Idén is népszerűek voltak az ELTE tehetséggondozási képzései

2022.07.04.
Idén is népszerűek voltak az ELTE tehetséggondozási képzései
Több mint 180-an vettek részt idén februárban és márciusban azokon az ingyenes ELTE-kurzusokon, ahol a TDK-ra való felkészülés és szakdolgozatírás, illetve az irodalomkutatás módszereit sajátíthatták el a hallgatók. A képzések az NTP-HHTDK-21-0016 projekt keretében valósultak meg.

Az ELTE tehetséggondozási stratégiájának alappillérei a Tudományos Diákkörök, ezek tevékenységét tették hatékonyabbá a felkészítő kurzusok. Az Irodalomkutatási módszerek című 15 órás online kurzus, a TDK dolgozat és szakdolgozatok írása képzés, a Prezentációkészítés és előadói technikák képzés és az Érveléstechnika tréning idén február és március között online formában zajlottak le. A nemzetközi konferenciákon való szereplésre felkészítő, angol nyelvű Presentation Skills and Poster Making képzések egy alkalommal online, egyszer személyes jelenléttel valósultak meg. Emellett a tavaszi félévben két szakmai beszélgetésen (a Bölcsész Napokon és az Eötvös-napon) népszerűsítettük a TDK műhelyek munkáját OTDK-helyezett hallgató részvételével.

A projekt keretében elkészült az ELTE Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék, valamint a Nyelvtudományi Doktori Iskola OTDK-n részt vevő hallgatóinak kutatásait bemutató e-könyv is. A "Lazarillo" sorozat 9. kötete egy 2021. évi kiadvány szerves folytatása, a fiatal hispanisták írásait tartalmazza. A kötet két tematikus részre osztható: az első blokkban irodalmi elemzéseket, míg a másodikban elméleti és alkalmazott nyelvészeti tanulmányokat olvashatunk, amelyekben változatos témák jelennek meg a fonetikai kérdésektől kezdve a szintaxison át a szókincsig.

A kurzusokkal a hallgatók hatékony segítséget kaptak kutatásaikhoz és ezek eredményeinek bemutatásához. A visszajelzések alapján jól működött az online platform, a hallgatók is úgy ítélték meg, hogy a képzések hatékony segítséget adtak. Az ELTE büszke a diákköri munkába bekapcsolódó hallgatóira, hiszen szakmai–tudományos érdeklődésük annak a bizonyítéka, hogy az egyetemi képzésen túl is hajlandók időt és energiát áldozni az elmélyült kutatómunkára, a leendő hivatásuk gyakorlásához szükséges felkészülésre.

A képzés a Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-HHTDK-21 pályázat 1.050.000 Ft-os.támogatásával valósult meg.