Tanulmányi és vizsgaszabályozás a távolléti oktatásra

2020.05.08.
Tanulmányi és vizsgaszabályozás a távolléti oktatásra

A 2020. március 23-tól megvalósuló távolléti oktatás során is elsődleges szempont az oktatás területén is a megfelelő szabályozási keretek között történő tevékenykedés, amely a hallgatók érdekeinek biztosítása mellett a kiszámítható működés biztosítéka.

Erre tekintettel az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület a zökkenőmentes működés fenntartása érdekében, az egységes és kiszámítható oktatás és számonkérés elveinek rögzítése céljából a távolléti oktatás feltételeinek és alapelveinek meghatározására – a Szenátus általi jóváhagyásig – ideiglenes sajátos tanulmányi és vizsgaszabályokat (TVSz) alkot. Az ideiglenes TVSz előkészítésében és véleményezésében – az egyetemi gyakorlatnak megfelelően – a karok képviselői és a hallgatói önkormányzatok is részt vettek. Az ideiglenes TVSz ad iránymutatást a Hallgatói Követelményrendszer (HKR)  és a Doktori Szabályzat egyes rendelkezéseinek alkalmazásához a távolléti oktatás körülményei között, mégpedig úgy, hogy az az egyetemi polgárok széles köre számára egyértelmű és betartható, követhető legyen. Az ideiglenes TVSz tartalmazza a távolléti oktatás kereteit, folytatásának módját, ideértve a hallgatókra és oktatókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket is.

Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt távolléti oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai (hatályos: 2020. március 23. napjától, KIEGÉSZÍTVE: 2020. május 8.)