Internetes szavazás a Rektori Fórum témáiról

Internetes szavazás a Rektori Fórum témáiról
03/29

2012. március 29.

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, IX. előadó (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., III. emelet.)

03/29

2012. március 29. -

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, IX. előadó (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., III. emelet.)


Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora 2012. március 29-én 18 órakor fórumot tart az egyetem stratégiájáról az ÁJK IX. előadójában. Részvételi szándékát az online jelentkezési lap kitöltésével jelezheti. Szavazzon Ön is a fórum témáira, számítunk a véleményére!

A Rektori Fórum témáit – a részvételi demokrácia szabályainak jegyében – a fórum résztvevői határozhatják meg. A beérkezett javaslatok alapján internetes szavazással választja ki az Egyetem közvéleménye a legfontosabbaknak ítélt kérdéseket. Elsősorban ezekről lesz szó a csütörtöki rendezvényen – természetesen teret hagyva a helyben megfogalmazódó véleményeknek, kérdéseknek és a vitának is.

A Rektori Fórumra jelentkezni az online regisztrációs lap kitöltésével lehet.

A fórum előre meghirdetett témájára való tekintettel csak az egész egyetem stratégiájával kapcsolatos kérdéseket bocsájtjuk szavazásra, az egyes karokat, szakokat érintő részletkérdésekre ezen a rendezvényen nincs mód kitérni.

A beérkezett kérdéseket szerkesztett formában, 12 tematikus blokkban tesszük közzé.

A szavazáson az ELTE hallgatói, oktató és dolgozói vehetnek részt, a belépéshez kérjük, használják EHA-kódjukat vagy IIG azonosítójukat. A kód csak a szavazó felületre való egyszeri belépést szolgálja, a leadott szavazatokat nem azonosítjuk.

Kérjük, jelölje meg azt a három témakört, amelyet Ön a legfontosabbnak talál, amelyekről feltétlenül hallani szeretne a március 29-i Rektori Fórumon!

Kattintson ide a bejelentkezéshez!

Bejelentkezés után az alábbi témákról lehet szavazni:

Felvételi – diploma

 • Hogyan érinti az ELTE-t a felvételi keretszámok változása?
 • Mennyibe kerül egy ELTE diploma, és milyen hallgatói költségekkel és juttatásokkal kell számolni a következő tanévben?
 • Hatással lesz-e a diploma értékére, hogy államilag finanszírozott vagy költségtérítéses rendszerben szerezték-e meg?
 • Hogyan fogja alkalmazni az ELTE a nyelvvizsga-autonómiát?

Finanszírozás

 • Hogyan érintik a megszorítások az oktatás és a kutatás finanszírozását az ELTE-n?
 • Milyen tervek vannak az egyetem gazdálkodásának javítására, mely jelenleg egyszerre forráshiányos és pazarló?
 • Milyen pályázati finanszírozási lehetőséggel számolhatunk a továbbiakban?
 • Milyen külső (piaci) finanszírozási lehetőséggel számolhatunk?
 • Milyen hatásai lesznek a hallgató létszám várható csökkenésének?

Hallgatók

 • Milyen fórumai vannak a hallgatói véleménynyilvánításnak, miért nincsenek rendszeres hallgatói fórumok?
 • Milyen beleszólásuk lehet a hallgatóknak a közösségi terek fejlesztésébe?
 • Mit tesz az ELTE vezetése annak érdekében, hogy a hallgatóság igényeit felmérje, követeléseiket közvetítse a kormány felé?

Karok, szakok

 • Hogyan látja az ELTE vezetése az egyes karok jövőjét, milyen kitörési pontok lehetségesek?
 • Hogyan lehet biztosítani a kis szakok, az úgynevezett orchideaszakok jövőjét?

Kutatás

 • Milyen módon szeretné az ELTE vezetése megújítani, és a jól működő nyugati modellekhez hasonlóvá tenni a kutatást az egyetemen?
 • Miért van szükség a nemzetközileg elismert publikációs adatbázisok mellett a Magyar Tudományos Művek Tárára?

Menedzsment, nyilvánosság

 • Milyen menedzsment eszközökkel irányítható eredményesen egy olyan komplex szervezet, mint az ELTE?
 • Mit tesz az ELTE vezetése egy hatékonyabb, rugalmasabb, korszerűbb egyetem megteremtése érdekében?
 • Elégségesnek látja-e az ELTE vezetése a Hallgatói Önkormányzat működésének átláthatóságát, pártoktól való függetlenségét?
 • Támogatja-e Rektor úr, hogy az ELTE karain autonóm módon szerveződő, oktatáspolitikai, egyetemi ügyekről gondolkodó diákok fórumokat szervezzenek?
 • Mi az ELTE vezetésének a véleménye a közelmúlt hallgatói demonstrációiról?
 • Szükségesnek látja-e az ELTE vezetése egyetemi társadalmi felelősségvállalás (CSR) stratégia kidolgozását?

Minőségbiztosítás

 • Milyen szempontok szerint értékelik az ELTE-n az oktatás minőségét?
 • Mit tesz az ELTE azért, hogy tíz év múlva is első legyen az egyetemre jelentkezők véleménye szerint?

Nemzetközi és hazai szerep

 • Mi teheti hazai és nemzetközi viszonylatban versenyképessé az ELTE-t?
 • Kik a versenytársaink itthon és külföldön, és miben leszünk jobbak náluk?

Oktatás

 • Mekkora a súlya a tanárok munkájának értékelésében az oktatás minőségének?
 • Mi várható az előléptetések, kinevezések terén?
 • Mit tesz az ELTE annak érdekében, hogy az oktatói utánpótlás megteremtése érdekében tehetséges fiatalokat óraadóként (megfelelő díjazás mellett) lehessen foglalkoztatni?

Oktatáspolitika

 • Mi az ELTE álláspontja az új Felsőoktatási Törvénnyel kapcsolatban?
 • Mi az ELTE stratégiája a Bolognai Rendszer átalakításával kapcsolatban?
 • Milyen eszközei vannak az egyetemi és a kari vezetéseknek a kormányzat felsőoktatás-politikájának alakítására?
 • Mikor lesz pártpolitikától független, autonóm egyetem az ELTE?
 • Lát-e lehetőséget az ELTE egy felsőoktatási összefogás megszervezésére?

Pedagógusképzés

 • Mit kíván tenni az ELTE a középiskolai természettudományos tanárképzés megerősítése, a tanárhiány kialakulásnak elkerülése érdekében?
 • Hogyan alakul át a tanárképzés rendszere?
 • A gyakorlóiskoláknak milyen szerepet szán az újjáalakuló tanárképzés rendszerében az ELTE?

Tehetséggondozás

 • Milyen lesz a szakkollégiumok helyzete az új felsőoktatási törvény életbelépésével?
 • Milyen szerepe lesz a tehetséggondozásnak az egyetem stratégiájában?

Kattintson ide a bejelentkezéshez!

A szavazatokat 2012. március 29-én reggel 8 óráig tudjuk fogadni!