4-én igazoltan Magyarországon is megjelent az új koronavírus, az ELTE 3/2020. (II. 28.) rektori-kancellári együttes utasítással létrehozott Járványügyi Operatív Koordináló Testület az utasításban kapott felhatalmazás alapján az alábbi linken elérhető rendelkezéseket hozta.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. március 5-i felhívása

2020. február 28.

Február 28-án az új koronavírus járvánnyal összefüggő feladatok koordinálására az ELTE létrehozta a a 7 tagból és egy tanácsadóból álló Járványügyi Operatív Koordináló Testületet (JOKT). A testület elérhetőségén a dékánok és szervezeti egység-, valamint hallgatói önkormányzati vezetők jelezhetik az új koronavírus járvánnyal összefüggő kérdéseiket, javaslataikat. Mint a február 29-én hatályba lépő rektori-kancellári együttes utasítás közli, az ELTE dolgozói és hallgatói, valamint az ELTE feladatellátásában közreműködő további személyek kötelesek figyelemmel kísérni a www.elte.hu honlapon közzétett információkat.

3/2020. (II. 28.) rektori-kancellári együttes utasítás az új koronavírus terjedésével összefüggő egyetemi intézkedésekről (hatályos: 2020.02.29. napjától)

2020. február 26.

Az Egyetem február 26-án kelt körlevelében az Észak-Olaszországból hazatérő munkatársakat és hallgatókat, illetve vendégeket is kéthetes önkéntes távolmaradásra szólította fel az egyetemi közösségtől. Felszólította azokat, akik Kínából, Olaszországból vagy más fertőzési gócpontokból érkeznek, a betegség gyanúja esetén haladéktalanul forduljanak orvoshoz. Felajánlotta az ELTE foglalkozás-egészségügyi orvosának tanácsadói segítségét is a további teendőkre nézve. Ezúton is nyomatékosan kért mindenkit, hogy saját maga és környezete egészsége érdekében kövesse a tisztiorvosi szolgálat utasításait, utazás előtt pedig érdeklődjön a Külügyminisztérium konzuli szolgálatán. Az általános higiéniai szabályok megtartására, valamint a gyakori alapos kézmosás szükségességére ezúttal is felhívta a figyelmet.

Február 26-i körlevél

2020. január 29.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020. január 29-én intézkedett az új koronavírus okozta megbetegedések megelőzése érdekében. Tájékoztatásában kérte az egyetem munkatársait és hallgatóit, hogy kísérjék figyelemmel a WHO és a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait, tartsák be azokat az általános higiéniai, a gyakori kézmosásra vonatkozó és egyéb szabályokat, amelyek révén csökkenhet egy esetleges járvány lehetősége. Kínából hazatérő munkatársait és hallgatóit kéthetes távollétre kérte, amelyet az Egyetem igazol.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tájékoztatása a szezonális influenzavírus és a koronavírus okozta megbetegedések megelőzése érdekében.


További információk, felhívások

kormányrendelet

koronavirus.gov.hu

kormany.hu

További szervezetek tájékoztatói

A helyes kézmosás 6 lépése (Budapest Főváros Kormányhivatala, WHO)

Az alkoholos kézbedörzsölés menete (az Országos Tisztiorvosi Hivatal által kiadott tájékoztató)


Koronavírussal kapcsolatos cikkeink, tájékoztatóink