Hunyady György előtt tiszteleg a Magyar Pszichológiai Szemle

2023.01.09.
Hunyady György előtt tiszteleg a Magyar Pszichológiai Szemle
A folyóirat 2022/4-es száma életútját és munkásságát feldolgozó interjúval, valamint díszdoktori előadásának közlésével köszönti 80. születésnapja alkalmából az ELTE professor emeritusát. 

Hunyady György professzort 2022 májusában az ELTE Szenátusa díszdoktori címmel tüntette ki. A Pedagógiai és Pszichológia Kar alapító dékánja az elismerés alkalmából A változások szociálpszichológiája és a szociálpszichológia változásai címmel tartott előadást, amelyben többek között arról szólt, hogyan jött létre a szociálpszichológia irányzata, milyen jellegzetességei vannak az egyes szakmatörténeti korszakoknak, mik az amerikai és a később bekapcsolódó európai szociálpszichológia jellegzetes kérdésfelvetései, kutatási és módszertani irányai, trendjei.

A professzorral Fülöp Márta, a Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője beszélgetett életútjáról és a pályafutásáról, többek közt a magyarországi pszichológia oktatása, kutatása és felsőoktatása terén betöltött szerepéről, a nemzetközi, elsősorban az amerikai tudományossághoz való viszonyáról, kapcsolódásáról, a Magyar Tudományos Akadémián betöltött szakmai és közéleti szerepéről, személyes egyetemi kutatómunkájáról.

A folyóiratszám emellett számos egyéb pszichológiai témájú tanulmányt is tartalmaz, amelyekben szó esik a mai fiatalok lelki ellenállóképességéről, a hosszú távú, működőképes párkapcsolatokhoz szükséges tulajdonságokról vagy éppen a kollektív áldozati vélekedésekről.

További részletek az ELTE PPK honlapján