Innovációs ökoszisztéma-fejlesztés a Bárczin

2020.12.01.
Innovációs ökoszisztéma-fejlesztés a Bárczin
A tizennégy hónapos projektet az ELTE-n létrejött Disability/Studies/and Social/Innovation Lab koordinálja. A program célja, hogy releváns tapasztalatokkal támogassa a személyi asszisztencia szolgáltatás hazai hálózatának megerősödését. 

Az egyetem–ipar–kormányzat–civil szféra kapcsolatának quadruple helix modellje az innováció folyamatának mélységét és összetettségét leíró modellként került bevezetésre, és a négy szféra közötti kölcsönhatások alakulásán keresztül ad magyarázatot a tudásalapú gazdaság kialakulására és fejlődésére. A Bárczi koordinálásával létrejött Disability/Studies/and Social/Innovation Lab fejlesztése során a kutatók együtt dolgoznak a szolgáltatás felhasználóival, hogy az eredményes közös munkával példát adjanak a quadruple helix működésben rejlő lehetőségek kiaknázására fogyatékosságügyi területen.

Az önrendelkező állampolgárok, az akadémiai aktorok, valamint a társadalmi vállalkozásokhoz kapcsolódó inkubációs és katalizátor szereplők együttműködése a résztvevők szerint inputot ad majd a szakpolitikát alakító szereplők számára is. A projektnek célja az is, hogy a szolgáltatásfejlesztés tartalmi témakörein túl, az alkalmazott innovatív módszertanokra is reflektáljon, interdiszciplináris megközelítésből.

A projektben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar partnerei a FREEkey és a Social Entrepreneurship Incubation Program. A munkát szakmai tanácsadó testület segíti, amelynek tagjai Földesi Erzsébet (Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont) és Könczei György egyetemi tanár (ELTE Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet). A 2020. november 9-én tartott kick off találkozón a résztvevők körvonalazták az egyes szereplők feladatait és szerepét, valamint meghatározták a munkacsoportokat és ütemtervüket. (A FREEkey csoportról itt olvashatja korábbi cikkünket.)

A projektet a Bárczi Kari Kiválósági Keretének magas színvonalú társadalmi innovációs programok alfejezete támogatja. Résztvevői: Sándor Anikó, Bugarszki Zsolt, Csángó Dániel, Cserti-Szauer Csilla, Földesi Erzsébet, Gál Dániel, Ivicsics Borbála, Kalász Veronika, Katona Vanda, Köllő Gergő, Könczei György, Kunt Zsuzsanna, Loványi Eszter, Tóth Károly.

Forrás: BGGYK