Újabb intézkedésekről döntött az ELTE Járványügyi Testülete

2020.03.09.
Újabb intézkedésekről döntött az ELTE Járványügyi Testülete
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (ELTE JOKT) az elrendelt intézményi járványügyi intézkedésekről részletes tájékoztatót adott ki az egyetem polgárainak március 9-én, hétfőn. A felsőoktatási intézmény hangsúlyozza, hogy jelenleg nincs ELTE-s érintettje a magyarországi igazolt eseteknek. A felsőoktatási intézmény működésének folyamatos és teljes körű fenntartására törekszik, és ennek érdekében hozta meg intézkedéseit.

Az ELTE a hallgatói, oktatói és munkatársai, valamint a szélesebb közösség iránt érzett felelősség jegyében hosszabb ideje céltudatos lépésekkel készül a koronavírus járvány által szükségessé váló hatékony intézkedésekre. Február 28-án rektori-kancellári együttes utasítással létrehozta az „ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületet”, amely az intézményi felkészülést koordinálja és operatív döntési jogkörökkel rendelkezik. Az első magyarországi igazolt fertőzés megjelenésének másnapján, március 5-én intézkedéseket jelentett be egyetemi polgárainak megvédése céljából. A járvány hazai és világméretű terjedésére tekintettel a most kiadott intézkedéscsomag az Egyetem általános működését érintve, igyekszik az oktatás, kutatás és az egyetemi működés más alapvető kérdéseire megfelelő válaszokat adni. Az Egyetem hangsúlyozza, hogy semmifajta pánikra nincsen ok, azonban a helyzet céltudatos kezelését és a felkészülést elodázhatatlannak tartja.

Az ELTE JOKT hétfőn kiadott felhívásában megerősítette korábbi döntését, hogy 14 napos, otthoni karanténra kötelezi azokat a hallgatókat, oktatókat, munkatársakat, akik az elmúlt 14 napban az új koronavírus járvány közösségi terjedésének helyén (Kína, Dél-Korea, Olaszország, Irán) jártak, vagy az elmúlt 14 napban olyan személyekkel voltak szoros közvetlen kapcsolatban, akik Kínában, Dél-Koreában, Olaszországban vagy Iránban jártak a találkozást megelőző 14 napban, illetve azokat, akik tudomással bírnak arról, hogy koronavírussal fertőzött személlyel kerültek vagy kerülhettek kapcsolatba. Azoknak is előírják az otthoni karantént, akik légúti fertőzésre utaló jelentősebb tüneteket (magas láz és erős köhögés) mutatnak, vagy hatósági járványügyi intézkedés alanyaivá váltak.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meg kívánja óvni a napi érintkezéssel járó kockázatoktól azokat az egyetemi polgárokat, akikre koruk vagy legyengült immunrendszerük miatt a koronavírus az átlagosnál magasabb kockázatot jelenhet, ezért számukra is biztosítja az igazolt távolmaradás lehetőségét. Emellett az ELTE JOKT egyéni méltányosság alapján is engedélyez távolmaradást a koronavírus-járvánnyal összefüggésben.

Mindkét esetben, tehát akár kötelező, akár javasolt otthoni karanténról van szó, az egyetemtől való távolmaradást elektronikus úton be kell jelenteniük az otthon maradó hallgatóknak, oktatóknak és munkatársaknak.

Az oktatástól, illetve munkavégzéstől távolmaradó egyetemi polgárokat semmilyen hátrány nem éri, távollétüket igazoltnak tekintik, amennyiben a bejelentési kötelezettségüknek eleget tesznek. Azok a hallgatók és munkavállalók, akiknek egészségi állapota megengedi, hogy otthon végezzék tanulmányaikat, illetve feladataikat, azoknak erre lehetőséget biztosít az ELTE: hallgatók esetében online tananyagok biztosításával, a dolgozók számára pedig otthoni munkavégzés (home office) lehetőségével.

Az ELTE JOKT hangsúlyozza, hogy jelenleg nem indokolt és nincsen hatályban általános rendelkezés a tanrendi órák elmaradásáról, vagy azoknak távoktatási formába történő átalakításáról. Az ELTE kizárólag a Semmelweis Egyetem angol nyelvű gyógyszerész képzésének ELTE-s óráinak megtartását függesztette fel. A felsőoktatási intézmény ugyanakkor elkezdte a felkészülést arra az esetre, ha egyes kurzusokat online formában kellene megtartani, ezzel is biztosítva, hogy a hallgatókat ne érje semmilyen hátrány tanulmányi kötelezettségük teljesítésében. Ugyanígy elkezdődött annak előkészítése, hogy az egyetemen működő testületek és bizottságok szükség esetén át tudjanak térni elektronikus úton történő döntéshozatalra.

A tájékoztató azt is nyomatékosan jelzi, hogy jelenleg nem indokolt és nincsen hatályban általános rendelkezés a kutatási projektek megszokottól eltérő kezelésére.

Az ELTE továbbra is elkötelezett a nemzetközi tudományos térben való aktív közreműködésben, változatlanul szerepet vállal a nemzetközi szervezetekben, aktívan részt vesz a nemzetközi pályázati tevékenységben, és megingathatatlanul hisz a nemzetközi oktatói és hallgatói mobilitásban. A személyes és társadalmi felelősségvállalás jegyében azonban arra kéri hallgatóit, oktatóit és munkatársait, hogy vizsgálják felül nemzetközi útjukat, támogatva a világszintű erőfeszítéseket a vírus elleni küzdelemben. Az Egyetem felhívta az utazást tervezők figyelmét, hogy utazásuk alatt bárhol a világon járványügyi korlátozásokkal számolhatnak, így nem tanácsolja a nemzetközi utazásokat. A járvány közösségi terjedésének gócpontjaiba (Kína, Dél Korea, Irán, Olaszország) irányuló utazások utazási engedélyeit az Egyetem azonnali hatállyal visszavonta.

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a nemzetközi és egyéb nem oktatási, közösségi rendezvények megtartását folyamatosan felülvizsgálják, a jelentős kockázatot jelentő eseményeket pedig lemondják, vagy későbbi időpontra halasztják. Az ELTE JOKT általános jelleggel megtiltotta a 2020. március 23. utánra tervezett rendezvények megtartását, illetve ezek szervezését.

A tájékoztatóban ismételten felhívják a figyelmet a higiéniai szabályok betartására, valamint minden egyetemi polgárt megkérnek, hogy körültekintően tájékozódjon a koronavírussal összefüggő aktualitásokról, teendőkről és a megelőzéshez kapcsolódó információkról.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a koronavírussal összefüggésben bevezetett intézkedésekről az egyetem központi honlapján, egy erre a célra létrehozott oldalon ad tájékoztatást, melynek tartalma folyamatosan frissül: https://www.elte.hu/koronavirus. Ugyanitt az ELTE JOKT a „Gyakran ismételt kérdések” (GYIK) menüpontot is üzemelteti, ahol az elrendelt intézkedések értelmezésével, terjedelmével kapcsolatos álláspontokat is megfogalmaz.

A „Koronavírus tájékoztató” rovat a központi honlap angol nyelvű verzióján is elérhető, hogy a külföldi hallgatóinkat is folyamatosan informálja az egyetem a vírusfertőzés megelőzésével kapcsolatos teendőkről és ajánlásokról: https://www.elte.hu/en/coronavirus.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének TÁJÉKOZTATÓJA