Ismét online oktatásra állunk át

2020.11.13.
Ismét online oktatásra állunk át
Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 2020. november 12-én újabb tájékoztatót adott ki a koronavírus-járvány második hullámának terjedése miatt az egyetemi polgárok kötelességeiről és a rájuk vonatkozó szabályokról a veszélyhelyzetben. Az egyetem továbbra is kéri valamennyi polgára figyelmét a járványügyi védekezés személyi követelményeinek betartására. 

Az Egyetem a 2020/21. tanév őszi szemeszterére korábban elrendelt hibrid oktatásról távolléti oktatásra áll át. Ennek alapján valamennyi kurzust távolléti oktatás formájában kell megtartani. A hallgatók személyes jelenlétével nem szervezhető számonkérés. A 2020/21. tanév őszi szemeszter vizsgaidőszakára úgy kell felkészülni, hogy valamennyi számonkérés csak online formában tartható meg.

Ugyanakkor valamennyi egyéni, csoportos, projekt jellegű vagy intézményesített keretek között zajló kutatási és harmadik missziós tevékenység a kutatás jellegének, ütemtervének megfelelően folytatandó. Ugyanígy folytathatók a szakmai gyakorlatok, közösségi pedagógiai gyakorlatok és a duális képzés vállalati szakaszai, amennyiben a gyakorlóhely, illetve a vállalat fogadja a hallgatót.

A tudományos, oktatási és szakmai rendezvények csak online szervezhetők és tarthatók. A hallgatók az egyetemi épületeket olyan okból és időtartamban látogathatják, amely tanulási és kutatási feladataik ellátásához, itt-tartózkodásukhoz kapcsolódóan feltétlenül szükséges.

A kollégiumot a digitális átállás miatt elhagyó hallgatóknak legkésőbb 2020. november 16-án 16 óráig kell kiköltözniük. Külföldi, külhoni hallgatók külön engedély nélkül maradhatnak a kollégiumokban. Rajtuk kívül külön engedéllyel maradhatnak azok a hallgatók, akik azt alapos okot megjelölve kérik. Az egyedi engedélyről a kollégium igazgatója dönt.

A könyvtárak online módon továbbra is zavartalanul működnek, a sportlétesítmények kizárólag a versenyszerűen sportolók és edzőik számára nyitottak. 

A távolléti oktatás idején az Egyetem üzemszerű működése folyamatos. Így minden oktató, kutató, tanár, munkatárs munkavégzésre köteles. A munkavégzés helye akkor lehet otthoni, ha azt a feladatok maradéktalan ellátása megengedi. Továbbra is fennmarad az elektronikus ügyintézés az Egyetemen.

Az Egyetem nyomatékosan kéri valamennyi polgára figyelmét a járványügyi védekezés személyi követelményeinek a betartására. Kéri, hogy szigorúan és következetesen teljesítsék különösen a maszkhasználattal, a távolságtartással, a kijárási korlátozásokkal és személyi higiénével kapcsolatos követelményeket és előírásokat.

A koronavírussal kapcsolatos összes intézkedésről, tájékoztatóról és hírről bővebben itt tájékozódhat: www.elte.hu/koronavirus