Tanulmányi és vizsgaszabályozás a járványügyi készültség alatt

2020.09.07.
Tanulmányi és vizsgaszabályozás a járványügyi készültség alatt

2020. szeptember 7.

A JOKT a 12/a. ponttal egészíti a ki az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályait (TVSZ). A kiegészítés 2020. szeptember 12. napjától hatályos.

2020. július 29.

Magyarország Kormánya a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletében egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület feladata a járványügyi készültség alatt a minőségi oktatás és más egyetemi tevékenység biztosítása mellett az egyetemi polgárok egészségének megóvása, és a járvány lehetséges kockázatainak minimalizálása. Erre tekintettel az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület „hibrid oktatást” rendel el a 2020/2021-es tanév őszi félévére. A hibrid oktatásra vonatkozóan – a Szenátus általi jóváhagyásig – ideiglenes sajátos tanulmányi és vizsgaszabályokat (TVSZ) alkot.

A 2019/2020-as tanév tavaszi félévében kiadott ideiglenes TVSZ (Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt távolléti oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai) a 2020/2021-es tanév őszi féléve szorgalmi időszakának első napjától nem alkalmazható.

A jelen TVSZ kizárólag a hibrid oktatásra vonatkozó sajátos szabályokat tartalmazza, és szükségszerűen módosulni fog, ha az Egyetemnek esetleg részben vagy egészben ismét át kell térnie a távolléti oktatásra. Erre tekintettel a TVSZ elsődlegesen a szorgalmi időszakban esedékes cselekményeket szabályozza, a számonkérésekkel kapcsolatos részletesebb szabályok megalkotására a 2019/2020-as tanév tavaszi félévének tapasztalatai levonását követően, a későbbiekben kerül sor.

Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai (hatályos: 2020. július 30. napjától)

2020. március 23.

A 2020. március 23-tól megvalósuló távolléti oktatás során is elsődleges szempont az oktatás területén is a megfelelő szabályozási keretek között történő tevékenykedés, amely a hallgatók érdekeinek biztosítása mellett a kiszámítható működés biztosítéka.

Erre tekintettel az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület a zökkenőmentes működés fenntartása érdekében, az egységes és kiszámítható oktatás és számonkérés elveinek rögzítése céljából a távolléti oktatás feltételeinek és alapelveinek meghatározására – a Szenátus általi jóváhagyásig – ideiglenes sajátos tanulmányi és vizsgaszabályokat (TVSz) alkot. Az ideiglenes TVSz előkészítésében és véleményezésében – az egyetemi gyakorlatnak megfelelően – a karok képviselői és a hallgatói önkormányzatok is részt vettek. Az ideiglenes TVSz ad iránymutatást a Hallgatói Követelményrendszer (HKR)  és a Doktori Szabályzat egyes rendelkezéseinek alkalmazásához a távolléti oktatás körülményei között, mégpedig úgy, hogy az az egyetemi polgárok széles köre számára egyértelmű és betartható, követhető legyen. Az ideiglenes TVSz tartalmazza a távolléti oktatás kereteit, folytatásának módját, ideértve a hallgatókra és oktatókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket is.

Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt távolléti oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai (hatályos: 2020. március 23. napjától, kiegészítve: 2020. május 8.) 2020. szeptember 7. napjától nem alkalmazható!