Tanulmányi és vizsgaszabályozás a járványügyi készültség alatt

Tanulmányi és vizsgaszabályozás a járványügyi készültség alatt

2021.09.17.
Tanulmányi és vizsgaszabályozás a járványügyi készültség alatt

2021. SZEPTEMBER 17.

Jelen tanulmányi és vizsgaszabályozás az önköltséges képzésre történő átsorolásról szóló 531/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet végrehajtásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2021. szeptember 20-i TÁJÉKOZTATÓJA (hatályos: 2021. szeptember 20.) *

* Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület által 2021. szeptember 20-i TÁJÉKOZTATÓVAL kiadott tanulmányi és vizsgaszabályozást az Egyetem Szenátusa tartalmat nem érintő, alkalmazást segítő kiegészítéssel fogadta el.

A 2021. szeptember 20-ától hatályos tanulmányi és vizsgaszabályozás itt érhető el.

2021. május 10.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére szóló átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozás (hatályos: 2021. május 10.)

2021. MÁRCIUS 24.

Az ELTE JOKT kiegészíti az online és hibrid oktatásra vonatkozó tanulmányi és vizsgaszabályzatot, lehetőséget adva a folyó tavaszi félév egyes kurzusainak átszervezésére.
Az online oktatás – a hallgatók visszajelzése alapján is – sikeresen működik a hosszan elhúzódó járványhelyzetben. Azonban ellehetetlenült több, csak fizikai jelenléttel megszerezhető kompetencia átadása, amely a megfelelő színvonalú tudáshoz, a minőségi oklevél kibocsátásához elengedhetetlen. Az ilyen kurzusokat – akár a szorgalmi időszakon túlra is – át lehet szervezni. A dékán – a hallgatói önkormányzat egyetértésével – ítéli meg a jelenléthez kötött kurzus időbeli átszervezésének indokoltságát, feltételeit, és megfelelő időben értesíti az érintett hallgatókat és oktatókat.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére szóló átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozás (hatályos: 2021. március 24.)

2020. február 4.

A JOKT 2020. február 4-i tájékoztatója alapján az átmeneti tanulmányi és vizsgaszabályozásnak a távolléti oktatásra és számonkérésre vonatkozó szabályai – a gyakorlatban felmerült kérdéseket is tisztázva és ennek megfelelően módosítva – fennmaradnak a tavaszi félévre.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére szóló átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozás (hatályos: 2021. február 8.)

2020. október 22.

A JOKT a hibrid oktatásra vonatkozóan, 2020. szeptember 7-én alkotott ideiglenes sajátos tanulmányi és vizsgaszabályokat (TVSZ) kiegészíti a számonkérésekkel kapcsolatos részletesebb szabályokkal. A kiegészítések 2020. november 2. napjától hatályosak.

2020. szeptember 7.

A JOKT a 12/a. ponttal egészíti a ki az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályait (TVSZ). A kiegészítés 2020. szeptember 12. napjától hatályos.

2020. július 29.

Magyarország Kormánya a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletében egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület feladata a járványügyi készültség alatt a minőségi oktatás és más egyetemi tevékenység biztosítása mellett az egyetemi polgárok egészségének megóvása, és a járvány lehetséges kockázatainak minimalizálása. Erre tekintettel az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület „hibrid oktatást” rendel el a 2020/2021-es tanév őszi félévére. A hibrid oktatásra vonatkozóan – a Szenátus általi jóváhagyásig – ideiglenes sajátos tanulmányi és vizsgaszabályokat (TVSZ) alkot.

A 2019/2020-as tanév tavaszi félévében kiadott ideiglenes TVSZ (Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt távolléti oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai) a 2020/2021-es tanév őszi féléve szorgalmi időszakának első napjától nem alkalmazható.

A jelen TVSZ kizárólag a hibrid oktatásra vonatkozó sajátos szabályokat tartalmazza, és szükségszerűen módosulni fog, ha az Egyetemnek esetleg részben vagy egészben ismét át kell térnie a távolléti oktatásra. Erre tekintettel a TVSZ elsődlegesen a szorgalmi időszakban esedékes cselekményeket szabályozza, a számonkérésekkel kapcsolatos részletesebb szabályok megalkotására a 2019/2020-as tanév tavaszi félévének tapasztalatai levonását követően, a későbbiekben kerül sor.

Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai (hatályos: 2020. július 30. napjától)

2020. március 23.

A 2020. március 23-tól megvalósuló távolléti oktatás során is elsődleges szempont az oktatás területén is a megfelelő szabályozási keretek között történő tevékenykedés, amely a hallgatók érdekeinek biztosítása mellett a kiszámítható működés biztosítéka.

Erre tekintettel az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület a zökkenőmentes működés fenntartása érdekében, az egységes és kiszámítható oktatás és számonkérés elveinek rögzítése céljából a távolléti oktatás feltételeinek és alapelveinek meghatározására – a Szenátus általi jóváhagyásig – ideiglenes sajátos tanulmányi és vizsgaszabályokat (TVSz) alkot. Az ideiglenes TVSz előkészítésében és véleményezésében – az egyetemi gyakorlatnak megfelelően – a karok képviselői és a hallgatói önkormányzatok is részt vettek. Az ideiglenes TVSz ad iránymutatást a Hallgatói Követelményrendszer (HKR)  és a Doktori Szabályzat egyes rendelkezéseinek alkalmazásához a távolléti oktatás körülményei között, mégpedig úgy, hogy az az egyetemi polgárok széles köre számára egyértelmű és betartható, követhető legyen. Az ideiglenes TVSz tartalmazza a távolléti oktatás kereteit, folytatásának módját, ideértve a hallgatókra és oktatókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket is.

Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt távolléti oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai (hatályos: 2020. március 23. napjától, kiegészítve: 2020. május 8.) 2020. szeptember 7. napjától nem alkalmazható!